Rezort diplomacie: Po novom sa bude volať Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Šéf rezortu Miroslav Lajčák má od premenovania veľké očakávania.

Drahý špás: Premenovanie ministerstva zhltlo tisíce eur

Účet za pár pridaných slov v novom názve ministerstva zahraničných vecí vyjde na tisícky eur.

Nové pečiatky, pečatidlá, vonkajšie a vnútorné tabule, vizitky, hlavičkový papier, menovky na dvere, úprava internetovej stránky, identifikačných kariet, prípadne loga a mnohé ďalšie veci sa musia vymeniť zakaždým, keď politici vymyslia zaujímavejší názov pre niektorú inštitúciu či ministerstvo. Najnovšie padla voľba na rezort diplomacie, ktorý sa po novom honosne volá Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Viaceré prípady za posledné dva roky ukázali, že zmeniť názov dôležitej inštitúcie nie je lacný špás. Od roku 2010, teda v čase, keď sa čoraz viac hovorilo o dôležitosti úsporných opatrení, sa minulo na premenovania rezortov okolo 80-tisíc eur. Ukázalo sa, že väčšinou išlo o úplne zbytočne vyhodené peniaze.

Veľké očakávania

Rezort diplomacie od pridania troch slov do názvu očakáva veľké veci. „Od zmeny názvu si sľubujeme ešte väčší akcent na európske záležitosti, ich intenzívnu komunikáciu dovnútra aj navonok a v konečnom dôsledku špičkové presadzovanie našich záujmov na pôde únie,“ hovorí Renata Goldírová z tlačového odboru ministerstva. Názov sa podľa jej slov rozširuje v nadväznosti na fakt, že rezort bude napĺňať úlohu medzirezortného koordinátora v európskych záležitostiach. Ďalšie posilnenie koordinačnej úlohy ministerstva je vraj potrebné aj v súvislosti s pripravovaným predsedníctvon Slovenska v Európskej únii v roku 2016. Či k úspechom ministerstva pod vedením Miroslava Lajčáka má šancu pomôcť práve pridanie proeurópskych slov do názvu, necháme na každého osobnom posúdení. Odborník zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku Ivo Samson si myslí, že za istých okolností šanca na úspech je. „Ministerstvo zahraničných vecí nepochybne chce týmto dať najavo, že Európska únia a členstvo Slovenska v nej je pre slovenskú zahraničnú politiku kľúčovou záležitosťou. Ide o formálnu zmenu názvu. Ak však bude sprevádzaná aj štrukturálnymi zmenami, posilnením právomocí, či už odborov, oddelení, alebo sekcií, ktoré majú na starosti agendu Európskej únie, tak by to malo zmysel.“

Niekoľkotisícové pečiatky

Nový imidž ministerstva si vyžiada svoju obeť v podobe nemalých výdavkov. Ministerstvo tvrdí, že rozhodnutie o zmene názvu posúdili aj z hľadiska nákladov. Vraj vo vlastnej réžii si dokážu zabezpečiť úpravu a zmenu loga, internej a webovej stránky, výrobu a inštaláciu interného informačného systému, úpravu identifikačných kariet, vstupiek a tlač tlačív. „Zmena externých objektových tabúľ a pečiatok ministerstva sa bude realizovať postupne a v súlade s navrhovanými opatreniami na minimalizáciu nákladov spojených s prijatím zmeny názvu. Konečné vyčíslenie nákladov bude možné až po vyhodnotení ponúk a obstaraní jednotlivých predmetov zákaziek,“ hovorí Goldírová. Náklady sa však netýkajú len administratívy v Bratislave. Prednostne sa totiž zmenia potrebné rekvizity na veľvyslanectvách. Zabezpečiť treba stodvadsať nových pečiatok so štátnym znakom a deväťdesiat kovových pečatidiel. „Ministerstvo rovnako vymení informačné tabule na budove ministerstva. Pečiatky, pečatidlá, vstupné karty a tiež predmety a pracovné pomôcky, ktoré slúžia výlučne na internú potrebu rezortu, sa nebudú obmieňať.“ Vzhľadom na to, že ministerstvo zatiaľ neprezradilo konkrétne čiastky, koľko bude zmena názvu stáť, podľa internetových predajcov sme vypočítali ceny pečiatok a pečatidiel. Požadované kusy by dokopy mali vyjsť približne na 5 200 eur. Nepochybne najväčšou položkou však budú tabule. Napovedajú to informácie z iných rezortov, ktoré v posledných rokoch už zažili výmenu predmetov v súvislosti so zmenou alebo s doplnením názvu.

