Starosta Zajac: Načierno postavenú chatu mu budovala firma, ktorá za peniaze z eurofondov rekonštruovala miestnu školu.

Pre aroganciu starostu hrozí v Ľubietovej zánik dvoch obecných firiem

Výroky starostu Ľubietovej môžu vstúpiť do dejín.

Priamo do dediny príde prokurátor! - rozkríklo sa v Ľubietovej a aj tí, ktorým schôdze obecného zastupiteľstva boli vždy ukradnuté, tentoraz na obecný úrad uháňali. Väčšina dúfala, že spolu s prokurátorom príde do dediny konečne aj zákon.

Starostova čierna chata

Meno ľubietovského starostu Pavla Zajaca začína mať cveng široko- ďaleko za hranicami obce. Pozornosť púta nielen svojráznym chápaním svojej funkcie, ale aj čarovným spôsobom myslenia. Ak teda úradníci či policajní vyšetrovatelia prešetrujú podozrenie z porušenia zákona starostom Zajacom, môžu sa tešiť na neuveriteľné hlášky.

Kopu zábavy si s ním užili na Krajskom stavebnom úrade v Banskej Bystrici. Tam riešili množstvo čiernych stavieb v Ľubietovej a, čo bolo najpikantnejšie, jednou z týchto černôt bola aj chata samotného starostu Zajaca.

V oficiálnom vyjadrení úradu starosta obhajoval protiprávny stav takto: „Schválený Územný plán obce Ľubietová má kvalitu, akú má, a podľa neho sa dá postaviť rodinný dom aj pod vysokým napätím.“

Krajský stavebný úrad bol nútený niektoré starostom podpísané slová radšej ignorovať, lebo „... v ďalšej časti vyjadrenia sú invektívy na podateľa podnetu a pre konanie tunajších úradov sú irelevantné“. Následne starostovi ako malému dieťaťu po lopate vysvetľoval jednotlivé zákony, ba aj to, že v konaní o kolaudácii nemôže byť vydané povolenie na stavbu domu, keďže kolaudácia je v povoľovacom procese na úplnom konci.

Niekto iný by sa po takto formulovanom konštatovaní o hrubom a závažnom porušení zákona od hanby prepadol pod čiernu zem, ale pánom starostom len tak hocičo neotrasie. Hrošiu kožu ukázal už vtedy, keď si chatu dal stavať firme, ktorá v obci rekonštruovala za peniaze z eurofondov ľubietovskú školu.

Robotníci ráno nastúpili do školy a o hodinku-dve ich už bolo vidieť pracovať na starostovej chate. „V obci to vtedy vrelo ako v hrnci,“ spomínal na neskrývané zneužívanie funkcie starostu miestny poslanec Daniel Kenický.

&

Kráľovské mesto Ľubietová Foto: Peter Rusko

„Toto a toto“

Kadečo možno starostovi Zajacovi vyčítať, ale celkom určite práve on podnietil záujem miestnych občanov o verejné dianie. Písomnosti týkajúce sa chodu obce Ľubietová si ľudia čítajú doma po večeroch nahlas a potom ich posúvajú ďalej susedom, kolegom, známym. Ktorá iná obec sa môže popýšiť tým, že jej správa o inventarizácii koluje ešte aj v okolitých dedinách?

Slávnu správu začína starosta slovami: „Je Veľký piatok a ja od 5,45 sedím na úrade a dávam dokopy správu o inventarizácii obecného majetku... Inventarizačná komisia obce musí urobiť inventúru našich pozemkov. Je to veľká úloha a ja osobne neverím, že to inventarizačná komisia zvládne.“

Starosta vypisuje, čo všetko treba v rámci inventarizácie urobiť a konštatuje: „Už si len treba vysúkať rukávy a pracovať. A ja sa pýtam, chce tu ešte niekto naozaj pracovať alebo si už len budeme dokazovať navzájom, ako je všetko nedobré?“ Zajac upozorňuje, že najprv treba vymyslieť systém evidencie a potom do majetku zaevidovať cesty, mosty, športoviská...

