Sfušované?: Odborníci v audite poukázali aj na nekvalitnú prácu, ktorá môže znížiť životnosť ihriska.

Prepral športový klub SFM Senec cez podivnú zmluvu o reklame vyše pol milióna eur?

Slovensko zneužilo Nórske fondy a musí vrátiť 688-tisíc eur! Kauzu však nemáme dramatizovať a robiť z jedného prípadu ďalekosiahle závery, lebo to sa stáva všade.

Takto prípad zľahčoval minister zahraničných vecí a podpredseda vlády Miroslav Lajčák.

Podvrh

Športový klub SFM Senec, ktorý zastrešuje okolo tristo malých futbalistov, žiadal grant na výstavbu futbalového centra pre mimoškolské aktivity detí a mládeže v Senci. Projekt schvaľovala prvá Ficova vláda v roku 2008. Klub dostal 688-tisíc eur z Nórskych fondov a zvyšných takmer 120-tisíc eur sme dali my všetci - zo štátneho rozpočtu. Klub postavil futbalové ihrisko a tri tenisové kurty. Areál v roku 2009 slávnostne otváral aj vtedajší podpredseda vlády Dušan Čaplovič.

Na možné zneužitie grantu ako prvý upozornil bývalý podpredseda športového klubu Miroslav Moravský. Krajiny, ktoré nám dali peniaze, Nórsko, Island a Lichtenštajnsko, presadzujú nulovú toleranciu, preto po prešetrení požiadali Slovensko o vrátenie celej čiastky. Následne Úrad vlády aj polícia informovali médiá, že dôvodom mala byť len faktúra so sumou okolo 62-tisíc eur, ktorá bola zaplatená v hotovosti a nie cez bankový prevod. Dokonca prezident Policajného zboru Tibor Gašpar sa vyjadril, že ide iba o finančnú nezrovnalosť, pre ktorú musíme vrátiť celú sumu. O pár dní neskôr vyšlo najavo, že výpis z bankového účtu poukazujúci úhradu tejto faktúry bol sfalšovaný. A podľa našich zistení to zďaleka nie je všetko.

Zarobili?

Zaujímavé sú totiž aj ďalšie zistenia odborníkov, o ktorých sa však akosi nehovorí. Napríklad výdavky pri realizácii projektu boli nadhodnotené až o 224-tisíc eur. Potvrdil nám to aj Sigve Bjorstad z komunikačného oddelenia Nórskych fondov v Bruseli. Slovenská strana takúto výšku podľa neho spochybnila. Audit, ktorý máme k dispozícii, ukazuje aj na chyby vo verejnom obstarávaní. Súťaž na dodávateľa prác mala vyhrať firma so zle vypracovaným rozpočtom. Rovnako mohol klub dostať dvakrát peniaze za jednu robotu. Z auditu totiž vyplýva, že osvetlenie areálu bolo zahrnuté v rozpočte projektu financovaného z Nórskych fondov a zároveň na ten istý účel dostal klub v roku 2010 od Slovenského futbalového zväzu grant vo výške 55-tisíc eur. Ak je to pravda, klub sa mohol neprávom o túto sumu obohatiť.

Vážne znie aj podozrenie, že robota bola sfušovaná. Podloženie, ktoré dali pri výstavbe pod ihrisko aj tenisové kurty, nedosahuje podľa kontrolórov požadovanú hrúbku, čo môže spôsobiť nedostatočné a pomalé vysušovanie ihrísk od dažďovej vody. To znamená, že v konečnom dôsledku znižuje ich životnosť. Navyše audit ukázal, že zmluvu na záručnú lehotu týchto stavebných prác podpísal klub s dodávateľom iba na tri roky, pritom podľa legislatívy mala byť až na päť. To znamená, ak sa ihrisko pre nekvalitne urobenú prácu poškodí, klub si reklamáciu pravdepodobne nebude môcť uplatniť.

Preprali peniaze?

