Policajná akadémia: Ktovie, čo s povesťou tejto školy narobilo rektorovanie Václava Krajníka (na malej fotografii).

Konanie exšéfa policajnej akadémie prešetrovali už vlani

Konanie bývalého rektora policajnej akadémie Václava Krajníka prešetrovali už minulý rok, no nikto z kompetentných si na to nepamätá.

Všetko budeme dôsledne skúmať, - dušoval sa šéf inšpekcie ministerstva vnútra Boris Beňa krátko po zatknutí najvyšších predstaviteľov Akadémie Policajného zboru v Bratislave. Ako je známe, polícia obvinila i rektora školy Václava Krajníka, a to hneď z niekoľkých trestných činov vrátane zneužitia právomoci verejného činiteľa a prijímania úplatku. Krajník sa do novodobej histórie Slovenska zapísal aj ako prvý rektor, ktorý musel odísť na základe obvinenia zo závažnej trestnej činnosti. Keďže expert na identifikáciu osôb či analýzu DNA pre potreby kriminalistiky chcel predísť potupnému odvolaniu z funkcie akademickým senátom školy, pár dní pred jeho zasadnutím sa sám vzdal funkcie. Akademický senát, ktorý zasadnutie naplánoval už skôr, sa napriek Krajníkovej abdikácii musel stretnúť a svojrázneho rektora z funkcie jednomyseľne odvolal. Zanedlho tak urobil aj prezident Ivan Gašparovič, ktorý ho za rektora v roku 2010 menoval.

Silné reči?

Zbytočné divadelné predstavenie rektora Krajníka je pritom iba pokračovaním pozoruhodného príbehu jedného diplomovaného mocipána. Na povrch sa postupne dostávajú informácie, ktoré naznačujú, že kompetentní už nejaký ten čas disponovali náznakmi o nekalých rektorových praktikách, no priam trestuhodne ich zametali pod koberec. Robila tak dokonca samotná inšpekcia ministerstva vnútra, ktorá má dohliadať na poriadok a dodržiavanie zákonov a v prípade podnetu konať. Keď sa doktorand Andrej Franek vlani sťažoval, že pri obhajobe dizertačnej práce na policajnej akadémii v decembri 2010 bolo porušené azda všetko, čo sa porušiť dalo, netušil, že dostane „po nose“. Napriek tomu, že inšpekcia pod vedením Beňu podanie skúmala, k ničomu sa nedopátrala. Ešte viac zaráža, že o tejto sťažnosti a jej vyšetrovaní podľa všetkého neexistujú žiadne záznamy.

Krajníkove hry

Pán Franek je zo Žiliny. Vyše tridsať rokov pôsobí ako súdny znalec v oblasti psychológie. Svoje vedomosti a skúsenosti chcel zužitkovať aj pri získaní titulu PhD. V školskom roku 2004/2005 začal externe študovať na policajnej akadémii. Téma jeho dizertačnej práce znela Kriminologické hľadiská sexuálnej trestnej činnosti. Školiteľom bol dlhoročný pedagóg z akadémie. Všetko prebiehalo bez problémov až do momentu, keď v roku 2010 počas voľby nového rektora školy Franekov školiteľ vyhlásil, že je proti Krajníkovej kandidatúre. Dôvody sme nezistili, keďže sa nám s pedagógom nepodarilo skontaktovať ani telefonicky, ani osobne na pôde akadémie. Ako je známe, Krajník sa napokon rektorom stal a zdá sa, že na vysokej škole, jedinej svojho druhu na Slovensku, získal doslova neobmedzenú moc. Krajníkovu „silu“ pocítili nielen jeho oponenti z radov akademickej obce, ale dokonca aj študenti. Na vlastnej koži sa o tom presvedčil doktorand spomínaného pedagóga Andrej Franek, ktorý čosi vyše pol druha roka zbytočne upozorňuje na nejasnosti okolo svojej obhajoby. Dizertačnú prácu totiž za nanajvýš zvláštnych okolností neobhájil.

Neúspešný doktorand: Andrej Franek pôsobí už vyše tridsať rokov ako súdny znalec v odbore psychológia. Tvrdí, že obhajoba jeho dizertačnej práce nebola v súlade s právnymi normami. Foto: Norbert Grosz

