Anketa
týždňa
  • Áno 48%
  • Nie 52%
Súhlasíte s návrhom Andreja Danka, aby sa do škôl vrátila branná výchova a teda príprava na obranu vlasti?