Bez panelov: Fotovoltické panely na streche chýbajú aj štyri roky po nákladnej úprave nosných konštrukcií.

PLUS 7 DNÍ písal o statike Apolla v auguste. Majiteľ problémy popieral

Nebezpečné kancelárske budovy developéra HB Reavis nesú rukopis toho istého statika. Do problémov môže stiahnuť dôchodkové fondy či Slovenskú sporiteľňu.

Rovnaký statik, rovnaké problémy. Budovu bizniscentra Apollo I zatvoril jej súčasný majiteľ, nemecký podielový fond Hannover Leasing, doslova v hodine dvanástej.

Na problémy sa pritom prišlo čistou náhodou, keď privolali statika k plánovanej montáži ťažkého zabudovaného trezoru. Statik s hrôzou skonštatoval, že trezor tam pre konštrukčné chyby budovy určite nemôže ísť, a zalarmoval správcov budovy.

Chybná statika Apollo Biznis Centra môže vážne ohroziť bezpečnosť najmä nemeckých dôchodkových úspor, ale i Slovenskú sporiteľňu, ktorá má mnohomiliónový úver v zálohe.

Evakuácia

O statických problémoch Apolla I na Prievozskej ulici v Bratislave ako prvý v auguste informoval práve týždenník PLUS 7 DNÍ. Budova v tom čase už bola čiastočne vyprázdnená aj zvonku boli zreteľné zásahy do stropných podhľadov okolo nosných stĺpov. To sa robí pri monitorovaní stropu.

Nemecký realitný fond Hannover Leasing, ktorý budovu teraz vlastní, vtedy na technické detaily neodpovedal. Začiatkom septembra však došlo k nečakanému zvratu.

Z budovy sa v priebehu niekoľkých hodín vysťahovalo niekoľko nájomcov a počas ďalších dní pokračoval exodus takmer do úplného vyprázdnenia. Majiteľ budovy problémy so statikou popieral. Tvrdil, že ide iba o modernizáciu budovy.

Čítajte viac:

Spadne ľuďom na hlavu? O statike bizniscentra Apollo sa opäť špekuluje

Katastrofálna statika

Zatiaľ čo majitelia Apolla I verejnosť upokojovali oficiálnymi stanoviskami o plánovanej modernizácii, objavili sa informácie zo statického posudku budovy. Podľa neho boli niektoré jej časti preťažené až o 250 percent.

„Pri mnohých obvodových, miestami aj pri vnútorných stĺpoch, majú stropy nedostatočnú únosnosť na pretlačenie. Dôvodom sú príliš tenké stropné konštrukcie, trieda pevnosti betónu a chýbajúca, nedostatočná alebo nesprávne navrhnutá, šmyková výstuž.

Tieto chyby v projekte sú obzvlášť závažné, pretože v ich dôsledku môže nastať takzvané krehké porušenie alebo zlyhanie konštrukcie. Tieto chyby sa neprejavia spôsobom, ktorý sa dá ľahko vizuálne zistiť, napríklad vznikom trhlín a priehybov, ale, naopak, prakticky bez varovných príznakov vedú priamo ku kolapsu konštrukcie, v najhoršom k reťazovému zrúteniu budovy,“ píše sa vo varovnom statickom posudku.

Statik konštatoval aj chýbajúce či nedostatočne ukotvené výstuže aj v okolí rohov schodiskových jadier, pričom táto chyba sa vyskytovala na každom podlaží.

Opakovaný problém

Apollo I nebolo prvým problematickým objektom developéra HB Reavis. Statiku museli vylepšovať aj v ďalších kancelárskych budovách. Samozrejme, nikdy sa oficiálne nepriznalo, že je to vinou statiky.

Napríklad v prípade komplexu Apollo Business Center II, ktorý susedí s jednotkou, kompetentní pred štyrmi rokmi tvrdili, že budovu spevňujú v súvislosti s dodatočnou montážou fotovoltických panelov na streche. Budovy sa opravovali počas plnej prevádzky, nájomníkov dočasne vysťahovávali iba z miestností, ktoré sa aktuálne spevňovali.

Redakcia týždenníka PLUS 7 DNÍ mala k dispozícii fotografie, na ktorých sa dodatočne spevňovali hlavice nosných stĺpov na nižších podlažiach a inštalovali sa takzvané šmykové tŕne.

„Ak umiestnime na strechu objektu so železobetónovým skeletom dodatočné zaťaženie, treba posilniť zvislý nosný systém, teda stĺpy, prípadne steny. Zosilniť treba aj strop priamo pod dodatočným zaťažením, nie však stropné konštrukcie na nižších podlažiach. Podľa fotografií však vidieť, že sa spevňujú aj stropné konštrukcie na nižších podlažiach.

Potreba zosilniť stropnú dosku môže vzniknúť zlým projektom alebo zlou stavbou nosnej konštrukcie. Teda buď nedostatočným množstvom výstuže, alebo nedostatočnou hmotou stropnej dosky. Laicky povedané, stane sa tak, keď je stropná doska príliš tenká,“ potvrdil vtedy statik Pavol Jančovič.