Čudná obhajoba

„Čo mi pri mene pána Krajníka napadne? Myšlienka španielskeho spisovateľa a filozofa Baltsara Graciána - Všetci, ktorí sa v úrade správajú ako mocipáni, podávajú dôkaz, že si ho nezasluhujú a že ich autorita presahuje ich dôstojnosť,“ hovorí o doktorandskom štúdiu na policajnej akadémii Franek. Zavŕšiť ho mal 1. decembra 2010 obhajobou dizertačnej práce. Z akademického aktu sa však stala fraška v réžii rektora Krajníka. Všetko sa začalo už menovaním komisie, ktorá obhajobu Franekovej dizertačnej práce v odbore kriminológia a kriminalistika zastrešovala. Skladať sa mala výlučne z odborníkov, ktorých pre daný odbor schválila vedecká rada školy, no nestalo sa tak. O udelení titulu rozhodovali ľudia dosadení podľa všetkého úplne svojvoľne rektorom Krajníkom. Na obhajobe sa napokon zúčastnilo sedem členov komisie vrátane predsedu, no iba jediný z nich spĺňal zákonom stanovenú podmienku, a to, že musí ísť o odborníka schváleného vedeckou radou školy. Bol to rektor, ktorý komisii zároveň predsedal. Ako mohla takto zložená komisia vôbec posudzovať dizertačnú prácu, nevedno. Fakt je, že Franekovi titul neudelili. Komisia o tom rozhodla v tajnom hlasovaní. A tu sa dostávame k ďalšiemu problému. Členovia komisie svoj súhlas či nesúhlas s udelením titulu vyjadrili prostredníctvom hlasovacích lístkov, ktoré vložili do jednej obálky. Po ich zozbieraní sčítal hlasy predseda komisie a rektor Krajník v jednej osobe, ktorý zároveň vyhlásil výsledok hlasovania a obálku vzápätí zalepil. Či hovoril pravdu, nikto nekontroloval. „Nerozumiem, ako je to možné! Podľa mojich informácií vo všetkých ostatných komisiách sčítavali hlasy dvaja skrutátori určení z členov komisie, a nie iba predseda, ktorý môže vyhlásiť, čo sa mu zachce,“ krúti hlavou Franek. A vymenúva mnoho ďalších nedostatkov, ku ktorým počas jeho obhajoby malo dôjsť.

Bez rozhodnutia

Keďže Andrej Franek rozhodne nepôsobí ako človek, ktorý by pri prvom neúspechu hádzal flintu do žita, nevzdal sa ani pri svojej obhajobe. Zákon hovorí jasne - doktorand, ktorému komisia navrhla neudeliť vedecko-akademickú hodnosť, môže najskôr po uplynutí jedného roka požiadať o opakovanie obhajoby. Oficiálne rozhodnutie o neúspešnom absolvovaní dizertačného konania však policajná akadémia Franekovi akosi pozabudla doručiť. „Doteraz nemám rozhodnutie, na základe ktorého by som mohol požiadať o opakovanie obhajoby. Nebol som poučený ani o opravnom prostriedku,“ hnevá sa. Vzápätí nám ukazuje niekoľko žiadostí a sťažností týkajúcich sa preskúmania postupu komisie pre obhajobu dizertačnej práce i faktu, že mu nebolo doručené oficiálne rozhodnutie. Adresoval ich všakovakým kompetentným, počnúc predsedom komisie pre obhajobu dizertačnej práce cez predsedu vedeckej rady školy až po rektora. Na všetky mu odpovedal jediný človek - rektor Václav Krajník. Ten totiž predsedal komisii i vedeckej rade školy a zároveň bol rektorom. „Zdá sa, že Václav Krajník nechcel úmyselne pochopiť meritum veci. Jeho odpovede boli ignorantné. Navyše, dookola mi odpovedala vždy tá istá osoba v troch rôznych funkciách. Už odmietam hru na slepú babu. Nechcem, aby vybavovanie týchto záležitostí patrilo do dedičského konania,“ hovorí pán Franek, ktorý sa už v tejto súvislosti obrátil aj na ministra vnútra Roberta Kaliňáka.

Prijatý na štúdium: Študent Andrej Franek začal mať problémy v okamihu, keď sa počas volieb nového rektora jeho školiteľ vyslovil proti Václavovi Krajníkovi. Foto: Norbert Grosz

Hluchí, slepí?

Nevedno, či už ministerský úrad sťažnosť Andreja Franeka zaevidoval. Z odpovedí ministerstva však vyplýva, že po prepuknutí škandálu okolo vysokých predstaviteľov policajnej akadémie dostala tamojšia inšpekcia viaceré podnety. „Postupne sa preverujú, ale konkrétne sa k jednotlivým podnetom vyjadrovať nebudeme,“ dala nám vedieť Lucia Garajová z tlačového odboru ministerstva vnútra. Pánovi Franekovi nezostáva iné, ako dúfať, že minimálne tá jeho nedopadne podobne ako podnet, ktorý na ministerskú inšpekciu podával vlani v máji. Na jeho základe síce polícia začala konanie školy preverovať, no poručíčka Martina Antalová napokon skonštatovala, že „vykonanou kontrolou nebolo v kontrolovanom subjekte zistené porušenie všeobecne záväzných právnych noriem ani interných predpisov vydaných na ich základe“. Zdá sa, že výsledky tejto kontroly skončili pre istotu zrejme v skartovacom stroji. Aspoň to možno dedukovať z ministerskej odpovede na naše otázky, týkajúce sa podnetov podaných na policajnú akadémiu v uplynulých rokoch. „V rokoch 2009 až 2011 nebol na inšpekcii ministerstva vnútra evidovaný žiadny podnet súvisiaci s Akadémiou Policajného zboru,“ dozvedeli sme sa z ministerstva vnútra. Skutočne záhada.

Rektor Krajník

  • policajná akadémia podľa ministra vnútra prijala v tomto roku štvrtinu ľudí podvodne
  • ich testy vymenili za hárky so správnymi odpoveďami, najmenej v dvoch prípadoch bol preukázaný úplatok v celkovej výške päťtisíc eur
  • Plus 7 dní
    Článok bol spracovaný a publikovaný redakciou Plus7 dní. Svoje pripomienky, návrhy a tipy môžete adresovať priamo na adresu [email protected].