Anketa
týždňa
Súhlasíte so zrušením striedania zimného a letného času, ako to schválil európsky parlament?
  • Áno 85%
  • Nie 15%