Čítajte viac:

Išiel statik v záujme znižovania nákladov za hranicu bezpečnosti

Pri zbežnom pohľade na strechy Apolla II by sme márne hľadali to množstvo fotovoltických panelov, ktoré by tam muselo stáť, aby sa odôvodnili závažné rekonštrukčné práce v budovách. Ľudia, ktorí sa v tom čase po Apolle II pohybovali, tvrdili, že krehkosť stavby sa prejavovala aj veľkými trhlinami v stenách budovy.

Dodatočne sa spevňovali aj nosné konštrukcie biznis centra na Karadžičovej ulici. To staval rovnaký developér HB Reavis a staticky ho riešil rovnaký statik, Ján Tomčáni. V tomto prípade však stavbári, našťastie, neohrozili nájomcov budovy.

Na chybné konštrukcie sa prišlo ešte počas výstavby a hlavice stĺpov dodatočne spevnili ešte pred kolaudáciou. Podobné dodatočné úpravy robili aj v budove Aupark Tower v Košiciach. Krátko pred uzávierkou sa objavili ďalšie šokujúce zistenia týkajúce sa práce statika Jána Tomčániho.

Z polyfunkčného komplexu susediaceho s Auparkom v Piešťanoch sa museli vysťahovať desiatky majiteľov bytov a nájomcov komerčných priestorov. Hrozilo totiž reťazové zrútenie. Aj tento objekt má závažné chyby v nosných konštrukciách a vyšiel z dielne Jána Tomčániho.

Právne dôsledky

Budovu Apolla I bude musieť jej majiteľ zrekonštruovať. Podľa odhadu odborníkov by takáto rekonštrukcia mala stáť minimálne 30 miliónov eur. Majiteľa čaká i riešenie ďalších problémov.

Prvým z dotknutých subjektov je banka, ktorá financovala výstavbu Apolla I. Pri štandardnom financovaní podobných projektov by zatvorenie objektu, kompletný výpadok príjmov a potenciálne súdne spory nájomníkov s vlastníkom budovy mali znamenať koniec financovania projektu a uplatnenie záložných práv bankou.

Banka by však získala de facto bezcennú budovu v zlom technickom stave, ktorú nemožno využívať. „Naša banka financovala projekt Apollo I, v ktorom prišlo k nepredvídateľným udalostiam.

Spolu s partnermi rokujeme. Ide o profesionálne riadený proces, preferujeme ekonomicky udržateľný výsledok pre zainteresované strany,“ reagovala Slovenská sporiteľna na otázku, či nemá obavy o návratnosť požičaných peňazí.

Dotknutým subjektom je aj podielový fond Hannover Leasing, ktorý spravuje okrem iného peniaze sporiteľov dôchodkových poisťovní. Je dosť pravdepodobné, že nájomcovia, ktorí sa museli z nebezpečnej budovy narýchlo vysťahovať a hľadať si nové priestory, majiteľa budovy zasypú súdnymi žalobami a budú žiadať náhradu škody.

Hannover Leasing kúpil Apollo I v roku 2006 od HB Reavis za viac než sto miliónov eur. Nový vlastník urobil z fondu Apollo najväčší uzatvorený realitný podielový fond v strednej a východnej Európe. Hannover Leasingu sme sa pýtali, či si dali urobiť technický audit, ktorý hneď na začiatku mohol odhaliť problematickú statiku.

„Technický audit v roku 2005 neodhalil nič. Súčasné problémy a ich pôvod budú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ konštatuje mediálny zástupca fondu Michal Donath, ktorý dodáva, že o dôsledkoch prípadných súdnych sporov a výpadkoch príjmu z prenájmov budovy budú informovať investorov rovnako až po ukončení preverovania prípadu.

Jasný rukopis

Na opakujúce sa problémy týkajúce sa budov sme sa pýtali aj priamo spoločnosti HB Reavis, ktorá budovy postavila a využívala pri tom opakovane služby toho istého statika. Otázky zodpovedal hovorca spoločnosti Peter Romaňak.

Ako sa mohlo stať, že developér dopustil také konštrukčné chyby?

Pri projektovaní statiky a následne aj na výstavbe projektu Apollo Business Center I sa ako tretia strana podieľal autorizovaný stavebný inžinier Ján Tomčáni. On bol zodpovedným autorom pôvodnej statickej dokumentácie, ktorá obsahovala viaceré chyby a nedostatky a zapríčinila dnešnú nešťastnú situáciu.

Kto robil technické audity pri predaji budov Apollo I, Apollo II, CBC III, IV, V na Karadžičovej ulici a Aupark Tower v Košiciach?

Technické audity našich budov vypracovali nezávislí renomovaní odborníci v oblasti statiky, ktorí sú registrovaní členovia SKSI a pôsobia v súkromnej i vo verejnej odbornej sfére.

Nemali ste strach nechať ľudí v nebezpečnej budove Apollo I, odkedy sa zistilo, že hrozí riziko zrútenia?

Pri všetkých stavebných prácach, ktoré sme vykonávali, sme postupovali v súlade s platnou legislatívou a zároveň v zmysle pokynov zo strany stavebného úradu.


  • Plus 7 dní
    Článok bol spracovaný a publikovaný redakciou Plus7 dní. Svoje pripomienky, návrhy a tipy môžete adresovať priamo na adresu [email protected].