Ilustračná fotografia

Kedy môžete zabiť beztrestne?

Ak vás prepadnú v noci v spánku, môžete útočníkov „beztrestne“ zabiť. Ak ich však zastrelíte už na úteku, skončíte vo väzení.

Písal sa rok 2010 a do Vianoc chýbalo pár dní. Vo východoslovenskej obci Jastrabie pri Michalovciach sa pri jednej z mnohých pitiek stretol otec so synom. Spoločné popíjanie sa zmenilo na tragédiu - medzi podguráženými mužmi došlo k potýčke, ktorá sa skončila smrťou otca. Ako prvý zaútočil otec, známy agresivitou a násilným správaním. Syna bodol nožom do stehna. Ján otcovi nôž vytrhol a zasadil mu ranu do hrdla. Krvácanie bolo také veľké, že otec po prevoze do nemocnice zomrel.

Kým košický okresný súd uznal Jána za vinného z vraždy a poslal ho na trinásť rokov za mreže, krajský súd verdikt zrušil a vrátil prípad na okres. Ten vyriekol oslobodzujúci rozsudok - obžalovaný podľa neho konal v nutnej obrane, keď reagoval na predchádzajúci útok poškodeného. Krajský súd jeho verdikt potvrdil. Ján si tak môže užívať slobodu s čistým štítom.

Uvedený prípad dokazuje, že ani na Slovensku to s nutnou obranou nie je také jednoznačné. Muž, ktorého oslobodili, možno mohol skončiť aj vo väzení, ak by rozhodoval iný senát. Zisťovali sme preto, čo a za akých okolností možno považovať za nutnú obranu, kedy možno použiť proti útočníkom zbraň a ako si možno legálne chrániť svoj majetok.

Mária Žrobeková: „Smrťou manžela sa nám všetkým uľavilo,“ povedala nášmu týždenníku v minulosti manželka nebohého. Foto: Vanda Jakubová

Slovenská realita

Hoci na Slovensku sú zákony týkajúce sa nutnej obrany oveľa prísnejšie ako napríklad v Spojených štátoch amerických, kde pred časom rozvírila hladinu smrť černošského tínedžera Trayvona Martina, ktorého na Floride zastrelil v sebaobrane o jedenásť rokov starší Hispánec George Zimmerman, aj u nás možno „beztrestne“ zraniť či usmrtiť útočníka ohrozujúceho náš život. Spôsob obrany, nie jeho následky, však musí zodpovedať razancii útoku. Súdy zároveň prihliadajú na to, či bol obranca počas stretnutia s útočníkom vyvedený z duševnej rovnováhy a konal v strachu a zmätku. „Ak konal v silnom rozrušení, na primeranosť obrany sa vôbec neprihliada a obrana bude vždy nutnou obranou,“ tvrdí advokát Juraj Bizoň.

Smrť Trayvona Martina, ktorého zastrelil George Zimmerman, vyvolala v USA protesty a spustila diskusiu o nutnej obrane. Foto: Profimedia.sk

Každý prípad sa pritom posudzuje individuálne. Jedno-značná definícia toho, čo je a čo už nie je nutná obrana, totiž napriek legislatívnej úprave neexistuje. „Nie je možné určiť nejaký vzorec, podľa ktorého sa dá vopred spoľahlivo zistiť, či by v konkrétnom prípade išlo o nutnú obranu, alebo by už išlo o vybočenie z jej medzí - exces,“ upozorňuje Bizoň. Bývalý sudca Najvyššieho súdu Peter Paluda pripomína, že súdy rozhodujú aj na základe už známych verdiktov, pričom každoročne padne od päť do desať takých rozhodnutí. „Vychádza sa pritom najmä z povahy útoku, jeho závažnosti, osoby útočníka a brániaceho sa, ich vyspelosti a pripravenosti na útok, okolností útoku, ale najmä aj z použitej zbrane,“ dopĺňa.

