Vľavo ministerka spravodlivosti Jana Žitňanská s ombudsmankou Janou Dubovcovou.

Ombdusmanka Dubovcová: Súdy nezaujíma priamo názor detí, stačí im sprostredkovane

Dohovor o právach dieťaťa? Záväzný dokument, ktorý stojí aj nad našimi zákonmi, nie je, zdá sa, až tak závažne chápaný. Slovenské súdy podľa ombudsmanky Jany Dubovcovej nedávajú deťom možnosť vyjadriť svoj názor priamo a neinformujú ho o konaní. Má sa to zmeniť.

Dubovcovej úrad spravil prieskum na 21 súdoch s cieľom zistiť, ako sú uplatňované práva detí v konaniach, ktoré sa ich týkajú, napríklad pri určovaní starostlivosti o dieťa. Hoci podľa Výboru OSN pre práva dieťaťa sa odporúča, aby deti dostali možnosť povedať svoj pohľad priamo sudcovi vždy, ak je to možné, slovenské súdy ich vypočúvajú len približne v 5 až 6 percentách prípadov.

Výbor neurčuje vekovú hranicu, kedy je možné dieťa vypočuť, závisí to od jeho schopností formulovať vlastné názory. Z prieskumu ombudsmanky však vyplýva, že len 42,86 súdov posudzuje schopnosti dieťa kombináciou viacerých kritérií, až 23,8 percenta sa riadi len vekom dieťaťa. Ani ten však nie je priveľmi jednotne chápaný.

Ako ombudsmanka dodáva, pre niektoré súdy stačí, že má dieťa 5 rokov, pre iné musí mať 12.

Čítajte viac:

Tisíce eur mesačne a žiadne výsledky: Čo vlastne robí Tomanová?

Len sprostredkovane

Sudcom obvykle stačí len nepriame vypočutie sprostredkované kolíznym opatrovníkom. „K priamemu vypočutiu pristupujú iba v prípade, ak je na to závažný dôvod, najmä ak ide o prípad náročný na rozhodnutie,“ vysvetľuje Dubovcová. Súdy však často ani kolíznemu opatrovníkovi neuvedú konkrétne otázky, na ktoré by chceli od detí odpovede.

Vyporiadanie sa súdu s názorom dieťaťa tiež často chýba aj v odôvodneniach súdnych rozhodnutí. Ako dodáva správa ombudsmanky, už v roku 2013 pritom prieskum verejného ochrancu práv preukázal, že v inštitucionálnom zabezpečení ochrany práv dieťaťa má náš systém vážne nedostatky.

Zmenia prístup

Závery z najnovšieho prieskumu prerokovala Dubovcová aj s ministerkou spravodlivosti Luciou Žitňanskou. Tá sľubuje zmenu v prístupe súdov, ktorú zavádza aj nový Civilný mimosporový poriadok. Súdy sú povinné zisťovať názor dieťaťa, uprednostňuje sa priame vypočutie.

Čítajte viac:

Ombudsmanka Dubovcová: Zubná kefka ako zbraň? Nepreháňajte

Podľa Žitňanskej bude ministerstvo vytvárať podmienky aj na špecializáciu sudcov aj v tejto oblasti. Tímy sudcov nebudú pozostávať len z právnikov, ale mali by ich tvoriť aj psychológovia. „S Justičnou akadémiou pripravujeme projekty vzdelávania aj v tejto oblasti,“ dodáva Žitňanská s tým, že na súdoch počítajú aj s osobitnými miestnosťami, ktoré by boli vhodné na vypočúvanie detí, Uvažujú tiež o štandardizácii postupov, ako sa má dieťa vypočuť. Prvé školenia by sa mali začať už v septembri.

Na prelome novembra a decembra budú sudcovia a vyšší súdni úradníci absolvovať psychologický výcvik záťažových situácií. „Aby sa vedeli vysporiadať aj s otázkami strachu, empatie, s tým, čo sa na právnických fakultách nemajú ako naučiť,“ dodáva hovorca ministerstva spravodlivosti Peter Bubla.


  • jb
    Článok bol spracovaný a publikovaný redakciou Plus7 dní. Svoje pripomienky, návrhy a tipy môžete adresovať priamo na adresu [email protected].