Skládka v obci Rakovice.

Haldy odpadu, smrad, hnijúce a lietajúce smeti. Zákony sú na bordelárov príliš mäkké!

Na Slovensku máme 118 oficiálnych skládok. Na väčšine z nich tlie odpad desaťročia a pre zdravie obyvateľov v blízkych obciach sú extrémne nebezpečné.

Prevádzkovanie skládok majú u nás na starosti väčšinou súkromné firmy. Kontrolu toho, či si spĺňajú zákonné povinnosti zas inšpekcia životného prostredia. Jej najsilnejším nástrojom sú pokuty. Ak sa však pozriete na ich výšku, firmy veľmi netrpia.

Zmluvy za stotisíce, pokuty okolo tisícky

Niektoré spoločnosti, ktoré prevádzkujú skládky vo veľkých mestách, majú zmluvy na stotisíce eur. Priemerná pokuta za porušenie zákona o odpadovom hospodárstve je 1154 eur.

„Za posledných 5 rokov, teda za obdobie rokov 2013 – 2017 vydala inšpekcia odpadového hospodárstva 724 právoplatných rozhodnutí o uložení pokuty, pričom týmito rozhodnutiami boli uložené pokuty vo výške 835 822 euro,“napísala nám inšpektorka Jana Leghátová s tým, že čísla za rok 2017 ešte nie sú spracované za celý rok.

Najvyššia a najnižšia

Najvyššia uložená pokuta sa vyskytla v Prešove v roku 2015 firme Jozef Guman – PODNIK SLUŽIEB, Hubošovce, prevádzka Prešov, vo výške 16 000 eur. Za čo? Podnikateľ nepredložil doklady o tom, ako naložil s takmer ôsmimi tisíckami ton odpadu.

„Neposkytol teda pravdivé a úplné informácie súvisiace s odpadovým hospodárstvom, čím porušil svoju zákonnú povinnosť. O odpadoch neviedol evidenciu a zodpovednému úradu nepodal hlásenie,“ vysvetlila ďalej dôvody Jana Legáthová.

Najnižšia uložená pokuta sa týkala firmy TOGATO Plus, s.r.o. Topoľčany, konkrétne jej prevádzky vo Zvolene. Bola len v smiešnej výške 50 eur. „Odosielateľ nebezpečného odpadu nesplnil v časovom limite ohlasovaciu povinnosť príjemcovi o prepravovaných nebezpečných odpadoch,“zdôvodnila inšpektorka.


  • vc
    Článok bol spracovaný a publikovaný redakciou Plus7 dní. Svoje pripomienky, návrhy a tipy môžete adresovať priamo na adresu [email protected].