Štefan Duč ešte začiatkom roku 2000 vyhlásil, že vybuduje najmodernejšiu prevádzku na výrobu vína v strednej Európe.

Poslanec Duč prekabátil štát. Previedol majetky, dotácie nevrátil

Štefan Duč ešte začiatkom roku 2000 vyhlásil, že vybuduje najmodernejšiu prevádzku na výrobu vína v strednej Európe. Takto to dopadlo.

Poslanec Košického samosprávneho kraja Štefan Duč dostal na svoje podnikanie od Poľnohospodárskej platobnej agentúry spolu 5,3 milióna eur z eurofondov.

Po zisteniach Európskeho úradu na boj proti podvodom (OLAF) začali pre podozrenia z podvodu konať slovenské orgány činné v trestnom konaní. Poslanec Duč namiesto toho, aby dotácie vrátil, začal v priebehu minulého roka postupne prevádzať majetok na spriaznené spoločnosti.

Týždenník PLUS 7 DNÍ na tento fakt upozornil už vlani v októbri. Nedialo sa však nič a poslanec Duč dokončil aj prevod ďalšieho vinárstva. Najaktuálnejším zistením v kauze Duč je, že agentúra nemá svoje dotácie poistené žiadnym záložným právom. Keď bude žiadať od Duča peniaze, ostanú jej zrejme len oči pre plač. Teda skôr slovenským daňovým poplatníkom.

Navyše sa teraz na ministerstve zistilo, že Dučova firma už v minulosti dostala 56 miliónov korún (1,86 milióna eur) na výsadbu vinice. Vysadil ju však na pozemkoch, na ktoré si v tom čase nárokovala aj reštituentka, no úrady ju záhadným spôsobom vynechali z hry. Dotáciu pre Dučovu firmu schválili za prvej vlády Roberta Fica, keď ministerstvo ovládali nominanti HZDS.

Dotácie na vinicu

Štefan Duč ešte začiatkom roku 2000 vyhlásil, že vybuduje najmodernejšiu prevádzku na výrobu vína v strednej Európe. Celý proces od samotného pestovania vína až po jeho spracovanie mal prebiehať na jednom mieste a komplex mala vybudovať Tokajská spoločnosť Viničky, s. r. o. Štefan Duč bol jej konateľ a prvý krok k vybudovaniu impéria malo byť skúpenie viníc.

V rámci viacerých prevodov takto získal 44 hektárov schátraných viníc. Ibaže na tieto vinice si uplatnili reštitučný nárok aj potomkovia ich pôvodných vlastníkov.

Čítajte viac:

Obvinený poslanec a tokajský vinár Štefan Duč sa zbavuje majetku

Vinice v minulosti patrili občanom židovského pôvodu Izidorovi a Fanny Treitelovcom a Hugovi a Lujze Schwartzovcom, ktorým ich v roku 1942 skonfiškovalo ministerstvo pôdohospodárstva Maďarského kráľovstva.

V deväťdesiatych rokoch si na ne uplatnila nárok Zlata Neumanová, ktorú zastupoval Štefan Čeľovský. Ten v sťažnosti poukázal na sériu neplatných prevodov v réžii ministerstva pôdohospodárstva, ktorými sa pozemky dostali do majetku firiem ovládaných Dučom.

A ten na ne z toho istého ministerstva, ktoré neplatné prevody riešilo už v roku 2007, dostal v roku 2008 dotáciu na výsadbu viníc v sume 56 miliónov korún.

V roku 2008 Duč na svoju Tokajskú spoločnosť Viničky požiadal o nenávratný finančný príspevok 2,56 milióna eur na projekt skladovania technického a technologického zabezpečenia výroby vína. O štyri roky neskôr už OLAF odhalil podvod týkajúci sa zneužitia až deväťdesiat percent tejto sumy a odporúčal vymáhať od spoločnosti plnú výšku vyplatenej dotácie.

Jednoducho, stavebné práce pri výstavbe komplexu poskytovali firmy spriaznené s Dučom za premrštené a umelo zvýšené ceny. „Došlo k jasnému konfliktu záujmov medzi konečným prijímateľom a subdodávateľom prác,“ konštatoval OLAF a dodal, že Dučova Tokajská spoločnosť Viničky porušila zásady riadneho finančného hospodárenia.

Na základe týchto zistení Duča v roku 2012 obvinili z trestných činov poškodzovania finančných záujmov európskych spoločenstiev a subvenčného podvodu.

Špeciálny prokurátor Ján Šanta však kauzu prekvalifikoval a presunul ju na okresnú prokuratúru do Košíc. Prípad sa vrátil naspäť na špeciálnu prokuratúru, kam patrí, až po viacerých urgenciách a prešetrovaní.

Ďalšie milióny

Podobný scenár poslanec Duč zopakoval aj pri výstavbe ďalšieho vinárstva. Tentoraz o dotáciu žiadala spoločnosť Vinárstvo Viničky, s. r. o., ktorej Poľnohospodárska platobná agentúra zaslala na účet 2,8 milióna eur. Príbeh s veľmi podobnými prvkami sa zopakoval. Úrady začali použitie dotácie prešetrovať a skončilo sa to žiadosťou o vrátenie peňazí.

Lenže práve tu nastal problém. Poslanec Duč ignoroval žiadosti PPA o vrátenie dotácie 5,3 milióna eur. Namiesto toho začal prevádzať majetok. Jeho spoločnosť Tokaj Crown napríklad vlani kúpil Martin Pado, bývalý minister vnútra za SDKÚ-DS. Ten nikdy v minulosti vo vinohradníctve nepodnikal.

Nohy dostal aj ďalší Dučov majetok. Podľa aktuálneho listu vlastníctva je od januára tohto roku novým majiteľom vinohradníckeho spracovateľského závodu, v minulosti patriaceho firme Vinárstvo Viničky a postaveného z dotácií, spoločnosť Hatfa Winery, s. r. o. Tá sídli na tej istej adrese ako Vinárstvo Viničky, s. r. o., - v Ladmovciach číslo 186.

Jediným majiteľom a konateľom spoločnosti Hatfa Winery je Štefan Duč. Navyše, na liste vlastníctva svieti záložné právo banky uvalené na nehnuteľnosti a pozemky, vklad do registra je povolený dňa 12. januára 2015.

Zdá sa, že poslanec Duč nakoniec prešiel štátu cez rozum. Poľnohospodárska platobná agentúra totiž záložné právo na nehnuteľnosť v liste vlastníctva uvedené nemá. No a tvrdenie, že jej finančný nárok je zabezpečený hnuteľným majetkom záložcu spoločnosti, príliš neobstojí.

Základné imanie spoločnosti Vinárstvo Viničky je totiž iba 6 640 eur. O vysvetlenie sme chceli požiadať samotného dotovaného vinára. „Nepýtajte sa ma nič,“ odpovedal Štefan Duč a položil telefón.


  • Plus 7 dní
    Článok bol spracovaný a publikovaný redakciou Plus7 dní. Svoje pripomienky, návrhy a tipy môžete adresovať priamo na adresu [email protected].