„Tieto horeuvedené veci majú oveľa väčšiu hodnotu ako skrinky v kanceláriách, aj keď uznávam, že v zmysle nariadení musia byť evidované. Dokonca súhlasím aj s tým, že na inventarizačnom zozname musí byť uvedené toto a toto, ale pre evidenciu majetku je to nepodstatná vec.“

Sklamaní Ľubietovčania: Tentoraz sa prokurátor ospravedlnil, preto zasadnutie prerušili. Foto: Peter Rusko

Miliónový majetok

Naposledy sa vtipné výroky starostu Zajaca dostali až na prokuratúru. Chtiac-nechtiac sa tam nimi zapodievali popri prešetrovaní sťažnosti na svojvoľné konanie starostu v spoločnostiach Obecné lesy a Obecná píla, ktorých stopercentným majiteľom je obec Ľubietová.

„Starosta v obidvoch spoločnostiach bez akéhokoľvek zdôvodnenia odvolal všetkých členov dozornej rady, hoci obecné zastupiteľstvo mu takúto právomoc nedalo. Poslanci obce už pol roka nemajú žiadne informácie o tom, v akom stave sú Obecné lesy a Obecná píla,“ hovorí Kamil Kordík, jeden z odvolaných, a prízvukuje, že bez kontroly tak zostal obrovský majetok obce Ľubietová v hodnote miliónov eur!

Ľubietovčania teraz vidia len to, že konateľ oboch spoločností, ktorý nie je občanom obce a za prácou sem len dochádza, sa vyváža na služobnom aute - ako oni správne hovoria „na našom aute“ - aj vo voľnom čase, hoci nevedia o tom, že by takýto benefit zdaňoval. Oprávnene sa obávajú, že rovnakým spôsobom môže nakladať aj s ostatným zvereným majetkom obce, a nedokážu pochopiť, prečo im starosta kŕčovito bráni v kontrole obecných spoločností.

Do neudržateľného stavu v kedysi kráľovskom meste Ľubietová rázne zasiahol okresný prokurátor. Starostovi Zajacovi poslal upozornenie, v ktorom píše: „Vylúčenie obecného zastupiteľstva starostom obce pri odvolávaní zástupcov obce v obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou obce je neprípustné a rozporné so zákonom.“ Zároveň prokurátor trval na tom, že sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva v Ľubietovej zúčastní, aby osobne dozrel na to, ako starosta Zajac svoju chybu napraví.

Celá dedina čakala, čo starosta za prítomnosti prokurátora zase vyvedie, ale ich zvedavosť schladila hneď pri dverách dobre informovaná upratovačka. Ohlásený prokurátor sa na poslednú chvíľu ospravedlnil, vraj príde až nabudúce. Ľubietovčania preto zasadnutie obecného zastupiteľstva prerušili, na prokurátora si radi počkajú.

„Určite príde. Ide len o to, aby mal v čase konania zastupiteľstva voľný termín,“ odkazuje im hovorca Krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici Ivan Vozár. Na našu otázku, akým spôsobom môže prokurátor zakročiť v prípade, ak starosta Zajac odmietne svoje pochybenie napraviť, hovorca odpovedal: „Prokurátor okresnej prokuratúry môže napríklad vstúpiť do konania o zápis do Obchodného registra.“

Znamená to, že obidvom ľubietovským spoločnostiam, Píle i Lesom, hrozí zánik. Ako sme sa v Ľubietovej dozvedeli, podobným krokom hrozia starostovi aj miestni občania. Poslanci majú totiž právomoc odobrať majetok obce z už existujúcich spoločností a vložiť ho do nových. Zatiaľ však všetci dúfajú, že príchod prokurátora do Ľubietovej bude na osvietenie starostovej hlavy stačiť.

  • Plus 7 dní
    Článok bol spracovaný a publikovaný redakciou Plus7 dní. Svoje pripomienky, návrhy a tipy môžete adresovať priamo na adresu [email protected].