Trojlístok skazy. Tak sa nazýva informácia šíriaca sa po internete, uvádzajúca sumy vyčlenené na platy zamestnancov Úradu vlády, Kancelárie prezidenta a Národnej rady.

Platy ústavných činiteľov? Dvadsaťpäť miliónov ročne

Na platy zamestnancov v troch orgánoch štátnej moci ide ročne okolo dvadsaťpäť miliónov eur, výrazná časť z toho putuje poslancom, prezidentovi a členom vlády.

Trojlístok skazy. Tak sa nazýva informácia šíriaca sa po internete, uvádzajúca sumy vyčlenené na platy zamestnancov Úradu vlády, Kancelárie prezidenta a Národnej rady. K tomu sú napísané počty zamestnancov v jednotlivých inštitúciách, takže si každý ľahko vypočíta, že priemerná mzda sa tam pohybuje od 1 200 do 2 400 eur. Priemerná mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve na Slovensku bola vlani 786 eur a podstatne viac ako polovica populácie zarába ešte menej.

Koľko u koho

Podľa „trojlístka skazy“ v Kancelárii prezidenta prislúcha 101 zamestnancom 2 044 733 eur ročne. Na Úrade vlády by malo byť vyčlenených 8 419 521 eur pre 583 zamestnancov a v Národnej rade až 15 257 726 eur pre 528 ľudí. U prezidenta to vychádza na hlavu 1 687 eur mesačne, na Úrade vlády vyše 1 200 eur a v parlamente až 2 400 eur.

Celkové sumy však majú háčik - sú uvedené vrátane 35-percentných odvodov, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnanca. Výsledkom prepočtu by teda mala byť takzvaná celková cena práce, a nie o štvrtinu nižšia hrubá mzda pracovníka. Pozreli sme sa však na skutočné ofi ciálne čerpanie prostriedkov na mzdy vo všetkých spomenutých inštitúciách v predchádzajúcom roku. Priemerná mzda v Kancelárii prezidenta bola vlani podľa záverečného účtu 1 378 eur, na Úrade vlády 1 137 eur a v Kancelárii Národnej rady 1 272 eur.

Kancelária prezidenta: V súčasnosti je tu zamestnaných 83 ľudí. Celkovo je na platy vyčlenených viac ako dva milióny eur. Foto: Romo Homola

Menej zamestnancov

Údaje na „trojlístku skazy“ putujúcom po internete sa len mierne líšia od skutočných údajov, upravujúcich sa počas roka podľa aktuálneho vývoja. Počet zamestnancov je však v skutočnosti nižší, ako uvádza spomenutý mail.

„Kancelária aktuálne zamestnáva 83 zamestnancov vrátane prezidenta republiky. Rozdiel je zapríčinený úspornými opatreniami, a preto niektoré pozície po odchode zamestnancov do dôchodku a podobne neboli opätovne obsadené. Do budúcna však tieto miesta plánujeme obsadiť aj v súvislosti so zmenou ústavy, ktorá posilňuje právomoci prezidenta,“ povedal nám hovorca prezidenta Marek Trubač.

Na Úrade vlády plánovali v roku 2012 mzdy pre 553 zamestnancov, realita je však iná. „Skutočný stav zamestnancov k 1. októbru je 424,“ napísali nám z tlačového odboru. No a kým v parlamente malo pracovať 378 zamestnancov, v skutočnosti je ich tam len 344. Pokles počtu pracovníkov všetkých inštitúcií pritom neznamená, že by zarábali viac - nevyčerpané prostriedky na mzdy sa totiž vracajú do štátneho rozpočtu.

Koľko zarábajú

Vo všetkých inštitúciách pracujú ľudia v dvoch odlišných typoch pomerov - ako štátni zamestnanci alebo ako zamestnanci vo verejnom záujme.

Štátni zamestnanci sú zaradení do deviatich platových tried v rozpätí základnej mzdy od 420 do 1 047 eur mesačne. Štruktúru zaradenia ľudí sme sa dozvedeli len z parlamentu - tam napríklad pracuje najviac, šesťdesiat, ľudí v najvyššej, deviatej tarife. V ôsmej je zaradených 36 ľudí, v siedmej šesť, v šiestej sedem, v piatej jeden a vo štvrtej 32. Pod prvými troma tarifami neevidujú nikoho.

Základná mzda štátneho zamestnanca nepredstavuje žiadne závratné číslo, podstatné sú však jeho ďalšie platové možnosti. Za kvalitný výkon služby môže štátny zamestnanec dostať až stopercentný príplatok. Ďalšie príplatky získavajú vedúci pracovníci.

Parlament: V pláne na tento rok bolo 7,3 milióna eur na platy pre zamestnancov a 7,9 milióna eur pre poslancov. Foto: Marián Kunc

Zamestnanci vo verejnom záujme majú vlastné, nižšie platové triedy, takisto však môžu za svoju prácu dostať peniaze navyše. Aj preto je priemerná mzda podstatne vyššia ako tarifný plat. Už sme spomenuli, že vlani bol priemerný plat pracovníka Kancelárie Národnej rady 1 272 eur. „Čerpanie mzdových prostriedkov za desať mesiacov tohto roku je 4,25 milióna eur pre 344 zamestnancov,“ dozvedeli sme sa z komunikačného odboru parlamentu. To vychádza na priemernú mzdu vo výške 1 235 eur, práve koniec roka však zvykne v mnohých organizáciách bývať bohatší ako bežné mesiace.