Nadhodnotenie výdavkov, nekvalitná práca, dvojitá platba. To všetko môže nasvedčovať, že donorské peniaze sa skutočne nevyužili tak, ako sa mali, a niekto sa mohol bezdôvodne obohatiť. Preto polícia určite skúmala aj tok peňazí z projektového účtu. Podľa našich informácií by totiž mala s projektom súvisieť aj iná podozrivá transakcia. Súťaž na dodávateľa prác vyhrala firma Sporter, ktorá podpísala v roku 2009 zmluvu o reklame s istým Jaroslavom Vavríkom na sumu 540-tisíc eur. Za tieto nehorázne peniaze mal živnostník na pol roka umiestniť v športových areáloch v siedmich menších slovenských mestách, a tiež v iných, ktoré zmluva nemenuje, spolu minimálne pätnásť štvorcových metrov reklamnej plochy s logom Sporteru alebo jeho obchodných partnerov. Spropagovať ich mal aj na internete. Ako, to zmluva nehovorí. Zisťovali sme reálne ceny. Obrovský bigboard, aký môžeme vidieť popri diaľniciach a ktorý má oveľa väčšiu plochu, takmer 35 štvorcových metrov, stojí okolo tisícsedemsto eur na mesiac, čiže na pol roka približne desaťtisíc eur. Sedem bigboardov by stálo sedemdesiattisíc eur, čo je niekoľkonásobne menej, ako má firma Sporter platiť živnostníkovi za oveľa menšie bilbordy a na menej lukratívnych miestach. Zmluva je podozrivá aj právnikovi Pavlovi Nechalovi zo slovenskej Transparency International. „Podpísaná zmluva je určitá iba v otázke finančných prostriedkov, ktoré má objednávateľ zaplatiť. Na druhej strane nie je zrejmé, koľko reklamných plôch sa má realizovať.

Znenie zmluvy dovoľuje aj výklad, že ide iba o jednu reklamnú plochu. To je v ostrom nepomere s odplatou. Zmluva je veľmi výhodná pre poskytovateľa, pretože ho nesankcionuje, bližšie nezaväzuje a nevyžaduje od neho ani žiadne preukázanie dodania objednanej služby. Osoba poskytovateľa, ktorá sa pravdepodobne nevenovala reklamnej činnosti, spolu s pomerne vysokou odplatou za neurčité plnenie, vytvárajú oprávnené pochybnosti o skutočnej realizácii tejto zmluvy.“ Inými slovami, takýmito zmluvami sa dajú šikovne prelievať peniaze a konkrétne v tomto prípade môže zmluva súvisieť s projektom z Nórskych fondov na stavbu futbalového centra v Senci. Poukazuje na to aj zoznam podkladov, ktorý je súčasťou auditu. Je medzi nimi aj faktúra od Jaroslava Vavríka pre firmu Sporter, a to na 320-tisíc eur. V spomínanej pochybnej zmluve o reklame sa píše, že úhrada sa urobí v dvoch splátkach a jedna je presne na túto sumu. Podľa našich informácií má Jaroslav Vavrík poznať šéfa klubu Matláka už od 90. rokov. S nami sa o zmluve nechcel rozprávať. „To sú iné veci. Nemám k tomu čo povedať,“ odbil nás a zložil telefón.

Bohaté mesto

A kto je Alexander Matlák? Mnohoročný šéf Športového klubu SFM Senec, podnikateľ v poľnohospodárstve, má v meste a okolí silné postavenie a napriek kríze sa mu zrejme dobre darí. Vo vile s rozľahlým pozemkom, v ktorej býva, má klub sídlo. Nadštandardnú spoluprácu má klub aj s mestom Senec, ktoré ho štedro dotuje. Dostáva od neho okolo 200-tisíc eur ročne. Peniaze idú na osvetlenie, odmeny rozhodcom, výplaty hráčom, trénerom, športový výstroj a potreby. No aj tak rodičia malých športovcov platia mesačne desať až dvadsať eur, navyše prispievajú aj na sústredenia a zájazdy, hoci niekoľko tisíc eur dostáva klub od mesta aj na tieto účely. Len v roku 2009 dostal na týždňový pobyt v Bobrovci približne pre dvadsať detí vyše päťtisíc eur. „Platíme dvadsať eur mesačne s tým, že desať ide na plat trénera, desať do nejakej spoločnej kasy, z ktorej sa financujú turnaje a sústredenia. Bez potvrdenia ich vyzbiera jeden rodič a odovzdá trénerovi.

