Vysoký policajný funkcionár: Štefan Šurka na tlačovej besede.

Rodinkárstvo na polícii? Prácu tu dostali aj žena, dcéra a zať vysokého funkcionára

V chudobných kútoch Slovenska je v posledných rokoch flek v štátnom sektore považovaný za životnú výhru. S dobrým svokrom za chrbtom strach o prácu netreba mať.

Ako dôstojník Policajného zboru Slovenskej republiky s dlhoročnými skúsenosťami aj ako otec som hrdý na to, že moji rodinní príslušníci budú pracovať v prospech spoločnosti.

Takto teatrálne reagoval zástupca riaditeľa krajského policajného riaditeľstva v Banskej Bystrici Štefan Šurka na odhalenie našej redakcie, že v zložkách ministerstva vnútra už okrem jeho manželky pracuje nielen jeho dcéra, ale aj zať. Obaja nastúpili do polície prvého apríla tohto roku, zať pána Šurku na odbor, ktorý spadá náhodou pod jeho riadenie.

Istota mesačného príjmu

Rovnako hrdých ako Štefan Šurka by chcelo byť veľa, veľmi veľa rodičov. Veď čo už môže byť lepšie ako pocit, že rodina jeho dospelého dieťaťa je materiálne zabezpečená. Obzvlášť v čase krízy, keď by tisíce ľudí boli vďačné za akékoľvek zamestnanie, nie ešte za prácu s najväčšou istotou vyplatenia mzdy.

V chudobných kútoch Slovenska je v posledných rokoch flek v štátnom sektore považovaný za životnú výhru. O prácu v polícii sa v Banskobystrickom kraji hlásilo len za prvé tri mesiace tohto roku stosedemdesiatdva ľudí. Tých, ktorí by mali záujem získať s policajnou uniformou aj sladkú vidinu výsluhového dôchodku, je však podstatne viac.

Fámy o zložitom prijímacom konaní trvajúcom obvykle dva až štyri mesiace, o náročných telesných previerkach a psychotestoch mnohých odrádzajú natoľko, že sa o ich zvládnutie ani nepokúsia. Ale ani každému odvážlivcovi šťastie nepraje. Splnenie všetkých zákonných podmienok neznamená automaticky prijatie do Policajného zboru.

Zásada rovnakého zaobchádzania

Ako sme už napísali v úvode, dcéru a zaťa zástupcu krajského policajného riaditeľa v Banskej Bystrici prijali k polícii naraz, manželia nastúpili do novej práce slávnostne v ten istý deň. Šurkova dcéra do služby hraničnej a cudzineckej polície, Šurkov zať do železničnej polície. Vysoký policajný funkcionár Štefan Šurka na tom nič zvláštne nevidí.

„Obaja moji rodinní príslušníci boli prijatí do Policajného zboru z vlastného rozhodnutia na miesta radových príslušníkov, do priameho výkonu služby. Ich prijatiu predchádzalo riadne výberové konanie. Aj v podmienkach Policajného zboru platí zásada rovnakého zaobchádzania a je výslovne zakázaná diskriminácia z dôvodu rodinného stavu,“ napísal nám.

„Vôbec si nemyslím, že to môže byť vnímané ako rodinkárstvo. V našej spoločnosti je prirodzené, že deti pracujú v tej istej profesii ako ich rodičia. Dokonca to považujem za obrovskú výhodu, lebo im môžem odovzdať svoje skúsenosti aj im poradiť. Netreba za tým hľadať zlo. Ja zastávam riadiacu pozíciu v polícii a moji rodinní príslušníci chcú v polícii slúžiť, hoci ide o náročnú a ťažkú prácu.“

Prijatý a vyhodený

Šurkove slová vyznievajú presvedčivo, človeku sa priam chce pritakávať. Zakázaná diskriminácia, odovzdávanie skúseností, služba spoločnosti... Ale ako je to naozaj? Šurkova dcéra i jej manžel prešli „riadnym výberovým konaním“.

O ich prijatí, rovnako ako o prijatí či neprijatí ostatných uchádzačov o prácu v polícii rozhoduje Centrum podpory Ministerstva vnútra SR. A na pracovisku centra pôsobí ako referentka personálneho oddelenia manželka Štefana Šurku, čiže blízka príbuzná, konkrétne matka a svokra, dvoch z osemnástich uchádzačov, ktorí prvého apríla nastúpili do Policajného zboru SR v Banskobystrickom kraji.

Podozrenie z rodinkárstva je neodbytne vtieravé hlavne v prípade zaťa Šurkovcov. Tohto mladého muža totiž už raz do Policajného zboru prijali.

Začiatkom leta 2013 nastúpil na oddelenie mýtnej polície a aby získal patričné vzdelanie, vyslali ho do policajnej školy. Lenže už na konci leta ho z radov polície prepustili. V skúšobnej lehote, pre nezískanie policajného vzdelania. Podľa kuloárnych, oficiálne nepotvrdených informácií nespravil skúšku z kriminalistiky.

Druhý pokus pre zaťa

V policajnom slangu síce existuje výraz späťvzatie do Policajného zboru, ale z oslovených policajných harcovníkov si nikto nespomenul čo i len na jediný prípad, keď by sa späťvzatie týkalo totálneho zelenáča prepusteného v skúšobnej lehote. A že by to bolo možné takmer vzápätí po vyhodení z polície, pripúšťali len vo sfére fantázie.

Dokonca aj Centrum podpory pripúšťa, že prípady opätovného prijatia do služobného pomeru sa stávajú len „občas“. Všetky žiadosti o späťvzatie musí schváliť navyše odborový zväz. Až potom sa začína nové prijímacie konanie. Z uvedeného vyplýva, že Šurkov zať si podal novú prihlášku o prijatie k polícii len pár mesiacov po tom, čo bol z polície prepustený, a odbory jeho šancu odobrili.

Znovu absolvoval lekárske prehliadky, psychotesty, fyzické previerky a opäť bol oficiálne prijatý do Policajného zboru SR. Aby získal patričné vzdelanie, zase začal chodiť do policajnej školy.

Naozaj je Šurkov zať až taký perspektívny policajný káder, že štátu sa opätovne oplatí vrážať do neho peniaze, alebo by kompetentní postupovali úplne inak, keby nešlo o rodinu vysokého policajného funkcionára?

  • Plus 7 dní
    Článok bol spracovaný a publikovaný redakciou Plus7 dní. Svoje pripomienky, návrhy a tipy môžete adresovať priamo na adresu [email protected].