Klára Takácsová-Fehérová: Do Budaörsu sa dostala ako sedemročná 1. mája 1947.

Povojnoví politici sa pohrali so životmi státisícov ľudí

V povojnových rokoch ovplyvnili politici krajín východnej Európy životy stoviek tisíc ľudí.

Ági néni umrela v piatok. Mali sme sa vidieť vo štvrtok, pokazilo sa nám auto. Z tých dvadsiatich ôsmich rodín, ktoré sa v roku 1948 presídlili z Maďarska na Slovensko, bola predposledná svedkyňa, ktorá zostala nažive. Nestretli sme sa. Osud to zariadil takto. Ten istý osud, ktorý sa krátko po druhej svetovej vojne pohral s desaťtisícmi ľudí v strednej Európe. Exodus. Presídľovanie a deportácie.

Ak by sme chceli na mape zaznamenať, koho, akej národnosti, odkiaľ, kam a prečo deportovali alebo vysťahovali len v čase povojnovej výmeny obyvateľstva medzi Maďarskom a Slovenskom, čoskoro by nezostalo biele miesto. Navštívili sme tri ženy a na mape ich osudov zažiarilo hneď niekoľko názvov - Nová Vieska na Slovensku, Budaörs a Mezőfalva v Maďarsku a Bretzfeld v Nemecku.

Útek cez Ipeľ

Vonku mrzlo, ale na stole v obývačke Kláry Takácsovej- Fehérovej v maďarskom Budaörse už dva týždne pred Veľkou nocou stála veľká kytica zdobená kraslicami. „Zdá sa, že zajko príde na saniach,“ povedala po maďarsky. „Po slovensky? Už mi to nejde. Ale keď som v roku 1947 začala v Budaörsi navštevovať maďarskú kláštornú školu, maďarský pravopis bol pre mňa veľký problém. Nevedela som sa naučiť, že mám namiesto mäkčeňov používať zdvojené spoluhlásky,“ zahľadí sa cez okno a spomína ďalej.

„Môj otec odišiel z Novej Viesky do Budapešti v roku 1946. „Povrávalo sa, že nás pošlú do Sudet, a tak radšej ušiel hneď. Pre maďarské úrady bol utečencom, jedným z tých, ktorí nikdy nebojovali, ale po vojne stratili občianstvo a štátne zamestnanie v Československu. V Budapešti mu pridelili byt, dostal aj prácu na železnici.

„Bál sa o nás, preto nás niekoľkokrát navštívil - utekal cez hranice tam a späť. Raz prišiel v zamrznutých šatách, preplával Ipeľ,“ rozpráva pani Klára. Nakoniec sa mu podarilo legálne presídliť aj manželku a dcéru. Brat s rodinou však povolenie nedostali, išli načierno ukrytí medzi vecami, ktoré si mohla priviezť matka pani Kláry.

„Bolo to prvého mája 1947, keď som ako sedemročná prišla do Budaörsu. Všetko kvitlo, voňalo, bola som nadšená. Rodičia menej, práve sme sa totiž znova sťahovali. Mama priniesla z Novej Viesky periny a nábytok, ale aj sedem kráv. Tie by sa do budapeštianskeho bytu nepomestili, tak sme sa sťahovali do polozboreného domčeka v tomto meste, oveľa horšieho, než bol ten, čo sme mali na Slovensku. Keď fúkalo, vietor vracal cez komín dym dovnútra. Bol strašný, mal však maštaľ, a to bolo podstatné. Tých sedem kráv, to bol náš nový začiatok, pomohli nám prežiť najhoršie časy. Ja som však bola spokojná so všetkým, aj so školou. Napriek tomu, že som kalvínka, dovolili mi chodiť do katolíckej kláštornej školy, lebo bola jediná v meste. A keď bola hodina náboženstva, ja som mala voľno!“

Budaörs - mesto duchov

Dom, do ktorého sa Klárini rodičia nasťahovali, bol po Nemcoch. Po Ritterovcoch, ktorých deportovali do Nemecka.

V roku 1941 mal Budaörs 9 800 obyvateľov, k nemeckej národnosti sa hlásili tri štvrtiny. Dva týždne po tom, čo v januári 1945 zverejnili zákon o možnosti deportovať ich, mesto obkolesili vojaci, s batôžkami ich naložili do vagónov a v Budaörsi zostalo iba sedemsto ľudí.