Nikdy nám to nikto nezúčtoval,“ povedal nám otecko 11-ročného dieťaťa. Alexander Matlák tvrdí, že rodičia nedostávajú potvrdenia, pretože to nie sú členské príspevky. „Rodičia detí po kategóriu mladší dorast si vyberajú mesačne dohodnutú sumu, ktorú im navrhol výbor. Vybranú sumu má rodičovský kolektív k dispozícii prostredníctvom vedúceho družstva,“ vysvetľuje s tým, že deti zo seneckých škôl a z predškolských zariadení môžu využívať areál bezplatne. Pri našej dopoludňajšej návšteve však bolo ihrisko prázdne a uzamknuté. O to, ako je to s dotáciami a platbami, by sa v konečnom dôsledku mali zaujímať samotní rodičia a poslanci. Zmluvy o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta podpisoval za klub iba jeho predseda Alexander Matlák, pritom na ich platnosť sa vyžadoval aj podpis podpredsedu. Preto boli všetky zmluvy v rokoch 2008 až 2011 neplatné. Mesto sa s klubom vyrovnalo po svojom. Primátor Senca Karol Kvál podpísal s Alexandrom Matlákom zmluvu o vyrovnaní všetkých sporných a pochybných vecí a podľa poslankyne Jany Turanskej dokonca bez súhlasu zastupiteľstva. Je otázne, či by takéto zahladenie problémov právne obstálo napríklad na súde alebo pri návšteve Najvyššieho kontrolného úradu.

Vinník

Na zmluvách s mestom chýbal podpis Miroslava Moravského. Podľa oznámenia z Úradu vlády, ktoré Alexander Matlák čítal na zastupiteľstve, mal práve Moravský vybrať v hotovosti vyše 62-tisíc eur. „Národnému kontrolnému bodu bol v rámci žiadosti o platbu predložený sfalšovaný výpis z osobitného účtu za august 2009, preukazujúci úhradu finančných prostriedkov prevodom na účet zhotoviteľa, no namiesto toho bol realizovaný výber v hotovosti v sume 62 616,75 eura Miroslavom Moravským.“ Matlák tiež poslancom povedal, že výbor občianskeho združenia klubu v roku 2008 Moravského poveril zodpovednosťou za realizáciu projektu. Zápisnicu, ktorá by to potvrdzovala, nám však neposkytol. „Poverený projektom som nebol, lebo za celých päť rokov zasadal výbor len dvakrát. V roku 2006, keď som bol menovaný do funkcie podpredsedu, a v roku 2011, keď som bol z nej odvolaný. A výber v hotovosti som nerealizoval,“ reagoval Moravský.

Či skutočne išlo iba o 62-tisícovú faktúru a falošný bankový výpis a či sa niekto ďalší nenabalil na peniazoch z Nórskych fondov, by malo byť starosťou polície. Aj keď po ohliadnutí, ako sa u nás končia takéto kauzy, je skeptický postoj na mieste. Isté by malo byť to, že Úrad vlády bude od Športového klubu SFM Senec vymáhať celú čiastku nórskej aj štátnej dotácie, čiže spolu okolo 786-tisíc eur.

  • Plus 7 dní
    Článok bol spracovaný a publikovaný redakciou Plus7 dní. Svoje pripomienky, návrhy a tipy môžete adresovať priamo na adresu [email protected].