Zadlžená: Detská fakultná nemocnica s poliklinikou na Kramároch dokáže zaplatiť iba mzdy lekárom a sestrám. Na viac jej neostáva.

Na platy zdravotníkov dáva detská nemocnica celé príjmy z poisťovní

Takáto situácia tu ešte nebola. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou na bratislavských Kramároch vyplatila až sto percent svojich príjmov zo zdravotných poisťovní výhradne na platy lekárov a zdravotných sestier.

Je síce pravidlom, že nemocnice sú zadlžené a veľké percento príjmov z poisťovní ide práve na platy. Podľa nášho zdroja z nemocnice sa však teraz prvýkrát stalo to, že na výplaty išli úplne všetky prostriedky. Nemocnica nemá zaplatené ani energie, ani služby, ani materiál.

Miliónové dlžoby

„Naša nemocnica sa dlhodobo nachádza v nepriaznivej finančnej situácii a nedokáže hospodáriť vo vyrovnanom rozpočte. Nie je to problém posledných mesiacov. Robíme všetko pre to, aby táto nepriaznivá situácia nemala dosah na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Uhrádzame prednostne mzdy zamestnancom, faktúry za lieky, špeciálny zdravotnícky materiál a s ostatnými dodávateľmi sa snažíme dohodnúť si splátkové kalendáre v rámci našich reálnych možností. Celkový dlh nemocnice k 31. augustu tohto roka predstavuje 17 491 597,59 eura. Z toho Sociálnej poisťovni dlhujeme 3 252 886,94 eura,“ konštatuje hovorkyňa detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Dana Kamenická a potvrdzuje správnosť informácie.

„Je bežné, že nemocnice vyplácajú na platoch lekárov a sestier aj viac ako osemdesiat percent príjmov z platieb od zdravotných poisťovní, už to je príliš, ale s odretými ušami a so splátkovými kalendármi sa to dá zvládať. Sto percent je však už neudržateľný stav. Bez zaplatených energií hrozí, že nemocnicu odpoja od elektriny, vody či tepla - tak, ako to dodávatelia energií bežne robia aj s inými neplatičmi. Rovnako nebude mať nemocnica zdravotnícky materiál, lieky, nebude mať zaplatené upratovanie a údržbu objektov či dodávky potravín,“ znie hrozivý scenár od zdroja zvnútra nemocnice.

Ministerské nariadenie

Príčina, prečo to tak je, je vraj v nariadení ministerky Zuzany Zvolenskej. Napriek tomu, že Ústavný súd pozastavil účinnosť zákona o mzdových nárokoch sestier, vydala šéfka rezortu pokyn na vyplácanie zvýšených miezd. Paradoxne, podnet na pozastavenie účinnosti zákona pôvodne podali na Generálnu prokuratúru najbližší kolegovia sestričiek - lekári - prostredníctvom svojej stavovskej Slovenskej lekárskej komory.

Viac ako premiér?

„Nástupný plat lekára je 1 400 eur, atestovaný lekár berie od 2 400 eur a výnimkou nie sú ani platy, ktoré prevyšujú plat premiéra,“ konštatuje hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Čižmáriková. Dodáva, že aj ostatné nemocnice v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva majú vysoký podiel osobných nákladov vzhľadom na príjmy z poisťovní, priemerne je to momentálne okolo 80 percent. „Čo sa týka tvorby dlhu meraného cez záväzky po splatnosti, je realitou, že fakultné a univerzitné nemocnice stále generujú dlhy. Nie je to však pravidlo - sú nemocnice, ktoré sú na tom ekonomicky horšie aj lepšie,“ dodáva Čižmáriková. Podľa nej nie je pozastavenie zvýšenia platov sestričkám systémovým riešením.

Rovnaký názor má aj vedenie detskej nemocnice. Nevyhnutným predpokladom na poskytovanie kvalitnej starostlivosti je vraj stabilizácia zdravotných sestier. „V minulosti nám zdravotné sestry chýbali a býval to veľký problém. Mávali sme dlhodobý problém predovšetkým v chirurgických odboroch, kde je starostlivosť o detského pacienta mimoriadne náročná,“ hovorí Dana Kamenická z detskej nemocnice.

Na splátky

Ministerstvo aj vedenie nemocnice sa zhodujú i v tom, že sa snažia všetkými spôsobmi rokovať s dodávateľmi energií a služieb a splácať svoje záväzky formou splátkových kalendárov. „Pokiaľ platby zo zdravotných poisťovní za poskytnutú zdravotnú starostlivosť nebudú zohľadňovať reálne nami vynaložené náklady na poskytnutie starostlivosti, je veľmi pravdepodobné, že sa nám zadlžovanie nemocnice nepodarí zastaviť. Tak ako v iných oblastiach, aj medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a poisťovňami by mali fungovať transparentné vzťahy založené na základných ekonomických princípoch fungovania,“ píše sa v stanovisku detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou.

„Splátkový kalendár je fajn vec. Otázne len je, z čoho budú tie splátky platiť, keď zo sto percent z príjmov neostáva ani cent a samostatná podnikateľská činnosť nemocnice je limitovaná a je presne stanovené, kam tieto príjmy nemocnica smie investovať,“ dodáva náš zdroj, ktorý sa obáva, že fi nančná mizéria sa prejaví aj na kvalite a rozsahu služieb poskytovaných malým pacientom z celého Slovenska.


  • Plus 7 dní
    Článok bol spracovaný a publikovaný redakciou Plus7 dní. Svoje pripomienky, návrhy a tipy môžete adresovať priamo na adresu [email protected].
VIDEO Plus 7 Dní