Stavenisko dočasnej autobusovej stanice.

Milionár stále stavia načierno a ministerstvo sa len prizerá

Kým sa úrady ráčia prebudiť, milionár dokončí svoju čiernu stavbu.

Stavebný úrad, staromestský starosta, okresný úrad, Slovenská stavebná inšpekcia, ministerstvo dopravy, prokuratúra, aktivisti - všetci sa len nemo prizerajú. A čierna stavba firmy najbohatšieho Slováka Ivana Chrenka rastie ďalej ako z vody. Čo na tom, že podľa stavebného úradu nemá právoplatné povolenie. Investor sa obrnil mlčaním, zaujal pózu mŕtveho chrobáka, nevidí, nepočuje, nekomentuje - a veselo stavia.

Alibisti

“Prosím vás, vy ste písali o tom, že stavebný úrad zastavil stavebné konanie vo veci dočasnej autobusovej stanice na Nivách. Viete o tom, že na tej čiernej stavbe sa stále stavia? Môžete vysvetliť, ako je toto vôbec možné?” napísal nám čitateľ a takáto jeho reakcia veru nebola ojedinelá. Na stavenisku dočasnej autobusovej stanice, ktoré ani v posledný júlový týždeň nemalo na stavebnom povolení pečiatku o právoplatnosti.

“Stavebný úrad vykonal stavebná dozor a zistil osadenie ďalšieho stĺpu prestrešenia. Kým však nemáme stanovisko Okresného úradu, rozhodnutie o zastavení stavby je bezpredmetné,” informovala hovorkyňa bratislavského Starého Mesta Nora Gubková. Inak povedané, stavebný úrad síce trvá na tom, že stavba nie je legálna, ale namiesto toho, aby konal, alibisticky čaká na rozhodnutie Okresného úradu. Na ten sa odvolal stavebník, ktorý sa tvári, že podľa neho stavebné povolenie je právoplatné. Príslušnú pečiatku nemá, ale kto by sa zapodieval takými detailami. A ďalšie stĺpy utešene pribúdajú.

Dovolenkujú?

Kým sa šéf odboru výstavby Okresného úradu Tomáš Mateička vráti do úradu, kde celý týždeň nikto nebral telefóny, stavebníkovi sa možno podarí dorobiť komplet hrubú stavbu. Mimochodom, šéfka stavebného úradu je na dovolenke - a preto nám nikto nedokázal odpovedať ani na jednoduchú otázku - či a čo zapísali kontrolóri zo štátneho stavebného dozoru do stavebného denníka po utorňajšej kontrole. Vec sme teda konzultovali s inšpektorom Slovenskej stavebnej inšpekcie Jozefom Kollárom.

Keď sa nedá. Alebo nechce?

“Myslím si, že stavebný úrad by mal dať výzvu na zastavenie stavebných prác a zaznamenať ju do stavebného denníka. Ak by ju stavebník neuposlúchol, stavebný úrad mal vydať rozhodnutie o zastavení stavby a už dávno mal vyrúbiť aj pokutu. Možno aj opakovane,” myslí si jeden z inšpektorov SSI. Dodáva, že v prípade, ak stavebník porušuje vydané rozhodnutie, by mala konať prokuratúra a vydať predbežné opatrenie. Konať by vraj teoreticky mohlo aj Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

“V tejto fáze sú príslušnými správnymi orgánmi stavebný úrad a okresný úrad v sídle kraja. Tieto sú povinné celú vec posúdiť, vyhodnotiť skutočnosti a rozhodnúť. Ministerstvo nemôže zasahovať do prebiehajúcich správnych konaní. Vecou sa bude zaoberať v prípade, že proti právoplatnému rozhodnutiu okresného úradu bude uplatnený opravný prostriedok alebo dostane podnet na prešetrenie veci,” zosumarizovala dôvody, pre ktoré nekonajú, hovorkyňa ministerstva Karolína Ducká.

"Považujem za neprípustné, aby takýto veľký investor budoval čokoľvek bez právoplatného povolenia," povedal bratislavský mestský poslanec Oliver Kríž.


  • Článok bol spracovaný a publikovaný redakciou Plus7 dní. Svoje pripomienky, návrhy a tipy môžete adresovať priamo na adresu [email protected].