Obrana nie je odplata

Súd tak pri rozhodovaní prihliada napríklad aj na to, či niektorý z účastníkov incidentu ovládal bojové umenie, či k útoku došlo večer na osamelom mieste, alebo cez deň na rušnej ulici, či išlo o náhodný atak, alebo dlhotrvajúci konflikt, či bol napadnutý prekvapený, zľakol sa a konal v rozrušení a akú zbraň jedna i druhá strana použila. „Zbraňou sa chápe čokoľvek, čo môže útok urobiť účinnejším - nôž, auto, pištoľ, tyč, skala i omamný prostriedok,“ hovorí Paluda.

Pri ochrane zdravia a života treba mať podľa Paludu vždy na pamäti, že ide o obranu, nie o útok, odplatu či vyrovnávanie účtov. „Bránim sa, kým útok trvá alebo hrozí. Nutná obrana je na odvrátenie útoku, nie na to, aby som niekoho beztrestne zbil či dokonca zabil,“ zdôrazňuje Paluda.

V zásade teda platí, že ak by vás niekto napadol v noci vo vašom byte s úmyslom zabiť vás alebo niekoho z vašich blízkych, môžete mu to odplatiť rovnakou mincou. Ak však ťažko zraníte alebo usmrtíte zlodeja na úteku, ktorého ste po návrate z dovolenky prichytili v noci v byte, ťažko to súd vyhodnotí ako nutnú obranu. „Obranca sa môže aktívne brániť, môže kryť úder útočníka a zároveň ho udrieť, ba dokonca ani nemusí čakať na prvý úder, ale nikdy nesmie prenasledovať útočníka, ktorý sa dal na útek,“ zdôrazňuje advokát Bizoň.

Pripomína, že podstatou právnej beztrestnosti nutnej obrany je odvracanie aktívneho útoku. Brániaci sa človek pritom môže útočníkovi spôsobiť aj závažnejšie zranenia, ako mu hrozili, no spôsob obrany nesmie byť „zjavne neprimeraný“. Príklad toho, čo už nie je nutná obrana, je prípad dôchodcu, ktorý kosou zranil mladého Róma. Stalo sa tak po tom, čo ho pri návrate z lúky s vozíkom plným sena napadla skupina mladíkov. Muž sa nedal a na útočníkov sa začal zaháňať kosou. Keď jedného z nich dobehol, sekol ho do chrbta. „Keďže útočníci boli na úteku, nešlo o trvajúci útok. V takom prípade zákon neumožňuje beztrestne ich zraniť,“ vysvetľuje Bizoň.

Foto: Profimedia.sk

Horúca hlava

„Zjavne neprimeraná obrana“ nemusí byť trestným činom v prípade, že obranca koná v silnom rozrušení spôsobenom útokom. Platí to aj vtedy, ak bol útočník fyzicky slabší alebo mal „horšiu“ zbraň. „Nemožno napríklad všeobecne konštatovať, že obranca ovládajúci bojové umenia ich nemôže použiť voči fyzicky slabšiemu útočníkovi, žene či staršiemu človeku. Ak bol fyzicky slabší útočník ozbrojený a silnejší obranca ho pri obrane zranil chvatom bojového umenia, išlo by o konanie v nutnej obrane,“ hovorí Bizoň.

Súd by zároveň prihliadal na to, či k útoku došlo v noci na ulici, alebo v bare, či sa dal predvídať a či sa naň dalo pripraviť. Obrana teda môže byť intenzívnejšia ako útok, no mala by čo najviac šetriť život a zdravie útočníka. Proti palici či nožu možno použiť zbraň, ak na vás zaútočia v noci vo vašej spálni počas spánku. Ak sa však zobudíte, pokojne si vyberiete pištoľ uloženú v skrini či trezore a útočníka zabijete, trest vás neminie. Ak by došlo vo vašej spálni len k postreleniu, ide o oprávnené použitie zbrane, ktoré je beztrestné.

