OSPRAVEDLNENIE

Dňa 22. 2. 2018 týždenník PLUS 7 DNÍ v čísle 8/2018 na stranách 24 - 26 uverejnil článok pod názvom Kandidátka na rektorku univerzity v Trnave cestuje po svete za peniaze školy.

Zarába na tom firma manželovho kamoša. S podtitulom Kandidátka na rektorku univerzity v Trnave si užíva desaťtisícový akademický život.

V tomto článku sa vyskytli neoverené informácie a formulácie, ktoré mohli poškodiť dekanku doc. PhDr. Danu Petranovú, PhD., a iné osoby.

Článok v rozpore s faktmi obsahuje tvrdenia: „Ak by sa jeho manželka stala rektorkou, z moci jej zverenej bude určovať výšku platu a odmien šéfom katedier.“ Pravda je, že rektor nemá dosah na odmeny vedúcich šéfov katedier.

V článku sa zároveň v rozpore s pravdou uvádza: „Každý pracovný zájazd zorganizovala a sprostredkovala jedna jediná firma - Event Master, s. r. o., so sídlom v Chorvátskom Grobe.“ Takéto tvrdenie nemá nijaké opodstatnenie a je nepravdivé. Pracovné cesty Univerzity Cyrila a Metoda (UCM) zabezpečujú aj ďalšie cestovné agentúry a všetky letenky spomenuté v článku obstarala iná cestovná agentúra.

Podstatnú časť článku tvoria zavádzajúce informácie týkajúce sa škandalizovania spolupráce UCM s agentúrou Event Master, ktorých formulácia môže vytvárať dojem, že táto spolupráca bola nehospodárna, účelová, podozrivá a hodná vyvodenia právnych dôsledkov. Neopodstatnenosť takýchto formulácií potvrdzuje skutočnosť, že spolupráca prebiehala korektne a v rámci zákona. Hĺbkový audit vykonaný v minulosti nenašiel zákonné pochybenie. Spoločnosť Event Master má množstvo významných nadnárodných klientov z oblasti vydavateľských domov, právnych firiem, spoločností v oblasti IT. Tržby z obchodnej spolupráce s UCM netvoria ani päť percent z jej celkového obratu a vzhľadom na skutočnosť, že predmetný článok môže u čitateľov vyvolávať skreslenú nedôvodnú predstavu, evokovať pocit, že spoločnosť Event Master je závislá od spolupráce s UCM, myslíme si, že informácie obsiahnuté v článku závažným spôsobom poškodzujú dlhoročné dobré meno spoločnosti a jej majiteľa Jána Svobodu, ktorý nemá v súčasnosti žiadny žiadny obchodný podnikateľský vzťah s docentom Magálom a jediná spojitosť je poštová adresa.

V článku sa uvádza, že Slavomír Magál alebo jeho firma MBL „získali na dotáciách neuveriteľných 41 miliónov eur“. Táto informácia je zavádzajúca a Slavomír Magál z dôvodu jej šírenia už vyhral jeden súdny spor s vydavateľom týždenníka PLUS 7 DNÍ.

Za tieto nepresnosti, nepravdivé informácie a publikovanie častí textu, v ktorých by mohlo dôjsť k neoprávneným zásahom do súkromia, ľudskej integrity, podnikateľských aktivít a spoločenskej prestíže dekanky Dany Petranovej, docenta Slavomíra Magála, doktora Jána Svobodu a herečky Kamily Magálovej, sa menovaným ospravedlňujeme.