Nákladné premenovania

Od roku 2010 sa premenovali rezorty dopravy, hospodárstva, kultúry, pôdohospodárstva a školstva. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja používa za dvadsaťjeden rokov už štvrtý názov. Keď sa pred dvoma rokmi meno zmenilo na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, zmena stála celkovo okolo desaťtisíc eur a najväčšou položkou bola práve zmena nápisov na budove na Námestí slobody v Bratislave. „Ostatné boli bežné prevádzkové náklady, ktoré sú spojené s chodom úradu, a tieto výdavky má úrad bez ohľadu na potrebu zmeny názvu,“ povedal nám hovorca rezortu Martin Kóňa.

Tisícové zmeny

Ministerstvo hospodárstva sa pre zmenu zapíše do dejín doteraz najdrahším premenovaním. V období od júla 2010 do konca októbra 2010 sa volalo Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR, do názvu teda pripísali slovo výstavba. Výroba nových menoviek na dvere kancelárií vtedy stála2 634 eur, výroba nových pečiatok 1 912 eur, vonkajšie kovové názvy s inštaláciou vyšli takmer na dvadsaťtisíc eur a vnútorné názvy v zasadačkách, vo vestibule a podobne na 11 900 eur. Dokopy to robí vyše 36-tisíc eur. Keď sa po pár mesiacoch slovo výstavba z názvu odoberalo, ministerstvo muselo uhradiť úpravu vonkajších kovových názvov za 3 577 eur a za vyše tisíc eur vnútorné názvy. Účet za dvojročnú slovnú ekvilibrilistiku - vyše 41-tisíc eur. Aj ministerstvo kultúry malo od júla do októbra 2010 nové meno, volalo sa Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu SR. Na všetky zmeny vrátane zmien súvisiacich s návratom k pôvodnému názvu sa utratilo okolo 7 300 eur. Rezort školstva si po posledných voľbách pripísal do názvu zopár slovíčok a stalo sa z neho Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. „V súvislosti s týmito krokmi vykonalo ministerstvo niekoľko zmien - výmenu tabúľ na portáloch piatich administratívnych budov a exteriérových nápisov za 9 316 eur. Náklady na pečiatky boli vo výške 2 835 eur. Hlavičkový papier a rôzne iné formuláre, ktoré súvisia s názvom ministerstva, sa dodávateľským spôsobom nerealizovali,“ hovorí Michal Kaliňák, hovorca ministerstva.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka malo do názvu niekoľko mesiacov včlenenú agendu životného prostredia. Samotný environrezort totiž prvá vláda Roberta Fica pred voľbami zrušila a kabinet Ivety Radičovej ho zasa obnovil. Názov ministerstva pôdohospodárstva, ktoré okrem agendy prichýlilo i úradníkov, sa teda musel meniť až dvakrát. Z odboru komunikácie s médiami sme dostali odpoveď, že nie je možné poskytnúť ucelenú odpoveď na otázky, koľko stáli jednotlivé menené predmety a aká bola celková cena. Prvá zmena názvu si vyžiadala napríklad prerobenie vnútorných nápisov, montáž dvadsiatich dvoch komatexových tabúľ na označenie poschodí, no cenu ministerstvo neuviedlo. Za 190 eur dali urobiť nový nápis pri vchode a prelepiť centrálny nápis takisto pri vchode, za 528 eur fólie na sklá do výťahov a za 119 eur prekrytie starého názvu novým na mramorovom stĺpe pri vstupe. Pri druhej zmene názvu sa menili najmä nápisy pri vstupe, v podateľni, v zasadačke a podobne. Nákladnejší bol nápis pri vchode z dvora, vyšiel na 1 820 eur a tiež päťdesiat kusov sivých nálepiek na tabuľky na dvere za 2 499 eur.

Drahá hra pokračuje

V médiách sa už objavili informácie, že súčasná vláda chce premenovať aj Fond národného majetku. Zaujímalo nás preto, či sú vypracované predbežné náklady spojené so zmenou mena. Podľa hovorcu ministra hospodárstva Stanislava Jurikoviča je veľký omyl, ak hovoríme, že sa len zmení názov. „Materiál, ktorý je predložený na rokovanie vlády, hovorí jasne o krokoch, ktoré sú spojené so zánikom Fondu národného majetku ako inštitúciou zriadenou podľa zákona pre privatizáciu. Tento účel inštitúcia už neplní, a tak prijatím zákona bude zrušený a nástupnícka organizácia pripraví plán na likvidáciu tých spoločností a aktív/pasív, ktoré nebudú zaradené do holdingovej spoločnosti. Po odsúhlasení tejto koncepcie vládou sa následne pripraví konkrétny detailný plán, ktorý bude zohľadňovať aj finančné ukazovatele.“ Nie je jasné len jedno - prečo sa organizácia, hoci aj s upravenými kompetenciami, nemôže volať naďalej rovnako?


  • Plus 7 dní
    Článok bol spracovaný a publikovaný redakciou Plus7 dní. Svoje pripomienky, návrhy a tipy môžete adresovať priamo na adresu [email protected].
VIDEO Plus 7 Dní