Režisér Nikita Slovák

Režisér Nikita Slovák: Vďaka Gašparovičovi vnímame Schustera ako múdreho politika

Opýtali sme sa našich osobností, či bol podľa nich Ivan Gašparovič dôstojnou hlavou štátu.

Gašparovič odchádza po desiatich rokoch prezidentovania do politického dôchodku. Myslíte si, že bol dôstojnou hlavou štátu?

Michal Hvorecký, spisovateľ

NIE

Má však šancu aspoň dôstojne odísť a nepomáhať do posledného dychu Ficovi a Harabinovi. Azda aspoň tentoraz nesklame.

Jozef Golonka, bývalý hokejista

ÁNO

Každý robí chyby, no keby dôstojne nereprezentoval štát, neboli by ho ľudia zvolili druhý raz za prezidenta.

Emma Tekelyová, moderátorka a spisovateľka

?

Pán Gašparovič bol mojím profesorom na právnickej fakulte, poznáme sa osobne. O to viac ma mrzia okrem iného aj jeho rečnícke prešľapy, ktoré prispeli k nelichotivej popularite jeho prezidentovania.

Jozef Leikert, vysokoškolský pedagóg, spisovateľ

?

Ako v čom. Očakával som od neho, že vo funkcii prezidenta republiky urobí podstatne viac.

Katarína Zavacká, historička práva

NIE

Už len keď si predstavím, čo tak po ňom asi môže ostať v prezidentskej knižnici... To sa ma azda ani nepýtate vážne.

Anton Srholec, rímskokatolícky kňaz

?

Bol to náš prezident, nepatrí sa kritizovať a súdiť. Nezastupoval široké spektrum našej spoločnosti. Škoda.

Daniel Brogyányi, fotograf a výtvarník

NIE

Pevne verím, že aspoň dôstojne odíde a nikoho nebude menovať do žiadnej funkcie.

Nikita Slovák, režisér

ÁNO

Vďaka nemu vnímame Rudolfa Schustera ako rozvážneho a múdreho politika. Dal tiež novú nádej aj nie príliš schopným a inteligentným ľuďom, že aj oni môžu byť prezidenti.


  • Plus 7 dní
    Článok bol spracovaný a publikovaný redakciou Plus7 dní. Svoje pripomienky, návrhy a tipy môžete adresovať priamo na adresu [email protected].