Jasovský kláštor: Prvý kláštor bol drevený. Neskôr kamenná pevnosť s hradnou priekopou, vľavo hore. V súčasnosti stojí neskorobaroková stavba z 18. storočia.

Jasovský kláštor ukrýva veľkolepú knižnicu i priestory v dezolátnom stave

Opustene, bezradne a zároveň majestátne. Tak pôsobí obrovská neskorobaroková stavba kláštora v obci Jasov uprostred malebného Rudohoria. Dojem umocňuje opadávajúca omietka aj piati rehoľníci a pár zamestnancov, ktorí sa v budove so stopätnástimi miestnosťami doslova strácajú.

Jedno z dvoch kláštorných krídel po stranách centrálneho kostola je úplne prázdne. Chátrajúce izby kedysi, v časoch totality, obývali ľudia s mentálnym postihnutím. Impozantnosť si však kláštor zachoval, veď stavba zaberá takmer jeden hektár a, navyše, rehoľa premonštrátov tu s prestávkami pôsobí už od trinásteho storočia.

Moderný

Premonštráti patrili k reformným rádom už od svojho vzniku v dvanástom storočí. Ani vtedy nežili typickým mníšskym životom, v uzavretí, bez styku s okolím. Naopak, vychádzali medzi ľudí a kázali. Postaral sa o to svätý Norbert, ktorý bol sám osebe nepokojný a energický človek s rečníckym talentom. Narodil sa ako druhorodený syn nemeckej šľachtickej rodine, takže, ako bolo v tých časoch zvykom, rodičia ho dali do kláštora. Mladého Norberta si obľúbili na biskupskom aj kráľovskom dvore. Výhody postavenia aj bohatstva si užíval. Ľahtikárskym životom žil až do udalosti v roku 1115. Legenda hovorí, že sa dostal do veľkej víchrice a nemal sa kam utiahnuť. Keď popohnal koňa do rýchlejšieho cvalu, ozval sa hlas: „Postoj! Bohatstvo a rozum, ktoré som ti dal, aby si mal velebil márnomyseľnú pýchu?“ V tom momente udrel blesk, kôň sa splašil a zhodil Norberta. Keď sa prebral z bezvedomia, uvedomil si, že nežije tak, ako by mal. Rovnako intenzívne vnímal narušenú morálku kňazov, a preto im dohováral. Keď u nich nenašiel pochopenie, odišiel a začal hľadať sám seba. Asketický mníšsky či pustovnícky život ho nelákal, stal sa preto potulným kazateľom.

Vymodlia deti

Pre svoju reformátorskú činnosť si v Nemecku narobil mnoho nepriateľov, preto odišiel do severovýchodného Francúzska. V údolí Prémontré založil prvý kláštor. Podľa neho dostal rád aj pomenovanie. „Norbert však nevedel byť na jednom mieste, častejšie odchádzal do Kolína, aby tam kázal, a kde stretol pre mňa veľmi zaujímavého človeka, bohatého šľachtica Gottfrieda z Cappenbergu. Ten sa tak nadchol Norbertovým kázaním, že sa rozhodol s celou rodinou vstúpiť k premonštrátom. Manželku poslal do kláštora, s bratom sa stali premonštrátmi. Spôsobilo to taký rozruch, že jeho svokor prišiel aj s vojskom pod jeho zámok pýtať sa ho, či sa zbláznil,“ rozpráva nám zaujímavosti opát Ambróz, civilným menom Martin Štrbák, ktorý je predstaveným jasovského opátstva.

Norbert zomrel ako arcibiskup nemeckého Magdeburgu, kde bol pochovaný až do príchodu protestantov. Premonštráti sa z obavy z ich zničenia snažili Norbertove pozostatky získať. Podarilo sa to v 17. storočí strahovskému opátovi Kašparovi z Questenbergu, ktorý ich kúpil a uložil v Prahe na Strahove. Tam sú dodnes. „Pápežská bula hovorí, že Norbertove pozostatky sa môžu previezť naspäť do Magdeburgu, až keď sa Magdeburg stane katolíckym. Dnes je tam osemdesiat percent ateistov, takže túto vôľu nie je možné naplniť,“ hovorí opát s úsmevom. S Norbertom sa spája aj ďalšia zaujímavosť. Je patrónom dobrého pôrodu. Toto poslanie napĺňajú rehoľné sestry premonštrátky, ktoré žijú v kláštore neďaleko Prahy. „Tieto sestričky sa modlia za ženy, ktoré majú problém otehotnieť. Funguje to. Vymodlili už mnoho detí. Modlia sa priamo na úmysel. Napíšete na kartičku, že roky nemôžete otehotnieť, požiadate ich, aby sa za vás modlili, a ony sa začnú modliť. Majú svedectvá mamičiek, vedú si aj kroniku narodených detí.“

