Aj kravy to už pochopili: Starostova chata stojí na mieste definovanom ako trvalo trávnatý porast.

Starosta Ľubietovej si pokojne užíva čiernu stavbu

Starostovu nelegálnu chatu v Ľubietovej stavala tá istá firma, ktorá tam v rovnakom čase rekonštruovala školu z eurofondov.

Všetko to vyprovokovala starostova žena. Doletela sem ako víchor, tuto vo dverách si dala ruky v bok a spustila krik. Že čo si to dovoľujem, prečo po dedine hovorím, že majú načierno postavenú chatu, keď oni majú všetko v poriadku. Všetky chlpy sa mi v tej chvíli naježili. Že v poriadku? Však zistíme! A podal som podnet na krajský stavebný úrad, - opisuje Daniel Kenický, ako vzniklo úradné rozhodnutie o neuveriteľnej nekompetentnosti obce Ľubietová, nad ktorou sa ani nedá pohoršovať, iba schuti zasmiať.

Kravy pochopili

Za dedinou Ľubietová, v časti zvanej Čelienec, stoja na velikánskej lúke tri chaty. Dve ešte nie sú dokončené, ale prostredná vyzerá, akoby si ju majitelia v lete už výdatne užívali. Pred chatou je udržiavaný trávnik, pri vstupe na pozemok sa rozrastá skalka, kúsok od domu stojí záhradná hojdačka a všade dookola je rozostavaných množstvo kvetináčov s okrasnými rastlinami.

Prostredná stavba je už oficiálne považovaná za čiernu stavbu, v prípade krajných dvoch krajský stavebný úrad práve koná. Foto: Vlado Kollár

Toto malo byť miesto idylky pre šťastnú starostovu rodinu. Ale už aj stádo kráv akoby vedelo, že chata je oficiálne vyhlásená za čiernu stavbu a pozemky, na ktorých stojí, sú definované ako stály trávnatý porast. Veľké bučiace potvory sa teperia po vstupných schodíkoch až k oknám chaty, veselo rozdupávajú starostlivo vysiaty trávnik a s chuťou obžúvajú rastliny vo vystavených kvetináčoch.

„Nie je možné, aby sme tieto pozemky mohli využívať iba ako pasienky a lúky,“ oponuje právoplatnému rozhodnutiu Krajského stavebného úradu v Banskej Bystrici Pavel Zajac, ľubietovský starosta a súčasne majiteľ čiernej stavby.

„Obec ich predávala s tým, že sa tu bude stavať. Ak to tak nemá byť, tak nás obec podviedla a my budeme žiadať vrátenie peňazí. Pre mňa a majiteľov dvoch susediacich chát to bude okolo štyroch miliónov korún. A odkiaľ na to dedina zoberie peniaze? Máme príjmy z lesov, z píly. My sme bohatá obec.“

To, že starosta ešte aj teraz v roku 2012 hovorí o korunách a nie o eurách, je len nepatrný dôkaz o spôsobe jeho myslenia. Horšie je, že sa práve on vkladá do úlohy človeka poškodeného obcou. Nie preto, že v súčasnosti vykonáva funkciu starostu obce Ľubietová, ale preto, lebo bol starostom aj v čase, keď predaj spomínaných pozemkov sám inicioval, hoci veľmi dobre vedel, že územný plán obce s výstavbou v tejto lokalite nepočíta.

Veď práve preto si obec dala vypracovať zastavovaciu štúdiu rekreačnej lokality Čelienec ako podklad pre nový územný plán. Ak si pán starosta myslel, že si u nich v dedine môžu robiť, čo chcú, bez ohľadu na legislatívu platnú na celom Slovensku, že stačí dať zastavovaciu štúdiu schváliť domácim poslancom, tak sa poriadne sekol. Krajský stavebný úrad so zdvihnutým prstom hovorí o svojvoľnom výklade zákonov.

Starosta Ľubietovej Pavel Zajac: „Ak sa na pozemkoch kúpených od obce nemôže stavať, budeme žiadať vrátenie peňazí. Obec na to prostriedky má.“ Foto: Vlado Kollár

Tesne popri eurofondoch

Pri zisťovaní podrobností o starostovej čiernote sme sa dozvedeli, že príbeh jeho chaty je omnoho košatejší. Už spôsob, akým sa dostal k obecnému pozemku, nebol celkom kóšer.

„Starosta nemôže kúpiť priamo od obce nič, na to je zákon. Ak by niečo chcel získať, musela by byť vyhlásená súťaž. Lenže z toho nášho starostu sa vykľula pekná podšívka. Pozemok pod chatu získal filištínsky. Cez svojho skorošvagra. No to si reku mohol rovno povedať, že je to pre teba,“ hovorí Kenický.

„Pozemok od obce kúpil pán Michal Rosenberger, to je priateľ mojej švagrinej. Od neho som kúpil pozemok ja. Ale odmietam, že by to bolo dopredu takto naplánované. Iba to tak vyšlo,“ tvrdí starosta. Na „filištínsky“ získanom pozemku začal starosta čoskoro stavať. Teda nie on sám, ale renomovaná firma. Zhodou okolností tá istá, ktorá od obce Ľubietová získala hneď niekoľko zákaziek.

