Takto býva druhý najbohatší Slovák Chrenko. Vila v Marianke je obklopená rozľahlým pozemkom za vysokým múrom.

Firme najbohatšieho Slováka vďaka PLUS 7 DNÍ klepli po prstoch. Úrady zastavili jeho čiernu stavbu

Úrady potvrdili, že dočasná autobusová stanica developera HB Reavis je čierna stavba a zastavili stavebné konanie.

Developer HB Reavis chce od vlády získať pre svoje projekty štatút významnej investície. To by znamenalo nielen zjednodušenie byrokratických procedúr pri získavaní stavebných povolení, ale aj mnohomiliónové úspory na odpustených poplatkoch za rozvoj pre mestské časti, v ktorých výstavba bude prebiehať. V praxi však stavebná megafirma ukazuje, ako si ctí zákony tejto krajiny. Zo zákona si urobila trhací kalendár a stavia načierno.

Začiatkom júna tohoto roku si týždenník PLUS 7 DNÍ všimol, že stavenisko dočasnej autobusovej stanice nie je označené žiadnou tabuľou, ktorá označuje povolenú stavbu. Napriek tomu sa však na stavbe intenzívne pracovalo a v priebehu týždňa vyrástol celý rad stĺpov pre budúcu strechu nástupiska a začal rásť aj rad druhý. Prvé zistenia naznačovali, že by mohlo ísť o čiernu stavbu a telefonát na príslušný stavebný úrad toto zistenie iba potvrdil. O stavbu dočasnej „autobusky“ sa začal zaujímať aj stavebný úrad. Ten zistil, že stavebník s výstavbou začal. Preto ho požiadal o vyjadrenie, kedy presne sa začalo stavať.

Načierno

Developer stavebnému úradu oznámil, že stavať začal 1. júna. Akurát jeho stavebné povolenie, ktoré mu stavebný úrad Bratislava - Staré Mesto vydal s dátumom 22. mája tohoto roku, ešte nebolo právoplatné. Pretože úrad ešte nemal doručené, že sa práva na odvolanie vzdávajú aj ostatní účastníci stavebného konania. Developer od začiatku tvrdil, že povolenie považuje za právoplatné - ale stavbu po tomto rozruchu zastavil.

“Stavebný úrad sa nestotožňuje s postojom stavebníka, ktorý tvrdí, že rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť. Z obsahu podania stavebníka zo dňa 12.06.2017 je zrejmé, že posledným prejavom vôle smerujúcim k vzdaniu sa práva účastníka konania podať odvolanie je prejav vôle hlavného mesta SR Bratislava ako účastníka konania Vzdanie sa práva odvolania zo dňa 9.06.2017. Stavebník tvrdí, že stavba bola začatá dňa 1.6.2017, teda nepochybne v čase po vydaní stavebného povolenia a pred uplynutím lehoty na podanie odvolania, resp. pred dňom vzdania sa práva podať odvolanie. Stavebný úrad poukazuje na skutočnosť, že stavebné povolenie v dôsledku konania stavebníka, ktorý začal uskutočňovať stavbu pred nadobudnutím právoplatnosti stavebného povolenia, nenadobudlo formálnu a materiálnu právoplatnosť, ktorá je zákonným predpokladom pre vznik práva uskutočniť stavbu,” píše sa v rozhodnutí mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, ktorým sa zastavilo stavebné konanie.

Stavebný zákon pritom hovorí jasne. Ak sa začne stavať bez právoplatného stavebného povolenia, je potrebné začať nové konanie o dodatočnom povolení stavby. Čo znamená ďalší byrokratický proces trvajúci niekoľko týždňov.

Nad zákonom, nad úradmi?

“Vydané povolenie vnímame ako právoplatné. Nakoľko nie je možné zastaviť stavebné konanie, ktoré už skončilo nadobudnutím právoplatnosti stavebného povolenia, považujeme toto rozhodnutie stavebného úradu za nezákonné a preto sa voči nemu odvoláme a budeme čakať na vyjadrenie odvolacieho orgánu, ktorým je v tomto prípade Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky. V tejto chvíli teda využívame všetky dostupné právne nástroje a urobíme všetko čo bude v našich silách, aby sme náhradnú stanicu spustili do prevádzky čo najskôr a mohli tak zahájiť výstavbu novej autobusovej stanice. Práce sme začiatkom mesiaca prerušili, aby bol vytvorený priestor na doriešenie situácie. Vzhľadom na to, že stavebné povolenie je jednoznačne právoplatné, plánujeme v prácach pokračovať,” znie odpoveď hovorkyne HB Reavis Martiny Jamrichovej.

Dobre vedia, čo robia

“Ak stavebník začne stavať pred nadobudnutím právoplatnosti stavebného povolenia, takéto stavebné povolenie nikdy nemôže nadobudnúť právoplatnosť. Takáto stavba automaticky prechádza do režimu nepovolenej stavby. Inak povedané, ide o brutálnu čiernu stavbu a ak v nej chcú v tejto fáze pokračovať, budú stavať načierno. To, že oni sami si určili, ako čo vnímajú, je v tejto fáze úplne nepodstatné. Dá sa to však chápať tak, že oni vlastne stavebnému úradu odkazujú, že si budú robiť, čo oni budú chcieť,” vysvetlil nám stavebný expert Ján Mráz.

Na dodatočnú otázku zástupcovi developera, či ich odpoveď reaguje na to isté rozhodnutie úradu, o ktorom sme hovorili- pretože bohorovným tvrdením, že budú pokračovať v prácach, nás predsa len zneistili, prišla ďalšia odpoveď.

“Sme si istí, keďže ani stavebný úrad, ani súkromné firmy nie sú formálnymi vykladačmi práva- môžeme rovnako ako ktokoľvek mať právny názor, o ktorý sa opierame. Odvolanie proti rozhodnutiu je už na ceste,” odpísal zástupca developera, ktorý trvá na tom, že pre nich je povolenie právoplatné. Namiesto ďalšieho naťahovania sme teda požiadali o zaslanie dokumentu, ktorý obsahuje pečiatku správoplatňujúcu dotyčné stavebné povolenie. V každom prípade nás bude zaujímať aj to, ako okresný úrad potvrdí právoplatnosť, ak stavebný úrad v Starom Meste jednoznačne skonštatoval že ide o čiernu stavbu. Prípad budeme naďalej sledovať.

Čítajte viac

VIDEO Manželka finančníka Patrika Tkáča to na žúrke poriadne roztočila: Milionárka sa odtrhla z reťaze!

FOTO VNÚTRI Exmanželka košického boháča Júliusa Rezeša Linda po dlhej dobe v spoločnosti! Ako teraz vyzerá?

Prvý Slovák medzi najväčšími boháčmi sveta: Uhádnete, o koho ide?


VIDEO Plus 7 Dní