MICHAL HVORECKÝ, spisovateľ

Spisovateľ Michal Hvorecký: Ukrajina je k nám bližšie, ako sa zdá

Opýtali sme sa našich osobnosti, či si myslia, že vstup Ukrajiny do EÚ bude prínosom.

Myslíte, že vstup Ukrajiny do Európskej únie by bol pre spoločenstvo prínosom?

Zuzana Wienk, pôsobí v mimovládnom sektore

? Pre mier a rozvoj je dobré, ak sa tento priestor zjednotí na spoločných demokratických hodnotách. Na druhej strane, už vstup nás a iných nových členských krajín výrazne znížil demokratickú latku v únii. Treba rovnako plnenie hodnôt aj vymáhať.

Anton Srholec, rímskokatolícky kňaz

? Každý nový štát prichádza do EÚ ako chudobný príbuzný. V tom je jej veľkosť - že pomáha chudobným a aj tak chráni mier.

Jozef Golonka, bývalý hokejista

NIE Ekonomický potenciál Ukrajiny je možno zaujímavý, ale s národnostnými problémami, ktoré táto krajina má, ešte dlho potrvá, kým bude môcť rozmýšľať o vstupe do únie.

Michal Hvorecký, spisovateľ

? Na členstvo je priskoro. Teraz je potrebný jasný signál podpory. A pomoc pri riešení krízy. Ukrajina je k nám bližšie, ako sa zdá.

Katarína Zavacká, historička práva

? Boli sme prínosom my, keď sme sa ledva striasli Mečiara? A sme dnes?

Jozef Leikert, vysokoškolský pedagóg, spisovateľ

ÁNO Je iba otázka času, kedy sa do EÚ dostane aj Ukrajina, ktorá tam tiež patrí. Toto spoločenstvo určite v mnohom obohatí, ale aj vo všeličom ochudobní, rovnako ako iné štáty. Veľa bude závisieť od toho, akým smerom sa uberie a ako jej budú naklonené veľmoci, ktoré vidia len svoje záujmy.

Emma Tekelyová, moderátorka a spisovateľka

? Otázka je, či má vstup do únie zmysel pre Ukrajinu, keď členské štáty bankrotujú, doplácajú jeden na druhý, životná úroveň v nich je priepastne odlišná a Brusel je bezradný. Pritom Putin rozvíja víziu oveľa silnejšej Euroázijskej únie - akési ekonomické oživenie bývalého Sovietskeho zväzu.


  • Plus 7 dní
    Článok bol spracovaný a publikovaný redakciou Plus7 dní. Svoje pripomienky, návrhy a tipy môžete adresovať priamo na adresu [email protected].