„Z eurofondov sme získali peniaze na rekonštrukciu školy a zákazku zadala obec firme Domal. S touto firmou musí byť nejako prepojený aj starostov brat, lebo na prácach okolo školy sa osobne podieľal aj on. Však sme ho tu videli na vlastné oči. Najhoršie však bolo, že stavbári prišli ráno do školy, začali pracovať a po hodinke, dvoch kamsi zmizli. Keď sa na obed do školy vrátili, bolo počuť, ako riaditeľka školy robí veľký krik. Že kam sa vyparili, dokedy bude pri takomto tempe ich práce škola v neporiadku.

A robotníci len krčili plecami, že však oni nesedeli, ale normálne makali. Akurát nie v škole, ale na stavbe starostovej chaty,“ rozpráva Ľubietovčan, ktorý si želá zostať v anonymite. Jeho slová potvrdzuje Daniel Kenický: „Často to bolo tak, že firma Domal bola doobeda v škole a poobede na starostovej chate. V obci to vtedy vrelo ako v hrnci.“

Čo na tieto vážne podozrenia hovorí starosta? „Áno, hrubú stavbu mi robila tá istá firma, ktorá v obci rekonštruovala školu a stavala tu aj obchod. Pri prácach na škole, keď mali stavbári čas, pracovali na mojej chate,“ rozpráva pokojne starosta, akoby takéto zneužívanie funkcie starostu bolo úplne normálne.

„Všetko som riadne zaplatil, stálo ma to milión dvestotisíc korún. Že som tie peniaze naozaj mal, môžem dokázať. Vtedy sme predali časť rodinného majetku a zobrali sme si aj úver,“ presviedča nás Zajac, akoby mať peniaze bolo to isté, ako zaplatiť. Alebo je ochotný ukázať potvrdenia, faktúry o vyplatení spomínanej sumy firme Domal? „Nie,“ zaznela z úst starostu jednoduchá odpoveď s vysokou výpovednou hodnotou.

Obecný úrad v Ľubietovej: V konaní pred krajským stavebným úradom sa starosta bránil tvrdením, že ich „schválený územný plán má kvalitu, akú má“. Foto: Vlado Kollár

Má kvalitu, akú má

S preukazovaním pravdivosti svojich slov má starosta Zajac problém, aj pokiaľ ide o stavebné povolenie na svoju slávnu chatu. „Pozemok som kúpil aj so stavebným povolením vydaným pre pána Rosenebergera,“ stále sa bráni tvrdeniu, že jeho chata je čierna stavba. Ukázať spis o konaní stavebného úradu v tejto veci však nechce. A asi vie prečo.

Krajský stavebný úrad v Banskej Bystrici totiž zistil, že úrad obce Ľubietová začal konať iba v súvislosti s vydaním dodatočného povolenie stavby pre Michala Rosenbergera a v príslušnom spise akosi chýbajú všetky podklady, na základe ktorých mal úrad rozhodovať. Navyše, výrok ľubietovského úradu o povolení stavby sa opiera o časti zákona hovoriace o kolaudácii stavby. Krajský úrad teda ľubietovskému správnemu orgánu celkom po lopate ako ťažko chápajúcemu decku vysvetľuje: „... malo by byť zrejmé, že kolaudačným rozhodnutím sa povoľuje užívanie stavby a v povoľovacom konaní by malo byť na jeho úplnom konci.“

Ďalšími perličkami, ako napríklad, že rozhodnutie Ľubietovej z novembra 2010 sa opiera o doklady vydané vo februári 2011, sa úradné rozhodnutie len tak hemží. Najvtipnejšia je určite citácia z vyjadrenia starostu Zajaca, ktorý nekompetentnosť ľubietovských orgánov obhajuje týmito premúdrymi slovami: „Schválený územný plán obce Ľubietová má kvalitu, akú má, a podľa neho sa dá postaviť rodinný dom aj pod vysokým napätím.“

Krajský stavebný úrad starostovi vysvetlil, že ak má pochybnosti o kvalite územného plánu, priamo zo zákona má povinnosť pravidelne, najmenej však raz za štyri roky preskúmať ho a prípadné nedostatky odstrániť. Dôrazne ďalej pripomenul, že už v minulosti zrušil viacero ľubietovských rozhodnutí a obec pre nápravu tohto stavu vôbec nič nespravila. Čiernych stavieb je preto v Ľubietovej čoraz viac. Ako posledná je momentálne označená starostova chata a dve stavby s ňou susediace dopadnú s najväčšou pravdepodobnosťou rovnako.

„Nebudem sa pretláčať s krajským stavebným úradom, odvolanie som nepodal. Ako starosta sa budem zasadzovať o to, aby sme náš územný plán zrušili. Veď nám iba komplikuje život, brzdí nás. Povinne musia mať územný plán iba obce nad dvetisíc obyvateľov a nás je menej. Neviem, načo môj predchodca vyhadzoval peniaze za takú zbytočnú vec. Viem ja, čo bude u nás v dedine o dvadsať rokov? Neviem. A stavebný úrad od nás chce, aby sme zakreslili, čo bude o päťdesiat rokov. Veď je to nezmysel.“

Na otázku, prečo potom asi územné plány prijímajú mestá i bohatšie dediny v celom kultúrnom svete, starosta iba mykol plecom.

  • Plus 7 dní
    Článok bol spracovaný a publikovaný redakciou Plus7 dní. Svoje pripomienky, návrhy a tipy môžete adresovať priamo na adresu [email protected].