Priestory novej auly EU sú podľa kompetentných nepostačujúce. Univerzita preto prenajíma na promócie tie od Rozina (vľavo).

Ekonomická univerzita investovala do auly, od Rozina prenajíma Inchebu

Ekonomická univerzita v Bratislave si prenajíma priestory v Inchebe od člena svojej správnej rady.

Študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave promujú v Inchebe, hoci pred siedmimi rokmi postavili na tento účel novú aulu - upozornil nás jeden zo študentov univerzity. Nepozdáva sa mu, že na promócii sa nemôže rodičom popýšiť novou aulou, v ktorej reprezentatívnych priestoroch už vystúpili osobnosti z celého sveta.

Zaujímalo nás, prečo univerzita, z ktorej vyšli viacerí ministri slovenskej vlády, poslanci či iné ekonomické kapacity, takto míňa peniaze a nevyužíva na promóciu vlastné moderné priestory.

Pýšia sa ňou

„Aula v blízkosti centra Bratislavy ponúka kapacitu pre 650 ľudí a jej súčasťou je zasadacia miestnosť a bar pre ďalších dvesto účastníkov,“ chváli sa na svojej internetovej stránke Ekonomická univerzita. Reprezentatívne priestory sú vraj vhodné na usporiadanie konferencie, prednášky, prezentácie, kongresu, seminára alebo školenia.

Navyše, jej priestory sú vybavené modernou videotechnikou so systémom veľkoplošnej projekcie a s brilantným audiosystémom. Ešte pred siedmimi rokmi, keď sa na jej výstavbu minulo presne 4 184 558 eur, avizoval bývalý rektor Rudolf Sivák, že sa bude používať aj na promovanie študentov.

Dnes je situácia iná. Peniaze na inžiniersku promóciu, na ktorú každý študent prispieva sumou 25 eur, nie sú určené v prospech univerzity, ale idú do kasy Incheby. Prečo Ekonomická univerzita a jej jednotlivé fakulty nepromujú svojich študentov v univerzitnej aule, ale na tento účel si prenajímajú súkromné priestory?

„Ekonomická univerzita v Bratislave a jednotlivé jej fakulty vykonávajú promóciu svojich študentov v aule EUBA s výnimkou promócie absolventov 2. stupňa štúdia, a to vzhľadom na ich počet. Promócia je slávnostný akt určený študentovi, jeho rodine a blízkym.

Aula Ekonomickej univerzity v Bratislave je prioritne určená na prednáškovú a inú odbornú činnosť, nie na uskutočňovanie promócie, má kapacitu 650 miest, čo je nevyhovujúce pre také množstvo absolventov 2. stupňa štúdia a ich rodinných príslušníkov,“ reagovala hovorkyňa univerzity Lucia Knappek. „Za týchto podmienok sme doposiaľ vyhodnotili Inchebu kapacitne a priestorovo ako najvhodnejší variant.“

Fakt však je, že ešte v roku 2008 bol na výstavbu auly zvýšený rozpočet, a tak je namieste otázka, prečo si univerzita postavila aulu, ktorá vraj kapacitne nevyhovuje. Ak by niekto očakával, že nová aula sa teda využíva aspoň na iné účely, zostane prekvapený.

Keď sme na stránke univerzity otvorili kalendár podujatí plánovaných v aule v najbližších mesiacoch, svietil tam nápis - žiadne akcie. Investovať peniaze do výstavby auly a potom ju nechať ladom, sa zrejme kompetentným zdá ekonomické.

Čítajte viac:

Mladý Rozin hostil v Inchebe policajnú špičku. Kto to zaplatil?

Prečo práve Incheba?

Prenajímať priestory na promóciu študentov je pre Inchebu isto zaujímavý biznis. Nielen preto, že využije svoje kapacitne veľkorysé priestory. Promócia je pre študentov významná udalosť, pri ktorej sa stretne celá rodina. A tú treba v hlavnom meste niekde ubytovať a, samozrejme, po promócii aj pohostiť.

Incheba je na to dokonale pripravená. Ponúka trojhviezdičkový hotel, reštauračné zariadenia, katering, parkovanie. Balík služieb má teda kompletný, treba len zabezpečiť dostatok študentov. A presne o to sa stará Ekonomická univerzita.

Ročne síce platí Inchebe za prenájom priestorov „len“ 33 194 eur, no generálnemu riaditeľovi Incheby Alexandrovi Rozinovi staršiemu pribudnú vďaka promóciám ďalšie zisky - napríklad z ubytovania rodinných príslušníkov v spomínanom hoteli či z prenájmu reštauračných zariadení na slávnostnú promočnú večeru.

Konflikt záujmov?

Tento biznis s Rozinom má však aj iný háčik než len ten, že univerzita má vlastnú, nevyužitú aulu, na ktorej výstavbu sa dokonca zvyšoval rozpočet. Majiteľ Incheby Alexander Rozin totiž sedí v Správnej rade Ekonomickej univerzity.

„Správna rada Ekonomickej univerzity v Bratislave je orgán, ktorý uplatňuje a presadzuje verejný záujem v činnosti EU v Bratislave, najmä v súvislosti s využívaním jej majetku a finančných prostriedkov,“ píše sa na stránke správnej rady. Čí záujem sa tu vlastne presadzuje, je asi zrejmé.

Kompetentných by však malo trápiť, že tu zároveň dochádza ku konfliktu súkromných a verejných záujmov. Polopate, členstvo v správnej rade by totiž malo automaticky vylúčiť akýkoľvek finančný profit na transakciách s univerzitou.

„Prenájom priestorov Incheby nesúvisí s mojím členstvom v Správnej rade Ekonomickej univerzity. Inchebu s otázkou možností prenájmu priestorov oslovila Ekonomická univerzita najmä z kapacitných a organizačných dôvodov.

V tejto súvislosti treba podotknúť, že podmienky prenájmu našich priestorov Ekonomickej univerzite majú ďaleko od štandardných komerčných podmienok, za ktorých priestory bežne prenajímame ostatným klientom,“ reagoval na naše otázky Alexander Rozin.

Apropo, prepojenie na univerzitu nekončí len pri otcovi. Alexander Rozin mladší, riaditeľ marketingu a obchodnej politiky v Inchebe, ktorý nedávno na univerzite absolvoval doktorandské štúdium, dnes sedí vo vedeckej rade Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity.

Podľa našich informácií mal byť prenájom priestorov Incheby podpísaný aj na ďalšie roky. Záujem médií však zrejme tento kšeft aspoň dodatočne stopol. „Táto téma je v tejto chvíli neaktuálna, zatiaľ nie je jasné, kde sa tento akademický rok bude promovať,“ reagovala hovorkyňa univerzity na našu priamu otázku.


  • Plus 7 dní
    Článok bol spracovaný a publikovaný redakciou Plus7 dní. Svoje pripomienky, návrhy a tipy môžete adresovať priamo na adresu [email protected].