Ján Gabčo: Na obsielky z mestského úradu si už zvykol, na nezákonnosti sa však zvyknúť nedá.

Stavebný úrad šikanuje nepohodlného podnikateľa pokutami a exekúciami

Bývalý púchovský poslanec sa v čase svojho pôsobenia obul do aktivít primátora mesta Mariána Michalca. Netušil, na aké problémy si zarobil.

Čiernych stavieb stojí na Slovensku ako húb po daždi. Nikto ich nebúra, nepadajú mastné pokuty. Prezidentov syn Ivo Gašparovič si v Bratislave pokojne postaví vilu o poschodie vyššiu a úradníci sa idú potrhať od ochoty skolaudovať mu ju.

A že ju postavil v rozpore so stavebným povolením? Ale, prosím vás, azda by tu pre takúto hlúposť nebuzerovali chudáka stavebníka a žiaden úrad mu doteraz nevyrubil pokutu.

Existuje však v tejto krajine aj opačný prístup. V Púchove stavebný úrad vyrubuje pokuty v desaťtisícových sumách, aj keď stavba nie je postavená v rozpore s povoleniami. Pravda, ani tam tisícové pokuty stavebný úrad nevyrubuje každému.

Terčom takéhoto šikanovania úradov je totiž zrejme len úplnou náhodou kritik primátora a niekdajší komunálny poslanec Ján Gabčo. Zdá sa vám normálne, že za chýbajúci reproduktor na hlásenie požiaru mu poslali stotisícovú pokutu a exekútora?

Cielené útoky?

„Keď som na Krajskom stavebnom úrade v Trenčíne povedal, že sa chcem odvolať proti stotisíceurovej pokute vyrubenej stavebným úradom v Púchove, úradníci sa mi smiali. Pýtali sa, či som si chcel postaviť načierno mrakodrap,“ začína svoje neuveriteľné rozprávanie Ján Gabčo.

Je bývalým miestnym poslancom za KDH. V čase svojho poslancovania sa obul do aktivít púchovského primátora Mariána Michalca. Otec štyroch detí a živnostník Gabčo vtedy ani netušil, na aké problémy si pri svojich poslaneckých aktivitách a hlasnom pomenovávaní prešľapov primátora „zarobil“.

„V roku 2007 mi stavebný úrad vydal stavebné povolenie. Rozhodol som sa stavebne prepojiť budovy na Moravskej ulici a vytvoriť tam obchodné centrum. V lete 2008 sme požiadali o čiastočnú kolaudáciu. Pri kolaudačnom konaní sme predložili potrebnú dokumentáciu.

V protokole sa konštatuje, že stavbu prehliadli a podmienky územného rozhodnutia a stavebného povolenia boli dodržané. Predčasnému užívaniu stavby bránilo iba chýbajúce súhlasné stanovisko hasičov. Tí chceli, aby sme namontovali do priestorov reproduktor na vyhlasovanie požiaru,“ vysvetľuje Gabčo.

Namiesto vydania kolaudačného rozhodnutia sa však začali diať iné veci. Na jeseň 2012 mesto Púchov zistilo, že bol porušený stavebný zákon. Úradníci argumentovali tým, že Gabčo mal v stavebnom povolení z novembra 2007 ustanovené, že musí stavbu dokončiť do 36 mesiacov od začatia prác. A tak mesto začalo správne konanie.

Predvolania vytrvalo zasielali na adresu firmy v budovách, ktoré Gabčo prestavoval. Navyše bol v tom čase dlhodobo práceneschopný a zdržiaval sa doma. Na tej istej adrese, kde má už roky evidovanú živnosť, na ktorú podniká.

Nevedno, či mesto Púchov urobilo takúto chybu v doručovaní naschvál, alebo náhodou. Výsledkom však bolo, že Gabčo si predvolania neprevzal, na úrad sa nedostavil, keďže ani nemal ako vedieť, že stavebný úrad proti nemu koná. „V deň konania 21. decembra 2012 sa účastník konania na ústne pojednávanie o správnom delikte nedostavil, neuviedol dôvod svojej neprítomnosti, stavebný úrad vôbec nekontaktoval, preto stavebný úrad konal v jeho neprítomnosti,“ píše v rozhodnutí o uložení 50-tisícovej pokuty primátor Púchova Michalec.