Biela noblesa

Norbert zaviedol aj nosenie bieleho habitu, ktorý sa s menšími odlišnosťami v rôznych krajinách dodnes zachoval. Napríklad Mária Terézia určila uhorským premonštrátom svetlomodré doplnky. Modrá bola mozeta, čiže krátky kabátik do pol tela, a dlhá mašľa. Dnes sa mašľa už nenosí, kabátik ostal. Je len biely s modrými gombíkmi. Zachoval sa aj biret, čiže pokrývka hlavy s modrým brmbolcom. Opátsky je červený. Celé rúcho pôsobí honosne, aj keď opát Ambróz tvrdí, že v minulosti to bol odev chudobných ľudí. „Okrem mozety je súčasťou odevu tunika, škapuliar cez hlavu, modrý široký opasok, teda cingulum, a kánonická rocheta. To je liturgický biely odev, podobný, ako nosia miništranti v kostole,“ vysvetľuje názvy odevu opát. Do Jasova prišli premonštráti začiatkom trinásteho storočia z Veľkého Varadína v Rumunsku, kde poslal Norbert svojich bratov, aby postavili prvý kláštor vo vtedajšom Uhorsku. Jasovský kláštor bol najprv drevený, ten však vypálili Tatári. Neskôr začali stavať románsky kamenný, na spôsob pevnosti s hradnou priekopou. V súčasnosti stojí už tretia stavba vybudovaná v osemnástom storočí v neskorobarokovom slohu. Zaujímavosťou je symbolika v počte okien, ktorých je tristošesťdesiatpäť. Veľkých komínov je dvanásť a sú tam štyri vstupné brány.

Premonštráti v Jasove spravovali farnosti v okolitých dedinách. Kláštor však bol aj jedným z troch miest na vtedajšom východnom Slovensku, ktoré slúžilo ako notársky úrad, takzvané hodnoverné miesto. Zaznamenával sa tu každý predaj či kúpa. Postupne sa vytvoril bohatý listinný archív, ktorý komunisti odviezli do Slovenského národného múzea v päťdesiatych rokoch po znárodnení kláštora. Najstaršia listina z Jasova je tam z roku 1255.

Neprístupná

Unikátna je nádherná baroková knižnica. Vysoké drevené skrine s policami sú rozložené po obvode miestnosti. Knihy siahajú až po strop, k tým úplne hore sa dostanete po točitých schodoch. Len v knižnici je 45-tisíc kníh, v celom kláštore až 100-tisíc. Archivárka Martina Adamčeková, ktorú stretáme, práve robí ich evidenciu v počítači. Doposiaľ boli totiž knihy zapísané len na kartotékových lístkoch a aj na tie začali zbierku zaznamenávať až koncom devätnásteho storočia. „Momentálne držím v ruke knihu z roku 1617. Je o povinnostiach počas rôznych cirkevných sviatkov. Najstaršiu som zatiaľ mala zo začiatku šestnásteho storočia, ale možno nájdem aj z konca pätnásteho. Knihy sú uložené tematicky. Od dverí vľavo je približne dvadsaťjeden skríň teologickej literatúry, potom je filozofická, historická literatúra, matematika, prírodné vedy aj nejaké klasické diela. Žiadalo by si to dlhoročný výskum, pretože sú ešte neprebádané,“ hovorí archivárka.

Dozvedáme sa, že najvzácnejšie kúsky odviezli do múzeí v Bratislave a v Martine. „Po tom, čo Jozef II. zrušil rehoľu premonštrátov, jeho synovec cisár František II. ju obnovil, ale s tým, že sa museli starať aj o gymnáziá. Kňazi začali učiť, preto zbierali knihy. Keď kňaz zomrel, jeho príručnú knižnicu uložili do veľkej knižnice. Takže je to zbierka kníh starých kňazov,“ vysvetľuje opát Ambróz, podľa ktorého je to najväčšia súkromná knižnica na Slovensku.

Neistota

Okrem knižnice, v ktorej by sa mali vytvoriť priaznivejšie podmienky pre knihy, by opraviť potrebovala väčšia časť kláštora. Najmä druhé krídlo, v ktorom bol kedysi ústav pre ľudí s mentálnym postihnutím, je v dezolátnom stave.

Rehoľa si v súčasnosti, po štyridsiatich rokoch nútenej pauzy v čase totality, hľadá opäť svoje miesto. Väčšinu zo štrnástich rehoľníkov zamestnávajú biskupské úrady. Spravujú farnosti po okolí, tak ako v minulosti. Opát Ambróz prednáša na Katolíckej univerzite. „Dúfame, že sa nám podarí otvoriť gymnázium, pretože priestory na to v Košiciach máme. Kedysi rehole fungovali tak, že ten, kto ich založil, dal reholi aj majetok, aby mala z čoho žiť. Kedysi sme preto mali mnoho hektárov lesa a napríklad aj bane na striebro. Dnes rehoľa žije okrem platov ešte z prenájmu pozemkov a z časti deviatich budov, ktoré sme dostali v reštitúciách naspäť. Spolufinancujeme z toho opravy a platíme prevádzku. Kláštor v Jasove je na peniaze jedna veľká bezodná diera,“ povzdychne si opát.

Vďaka dotáciám z ministerstva kultúry, Košického samosprávneho kraja a zo súkromnej nadácie opátstvo momentálne rekonštruuje a reštauruje kostol. Časom bude musieť zrejme vyriešiť aj otázku využitia momentálne takmer prázdnej a chátrajúcej národnej kultúrnej pamiatky.

  • Plus 7 dní
    Článok bol spracovaný a publikovaný redakciou Plus7 dní. Svoje pripomienky, návrhy a tipy môžete adresovať priamo na adresu [email protected].