„Menný zoznam deportovaných objavil až náš tím historikov v roku 2007,“ hovorí András Grosz z miestneho nemeckého múzea Heimat, Vlasť. Exodus však pokračoval, do mesta prichádzali noví obyvatelia. „Napríklad my,“ povie pani Klára. „Ale aj ďalší Maďari, ktorých na Slovensku nakladali do dobytčiakov a posielali sem. Z Novej Viesky do Mezöfalvy. Otec viacerým pomohol, aby dostali bývanie v Budaörsi, stali sme sa akýmsi prekladiskom vecí a prvým útočiskom vyhnancov.“

„Keď vládam chýba sebavedomie, zbavujú sa tých, ktorých nedokážu ovládať,“ nezaprie v sebe skončenú psychologičku pani Klára. „Nemci, Maďari, Slováci, politici s ľuďmi šachovali od začiatku vojny. Darmo boli viac spätí s krajinou, kde žili, než s národnosťou, ku ktorej sa hlásili. Bolo to politické rozhodnutie, znak slabosti.“ A potom rozpráva, ako v päťdesiatych rokoch presťahovali do Budaörsu aj inteligenciu z Budapešti, ktorá zasa prekážala komunistom, ako sa každý každého bál, nikto sa s nikým nezhováral...

Ako im na Slovensku umrela v roku 1948 stará mama, že sa nedostali na pohreb, lebo im neudelili československé víza, že dom, kde sa narodila, videla znova až koncom päťdesiatych rokov, ale potom tam už chodievala často. Nielen ona. Staré vzťahy ožili a rodili sa nové. Dve ženy z Novej Viesky sa nakoniec vydali za Maďarov z Budaörsu a jej dcéra sa roky priatelila s chlapcom od Ritterovcov, ktorý sa zasa do Budaörsu vracal z nemeckého Bretzfeldu.

Ritterovci sa spoznali s Takácsovcami, Klára Takácsová sa zoznámila s Emíliou Kelecovou, ktorá žije v jej niekdajšom domove v Novej Vieske... Čas mnohé z toho, čo politika násilne rozdelila, znova spojil. „Moji rodičia dožili s pocitom krivdy, ja to už takto nechápem. Moje deti to už ani nezaujíma a vnuci? Tí sú jednoducho Budaörsania.“

Maďarská Slovenka, slovenská Maďarka

„Ak nepôjdete dobrovoľne, poženieme vás s batôžkami ako Židov,“ spomína osemdesiatšesťročná Emília Kelecová na rok 1948, keď v maďarskom Piliscéve nastupovala s rodičmi a manželom do dobytčiaku, ktorý ju mal presídliť na Slovensko.

Dnes je v Novej Vieske poslednou svedkyňou týchto udalostí. „Dospelí sa viezli vo vagóne s dobytkom, nábytkom. Mali sme dve kravy, dva kone a vôbec sme nevedeli, kam nás vezú,“ rozpráva. „Napokon sme sa ocitli vo Vojniciach. Dostali sme dom po Maďaroch. Hlinený, hoci ten náš v Piliscéve bol tehlový, ale dali nám toľko pozemku, koľko sme mali v Maďarsku,“ hovorí.

„Keď jete maďarský chlieb, budete sa učiť po maďarsky! - vykrikoval na nás učiteľ a komu sa nepáčilo, ten dostal,“ spomína na detstvo v Piliscéve pani Emília, ale ďalej ju k slovu nepustí Irena Bábinbelyová: „A nám vraveli, že keď sme na Slovensku, budeme sa učiť po slovensky!“

Pani Irena je švagriná Ági néni. S rodným menom Fúziková ju presídlili na Slovensko, kde sa vydala za Ireninho brata, Bábinbeleya. „Ági bola Slovenka, ja Maďarka a ako sme spolu dobre vychádzali! Veď tu sa nikto na nikoho ani nestíhal hnevať, každého dakam hnali!“ povie.

„Po nás si prišli vo februári roku 1947, o štvrtej ráno nás naložili do dobytčiakov, dvadsaťpäť rodín, a už sme sa viezli do Čiech! Deportovali nás, aby sme pracovali v západných Čechách. Tri roky sa tam rodičia mordovali na statku, ale aspoň si slušne zarobili. Ani ja sa nesťažujem, mne bolo dobre, len čeština mi nešla. Veď som nevedela ani po slovensky! No a keď sme sa vrátili domov, náš dom bol doslova v troskách. Tie tri roky v ňom načierno bývali Slováci zo severu, mali sme čo robiť, aby sme dom znova dali do poriadku,“ spomína.

Dnes rozpráva pani Irena rovnako dobre po slovensky ako pani Emília po maďarsky. Maďarka však lepšie píše po slovensky než po maďarsky a Slovenka píše lepšie po maďarsky ako po slovensky.

Kruh sa uzatvára

„Vidíte, a my sme sa museli sťahovať z Maďarska, lebo sme doma hovorili po slovensky,“ zasmeje sa pani Emília. Spomína, ako si do Vojníc priviezli kravy a kone, ako obrábali pozemok, ktorý na Slovensku dostali, a ako im to všetko nakoniec pri znárodnení zasa vzali. Aj na to, ako sa jej manžel veľmi neráčil s jej mamou, a tak sa v roku 1952 sťahovala znova. „S mužom sme si kúpili dom v Novej Vieske,“ dodá. A kúpili si presne ten dom, v ktorom sa narodila Klára Takácsová-Fehérová!