Ochrana majetku

Opatrný treba byť aj pri ochrane majetku. Hoci sa na prvý pohľad môže zdať, že zákon stojí na strane zlodejov, ísť hlavou proti múru sa nevypláca. Zabudnúť preto treba na ploty napustené elektrinou či samospúšť. Nutnou obranou je totiž konanie, ktorým sa odvracia priamo hroziaci alebo trvajúci útok. Ak by si človek chránil majetok elektrickým plotom, nešlo by o odvracanie priamo hroziaceho alebo trvajúceho útoku, keďže ten sa ani nezačal. „Napustenie plota elektrinou bez výstrah na možnosť zranenia nemožno považovať za konanie v nutnej obrane,“ varuje Bizoň.

Rovnako to platí aj o samospúšti, ktorá by mala zahnať prípadných zlodejov. Za nutnú obranu však možno podľa Bizoňa teoreticky považovať plot, do ktorého by prúdila elektrina až po stlačení spínača. „Obranca by musel mať plot vždy odpojený a zapol by ho až vtedy, keď by odvracal priamo hroziaci alebo trvajúci útok.“ Spúšť by mohol stlačiť napríklad v situácii, ak by útočník začal preliezať plot. Aj v tomto prípade by však súd zvážil všetky okolnosti a mohol by vaše konanie vyhodnotiť ako zjavne neprimeranú obranu. Rovnako to platí aj o použití strelnej zbrane.

Po pištoli možno siahnuť aj v prípade, že útočník má palicu, nôž či inú menej účinnú zbraň. Musí nám však hroziť smrť alebo ťažká ujma na zdraví. „Ak by útokom nehrozila ani ťažká ujma na zdraví, súd by po zvážení všetkých okolností útoku mohol posúdiť neprimeranosť obrany. Ak by však bola zbraň použitá v obydlí, bola by beztrestnosť daná z dôvodu oprávneného použitia zbrane,“ dodáva Bizoň.

Nutná obrana

 • ak niekto odvracia priamo hroziaci alebo trvajúci útok, jeho konanie nie je trestným činom
 • ak bola obrana „celkom zjavne neprimeraná útoku“, nejde o nutnú obranu
 • ak dotyčný konal v silnom rozrušení spôsobenom útokom, najmä v dôsledku zmätku, strachu alebo zľaknutia, nebude trestne zodpovedný
 • ak sa niekto mylne domnieva, že útok hrozí, môže byť potrestaný za čin spáchaný z nedbanlivosti

Farmársky zákon

 • krádež dreva z lesa či úrody z poľa je trestný čin bez ohľadu na výšku spôsobenej škody
 • za krádež dreva či úrody hrozí páchateľom až dvojročné väzenie
 • ak zlodej spôsobí väčšiu škodu alebo bol za taký skutok v predchádzajúcom roku odsúdený, respektíve taký čin organizuje, trest môže byť vyšší, a to od šiestich mesiacov až do pätnástich rokov
 • za výlov rýb či lov zveri bez povolenia hrozí až dvojročné väzenie
 • ak tak urobí osoba, ktorú v posledných dvoch rokoch odsúdili za pytliactvo, alebo člen organizovanej skupiny, respektíve človek koná hromadne účinným alebo zavrhnutiahodným spôsobom, môže dostať od šesť mesiacov do päť rokov

Oprávnené použitie zbrane

 • ak použijete zbraň - strelnú, bodnú, sečnú či inú - vo svojom obydlí na ochranu života, zdravia alebo majetku voči osobe, ktorá k vám vnikla neoprávnene, nejde o trestný čin
 • neplatí to, ak ste útočníkovi či zlodejovi úmyselne spôsobili smrť -
 • zbraň treba použiť čo najšetrnejšie k životu útočníka - nemožno strieľať priamo na hlavu alebo do srdca
 • za obydlie sa považuje dom, byt, priestory na bývanie a pozemky, ktoré k nim patria a sú oplotené
 • ak použijete nelegálne držanú zbraň, minimálne vám hrozí trest za nedovolené ozbrojovanie
 • Plus 7 dní
  Článok bol spracovaný a publikovaný redakciou Plus7 dní. Svoje pripomienky, návrhy a tipy môžete adresovať priamo na adresu [email protected].