Z celkového balíka peňazí Kancelárie Národnej rady idú aj platy poslancov. Mimobratislavskí si spolu s nezdanenými paušálnymi náhradami prídu na 3 576 eur mesačne a bratislavskí dostávajú 3 346 eur. Osobitné peniaze im náležia na asistentov a kancelárie. Aj prezidentská kancelária má najväčšiu mzdovú položku mimo bežných zamestnancov. Je ním samotná hlava štátu, ktorá zarába 9 171 eur mesačne, teda 110-tisíc eur ročne.

Platová šifra

Zistiť presnú výšku platu vysokopostavených osôb zo štátnych inštitúcií je v niektorých prípadoch poriadne tvrdý oriešok. Pre bežného človeka to môže predstavovať značný chaos a dlhú cestu k dopracovaniu sa k reálnym číslam.

Platy ústavných činiteľov sa totiž skladajú z viacerých častí, pričom každý má okrem základnej mzdy nárok na funkčný príplatok, paušálne náhrady a ďalšie príplatky v závislosti od zastávanej funkcie. Práve výška paušálnych náhrad sa pri viacerých pozíciách neuvádza priamo v zákone. Napríklad o náhradách pre predsedu Najvyššieho kontrolného úradu rozhoduje uznesením Národná rada a o náhradách sudcu Ústavného súdu rozhoduje plénum Ústavného súdu.

Plat šéfa polície Tibora Gašpara sa napríklad skladá z ešte viac častí - z funkčného platu 881 eur, ku ktorému má mesačne 90-percentný príplatok za riadenie, takmer 43-percentný prídavok za výsluhu rokov, ďalej príplatok za hodnosť generála a 50-percentný osobný príplatok. Podľa našich výpočtov to predstavuje pre Tibora Gašpara príjem vyše 2 557 eur mesačne. Túto sumu nám potvrdila aj hovorkyňa policajného prezídia Andrea Dobiášová.

Tibor Gašpar: Na čele Policajného zboru vystriedal Jaroslava Spišiaka. Zarába však menej. Foto: Michal Smrčok

Zložito je poskladaný aj príjem predsedu Najvyššieho súdu Štefana Harabina. Jeho základnú mzdu tvorí plat rovnajúci sa 1,3-násobku platu poslanca Národnej rady, ďalej dostáva funkčný príplatok a ďalší funkčný príplatok v sume rovnajúcej sa šesťnásobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok.

Ďalšou zložkou je paušálna náhrada vo výške jednej dvanástiny z polovice základného platu sudcu. Hoci nám to pri výpočte všetkých položiek dokopy vyšlo na necelých 8-tisíc eur mesačne, z majetkového priznania Štefana Harabina za rok 2010 vyplýva, že zarobil takmer 140-tisíc eur. Opýtali sme sa preto tlačového oddelenia Najvyššieho súdu, koľko z celého zárobku tvoril plat a z čoho pozostávala zvyšná čiastka. Odpoveď znela maximálne stručne: „Predseda si splnil všetky zákonom predpísané povinnosti - nič nezatajil ani nezanedbal.“

V minulom roku dostal Harabin podstatne menej, keďže Ústavný súd ho potrestal znížením platu o 70 percent za to, že neumožnil vykonať na Najvyššom súde vládny finančný audit. Najviac zo všetkých zarába, pochopiteľne, hlava štátu. Na rozdiel od iných, jeho príjem zákon defi nuje jednoducho. Dostáva štvornásobok platu poslanca a paušálne náhrady vo výške 1 327 eur. Po skončení výkonu funkcie mu prináleží doživotný plat takmer tisíc eur.

Dobre zaplatení

Funkcia Predstaviteľ Plat PrezidentIvan Gašparovič9171 eurPredseda vlády Robert Fico4617 eurPodpredsedovia vlády Viacerí4220 eurMinistri Viacerí3671 eurPredseda Národnej radyPavol Paška4074 eurPredsedníčka Ústavného súduIvetta Macejková6466 eurPredseda Najvyššieho súdu Štefan Harabin7836 eurGenerálny prokurátorNevymenovaný4346 eurPredseda NKÚJán Jasovský5397 eurVerejný ochranca právJana Dubovcová4005 eurPrezident Finančnej správyFrantišek Imrecze4000 eurPrezident Policajného zboruTibor Gašpar2557 eur

Platy sú prepočtom PLUS 7 DNÍ a sú k nim prirátané aj príplatky a paušálne náhrady.

  • Plus 7 dní
    Článok bol spracovaný a publikovaný redakciou Plus7 dní. Svoje pripomienky, návrhy a tipy môžete adresovať priamo na adresu [email protected].