Spomienky. Plynú jedna za druhou, akoby nemali konca. A boli to práve spomienky, prečo sa starosta Róbert Kis v roku 1997 rozhodol pozvať do Novej Viesky všetkých, ktorí boli z obce vysťahovaní, na spoločné stretnutie. „Pozvánku vtedy dostalo sto ľudí. To stretnutie nebolo o slzách, smútku či nenávisti, ale práve o spomienkach, ktoré dokázali zmierniť traumu z odlúčenia,“ hovorí starosta. „Takýchto stretnutí bolo potom ešte veľa, naposledy v decembri 2012.“ Dedinské veselice, dožinky a hody slávia Budaörs, Mezőfalva a Nová Vieska vždy spoločne.

„Či som videla Kláru Takácsovú? Videla! Prišla sa pozrieť na svoj niekdajší domov. Viem síce, že tam dožila jej stará mama, že sa o ňu starala Vilma néni, ale tá potom odišla do Maďarska,“ hovorí Emília. „To nebola Vilma néni, to bola Kati néni!“ odvrkne jej Irena.

Chvíľu sa na seba pozerajú, pátrajú v pamäti, usilujú sa spomenúť si a nakoniec to všetko pani Irena zaklincuje slovami: „A čo ja viem?! Veď v tom všetkom sa už ani Pán Boh nevyzná!“

Fakty a diplomacia

Nanedávnom stretnutí ministrov zahraničných vecí Slovenska a Maďarska Miroslava Lajčáka a Jánosa Martonyiho odznelo, že Slovensko je na „dobrej ceste“ dohodnúť sa s Maďarskom na uzavretí spornej témy Benešových dekrétov. Preložené z diplomatickej reči, dekréty, na základe ktorých sa výmena obyvateľstva uskutočnila, zostávajú v politike dodnes tabu.

Nová Vieska

Obec pri Nových Zámkoch so sedemsto päťdesiatimi obyvateľmi. Deportácie a vysídlenie v rokoch 1946 až 1948 sa týkali asi dvesto obyvateľov. V roku 1938 sa Nová Vieska stala súčasťou Maďarska, a tak sa na obyvateľov vzťahoval prezidentský dekrét z druhého augusta 1945, podľa ktorého strácajú československé občianstvo všetci, ktorí mali po roku 1938 maďarské občianstvo. Na celom Slovensku sa to podľa historika Lajosa Tótha týkalo približne 750-tisíc Maďarov.

Maďari podpísali dohodu o výmene obyvateľstva 27. februára 1946. „V Maďarsku boli oblasti, kde sa hovorilo iba po slovensky, aj úradné záležitosti sa vybavovali v slovenčine. Keď odtiaľ v rámci výmeny obyvateľstva prišli Slováci na Slovensko, často sa ocitli v čisto maďarskom prostredí a nevedeli sa dohovoriť,“ hovorí historička Katalin Vadkerty.

Podľa Lajosa Tótha do konca roku 1948 opustilo Maďarsko dobrovoľne 73 273 Slovákov a zanechali 21 700 hektárov pôdy a štyritisícštyristo domov. Z Československa presídlili 89 600 Maďarov, ďalších šesťtisíc odišlo dobrovoľne. Zostalo po nich 91 200 hektárov pôdy a 15 700 domov. Nová Vieska je jednou z približne dvesto slovenských miest a obcí, ktoré výmenu obyvateľstva zažili. Väčšina prisťahovaných Slovákov Novú Viesku opustila. „Nedokázali si tu nájsť svoj domov,“ hovorí starosta.

Budaörs

Nemecké mesto pri Budapešti. Nemcov tam presídlili po odchode Turkov z Uhorska okolo roku 1720. Podľa knihy, ktorú v roku 2010 vydalo múzeum Heimat v Budaörsi, malo mesto v roku 1941 až 9 814 obyvateľov, z toho 8 448 Nemcov. V roku 1949 sa k nemeckej národnosti hlásilo spomedzi všetkých 7 639 obyvateľov už iba tridsaťšesť ľudí.

Deportácie sa začali v januári 1946. Väčšina odišla do Bretzfeldu, ktorý je dnes partnerským mestom Budaörsu. „Vo februári 1946 bolo mesto prázdne, ostalo len zo sedemsto ľudí. Mnohým obsadili domy ešte skôr, než odišiel transport,“ hovorí historik András Grósz.

Dnes má Budaörs tridsaťtisíc obyvateľov, potomkov presídlencov, utečencov a prisťahovalcov zo Sedmohradska, Zakarpatskej Ukrajiny, Slovenska i presídlencov v rámci Maďarska. K nemeckej národnosti sa dnes hlási ani nie tisícka obyvateľov.

  • Plus 7 dní
    Článok bol spracovaný a publikovaný redakciou Plus7 dní. Svoje pripomienky, návrhy a tipy môžete adresovať priamo na adresu [email protected].