Slovensko bude šéfovať Rade EÚ. Koľko za to zaplatíme?

Rotujúce predsedníctvo Rady EÚ preberie Slovensko 1. júla. Na pomyselnom tróne vystriedame Holandsko, a pripravíme pôdu pre Maltu. Politici a organizátori sa zhodujú na tom, že to bude náročná a zodpovedná úloha, ktorej sa zhostíme na pol roka. Prípravy sú v plnom prúde, a s nimi aj výdavky, ktoré doteraz rezort využil. Najviac ich bolo určených na osobné výdavky zamestnancov. Čo si pod týmto pojmom predstaviť?

Organizátor

Hlavným organizátorom je Ministerstvo zahraničných vecí a Európskych záležitostí. Pre zabezpečenie bezproblémového komunikačného a organizačného chodu bola priamo v Bruseli zriadená Medzirezortná koordinačná rada pre zabezpečenie príprav SK PRES v Rade EÚ 2016.

Ďalší stupeň koordinácie príprav SK PRES 2016 predstavujú jednotlivé ministerstvá a orgány štátnej správy.

Letecké spojenie

Počas predsedníctva sa bude na Slovensku konať 22 veľkých samitov a približne 200 menších zasadnutí, ktorých sa zúčastní 20 000 delegátov členských štátov EÚ. Kvôli tomu bola zriadená pravidelné letecká linka Bratislava – Brusel.

Doteraz letecké spojenie do Bruselu priamo zo Slovenska neexistovalo. Lety sprostredkuje jedna letecká spoločnosť, cena spiatočných leteniek sa pohybuje približne od 120 do 200 eur.

Obmedzený priestor

Z predsedníctva vyplýva pomerne veľa úloh a zodpovednosti. Preto je mierne zarážajúce, že percento, akým Slovensko prispeje do utvárania priorít predsedníctva, je veľmi nízke. Len päť percent. Osemdesiat päť percent bude organizovať a navrhovať Európska Komisia, ktorá môže ako jediná predkladať legislatívne návrhy.

10% predstavuje reakcie na aktuálny vývoj, riešenie kríz a nepredvídateľných okolností.

Výdavky, zamestnanci, výdavky...

V rámci organizovania a príprav predsedníctva vytvoril rezort v roku 2014 pracovnú zmluvu so 78 zamestnancami a 14 diplomatmi, ktorí sa venujú práci priamo na základni v Bruseli.

Tento rok sa počty ešte navýšili. Organizátori zároveň preplatili jazykové kurzy 500 zamestnancom. Zatiaľ. Celkový počet zamestnancov, ktorí do 1. júla absolvujú vzdelávanie v „oblasti inštitucionálno-procedurálnej“, bude až rovných 1000! Vzdelávanie prebieha v Bratislave aj v Bruseli.

Ak si nie ste istí, čo si pod týmto pojmom predstaviť, nezúfajte. Rezort vyčlenil ďalšie peniaze na vzdelávanie zamestnancov v „tréningu komunikačných, prezentačných a negociačných zručností“.

V tejto oblasti sa bude vzdelávať ďalších 300 ľudí. Keby aspoň vyrokovali vyššie podieľanie sa Slovenska v predsedníctve.

Milióny na bývanie

Plynule sa dostávame k informáciám o rozpočte vyčlenenom na predsedníctvo. Výška sumy na rok 2014 sa vyšplhala na 3 milióny eur, ktoré poskytne štát– laicky povedané, sú to aj peniaze daňových poplatníkov. Doteraz bolo minutých 1, 845 mil. eur.

Z toho 1, 785 milióna bolo vyčlenených na „osobné výdavky, výdavky na cestovné, prenájom bytov pre delegátov, diplomatov a pracovníkov v Bruseli,“.

V roku 2015 bol rozpočet podstatne navýšený. Až na sumu 15,6 milióna eur. Rovnako sú zaznamenané výdavky zamestnancov na prenájom bytov, cestovné náklady a osobné výdavky. V hodnote 12,5 milióna. Jednoducho povedané – aj za peniaze daňových poplatníkov vybratí zamestnanci v Bruseli a v Bratislave bývajú, jedia, míňajú na osobné potreby, poberajú plat.

Hlavný stan

Hlavný konferenčný priestor, ktorý podľa oficiálnej správy spĺňa všetky podmienky na hladký priebeh konferencií, je Reduta, budova Slovenskej Filharmónie. Zároveň bude slúžiť domácim a zahraničným novinárom ako hlavný press stan. Reprezentačné priestory Slovenského hradu budú poskytnuté na spoločensko-kultúrne podujatia.