Rovnaké: Názvy obcí v slovenčine a rómčine sú totožné. Zákon však treba dodržiavať.

Na označenia obcí v rómskom jazyku išli tisíce eur

Pri vjazde do Veľkej Idy od Košíc zarazia návštevníka hneď dve veci. Blízka rómska osada, kde po hlavnej ceste pobehujú holé deti, a tabule označujúce začiatok obce.

Sú totiž hneď tri. V slovenčine, maďarčine a rómčine. Názov v rómskom jazyku je však úplne identický so slovenským, a teda absolútne zbytočný. No nariadenie je nariadenie. Aj takto vyzerá dôsledné plnenie litery zákona o používaní jazyka národnostných menšín v praxi. Miestni nechápu, načo im to je. Vraj také tabuľky nevedia predať ani v zberných surovinách.

Striktný

Zákon hovorí, že v obciach, kde žije viac ako dvadsať percent obyvateľov inej národnosti ako slovenskej, musia byť aj v jazyku danej národnosti vydávané úradné dokumenty a potrebné je tiež označenie obce v tomto jazyku. Jasný a logický zákon, ktorý má eliminovať diskrimináciu menšín, však nemá veľké uplatnenie v obciach s početnou rómskou menšinou. V Prešovskom kraji je takýchto rómskych obcí tridsať, v Košickom dvadsaťdva a v Banskobystrickom päť. Zatiaľ čo v Prešovskom kraji tieto tabuľky neumiestňovali práve preto, že by boli oba názvy totožné, košická župa sa rozhodla zákon splniť do poslednej bodky. A tak k maďarským či ukrajinským názvom pribudli aj rómske. „V Košickom samosprávnom kraji je 133 obcí, v ktorých žije viac ako dvadsať percent občanov patriacich k národnostnej menšine. V 111 obciach ide o maďarskú národnostnú menšinu, v 22 obciach o rómsku národnostnú menšinu. Osadenie tabúľ s názvami v jazyku národnostných menšín stálo správu ciest zhruba 10 300 eur,“ uvádza konkrétne počty a delenie obcí v Košickom kraji hovorkyňa Zuzana Bobríková a dodáva: „Tabule boli umiestnené aj v obciach s rómskymi obyvateľmi, hoci ich názvy sa zhodujú so slovenskými názvami. Zákon nezakazuje umiestnenie takýchto tabúľ, ak je názov rovnaký. Správa ciest preto zvolila rovnaký prístup ku všetkým obciam, ktoré boli zverejnené v zozname nariadenia vlády.“

Obyvateľov dvojjazyčné, a predsa rovnaké tabuľky na začiatku obcí prekvapujú. „Samotní Rómovia sa ma pýtali, čo to má znamenať a na čo to vlastne je. Veď Pavlovce nad Uhom sa povedia aj po slovensky, aj po rómsky rovnako. Považujú to za plytvanie peniazmi,“ opisuje postoj miestnych starostka Pavloviec nad Uhom Mária Dufincová. Dedinčania, ktorých stretáme, to považujú dokonca skôr za urážku. „My vieme čítať, nie sme negramotní, na čo nám je dvojmo napísaný názov obce? Naše deti chodia zarábať do Anglicka, vnúčence tam chodia do školy. My sme slušní, ničím sa nelíšime od ostatných ľudí. Tak prečo máme mať hneď na začiatku dediny nálepku, že sme rómska dedina?“ pýta sa dôchodca Jozef. Doteraz sa vraj bez takejto tabuľky zaobišli. Podobne sa k tomu stavajú aj v ostatných obciach.

Zbytočné?

Nielen o cedule s označením obce, ale ani o úradné dokumenty v rómskom jazyku podľa doterajších skúseností nie je veľký záujem. Starostovia a matrikárky ich majú doslova len pro forma. Takmer nik o ne nežiada. Na Obecnom úrade vo Veľkej Ide majú pripravené sobášne, úmrtné i rodné listy v troch jazykoch - slovenskom, rómskom a maďarskom. „Zatiaľ nás požiadali, aby sme vydali úradný dokument v inom jazyku len v jednom jedinom prípade. Bol to sobášny list v rómskom jazyku. A aj to zo zvedavosti, vraj počuli o takejto možnosti, tak to iba vyskúšali,“ usmeje sa miestna matrikárka. Zástupca starostu Peter Nagy jej dáva za pravdu. Vraj obyvatelia obce, či už Rómovia, alebo Maďari, chcú dokumenty v štátnom jazyku - teda slovenskom. A to najmä kvôli ďalším úradom. Takisto v Ostrovanoch ostávajú tieto dokumenty nedotknuté. „Vždy si žiadajú veci v slovenskom jazyku. Aj s úradníčkami komunikujú v slovenčine. Vedia i po šarišsky, tak sa tu s nimi dohovoríme. Navyše, ak by bol náhodou nejaký problém, máme tu terénne pracovníčky a rómsku asistentku, ktorá preloží ich požiadavky,“ objasňuje starosta Ostrovian Cyril Revák.

Rovnaká situácia je v Jarovniciach, Letanovciach i Bystranoch. Ani tam zatiaľ nevypísali čo len jeden taký dokument. A tak nelacné tlačivá zapadajú prachom. Úradníci pri téme dvojjazyčnosti krútia hlavami. „Napríklad pri sčítaní ľudu sme dostali tlačivá aj v rómskom jazyku. Poviem pravdu, tí Rómovia to nevedeli v úradnej rómčine ani prečítať. Aj oni majú rôzne dialekty. Radšej si prečítajú tlačivo v slovenčine, tú majú aj v škole, tak ju ovládajú. Hárky v rómskom jazyku boli skutočne zbytočná investícia,“ dozvedáme sa na Obecnom úrade v Jarovniciach. „Treba si uvedomiť, že aj ich jazyk sa vyvíja, navyše slovenské názvy aj rôzne nové slová jednoducho neprekladajú do rómčiny. Len im pridávajú svoje koncovky. To je celé,“ dodáva zamestnankyňa úradu. „Nepotrebujem tlačivo v rómčine, potrebujem ho v úradnom jazyku. Chcem ísť do Anglicka, a tam kto tomu bude rozumieť. Lepšie by bolo, keby mi ho dali v angličtine. To, že som Róm, každý vidí aj bez toho, že mu ukážem rodný list v rómčine,“ uzatvára Tibor z Jarovníc.

  • Plus 7 dní
    Článok bol spracovaný a publikovaný redakciou Plus7 dní. Svoje pripomienky, návrhy a tipy môžete adresovať priamo na adresu [email protected].