V ten istý deň vyrubilo mesto Gabčovi aj ďalšiu 50-tisícovú pokutu. Za to, že umožnil iným osobám, aby využívali obchodné priestory pred vydaním kolaudačného rozhodnutia. Obe pokuty boli splatné do pätnástich dní a Gabčovi rozhodnutie ani teraz nedoručili na jeho riadnu trvalú adresu, kde má zapísané aj sídlo svojej živnosti, ale do priestorov firmy v rekonštrukcii.

Navyše, Ján Gabčo bol stále práceneschopný a v budove na Moravskej ulici sa počas osem mesiacov trvajúcej práceneschopnosti nezdržiaval.

Prekvapenie od exekútora

„V marci 2013 som bol ešte stále práceneschopný, keď mi zrazu telefonovali nájomcovia mojich obchodných priestorov. Vraj sa na nich obrátil exekútor, že splátky nájomného nemajú posielať na účet mne, ale na účet exekútorského úradu. Až keď som začal zisťovať, čo sa deje, dozvedel som sa, že mi stavebný úrad vyrubil 7. januára 2013 stotisícovú pokutu a Okresný súd v Považskej Bystrici poveril súdnu exekútorku Oľgu Hlucháňovú, aby vykonala exekúciu,“ opisuje udalosti Ján Gabčo.

Po prvotnom šoku začal živnostník, ktorý za svoje podnikanie ručí celým svojím majetkom, konať. Lenže príslušná lehota, dokedy sa mohol riadne odvolať proti rozhodnutiu púchovského stavebného úradu na Krajský stavebný úrad do Trenčína, mu už dávno uplynula. Stotisícová pokuta bola pre neho likvidačná.

Jediným riešením bolo mimoodvolacie konanie. To sa môže na krajskom stavebnom úrade začať iba v tom prípade, ak bolo predchádzajúce rozhodnutie nezákonné.

„Našťastie, Krajský stavebný úrad (KSÚ) v Trenčíne začal konať v mimoodvolacom konaní. Veď to, čo vyprodukoval púchovský stavebný úrad, bolo nehorázne. Viem, že vtedy KSÚ vyzval Stavebný úrad v Púchove, aby deklaroval, či aj v iných prípadoch vyrubili takúto vysokú pokutu,“ opisuje Gabčo.

Výška pokút bola podľa neho premrštená, mala likvidačný charakter a išlo o osobnú pomstu primátora za viaceré trestné oznámenia, ktoré na neho Gabčo podal. Odvolací orgán uznal Gabčove námietky a vrátil vec späť na mesto Púchov, aby rozhodlo znovu a v súlade so zákonom. Nakoniec celé konanie o stotisícovej pokute zastavili.

Obstavený majetok

Stotisícová nezmyselná pokuta nie je jediná, ktorú Gabčo od mesta Púchov dostal. V minulosti už od neho stavebný úrad žiadal pokutu 20-tisíc korún za to, že k vstupu do svojich obchodných priestorov pristavil schod. Po argumentácii, že sporný schod stojí na jeho parcele, stavebnému úradu sklapli zuby naprázdno.

Aktuálne však Gabčovi visí nad hlavou ďalšia pokuta. Tentoraz za odkvapovú rúru. Mesto Púchov zistilo, že „dažďové vody nie sú zvedené na pozemok stavebníka, ale na chodník verejného priestranstva pred predajňou“.

Ak si Gabčo neurobí poriadok s rínou, „dopustí sa správneho deliktu“, ktorý je možné ohodnotiť pokutou vo výške 13 277,56 eura. „Odpísal som mestu, že rína je na svojom mieste od štyridsiatych rokov minulého storočia a doteraz nikomu nevadila. Tak uvidíme, čo sa bude diať,“ krúti hlavou podnikateľ, ktorému mesto Púchov dokonca uvalilo záložné právo na jeho nehnuteľnosť.

Odôvodnilo to tým, že má obavy, že podnikateľ nezaplatí daň z nehnuteľnosti. Mesto Púchov napokon toto rozhodnutie o uvalení záložného práva 2. decembra 2013 zrušilo. „Vzhľadom na to, že nedoplatok bol uhradený ku dňu 28. januára 2013,“ píše sa v rozhodnutí úradníkov. Zaslali sme púchovskému magistrátu otázky týkajúce sa diania na tamojšom stavebnom úrade, odpovedí sme sa však ani po urgencii nedočkali.

  • Plus 7 dní
    Článok bol spracovaný a publikovaný redakciou Plus7 dní. Svoje pripomienky, návrhy a tipy môžete adresovať priamo na adresu [email protected].