Rovno do potoka: Splašky z reštaurácie idú priamo do tatranského potoka.

V tatranskom potoku pri Veľkej Lomnici plávajú splašky a fekálie

Keď priezračná voda vytekajúca zo Skalnatého plesa prejde Veľkou Lomnicou, je z nej stoka.

Skalnatý potok vyteká zo Skalnatého plesa a pred vyústením do rieky Poprad ešte preteká cez podtatranskú obec Veľká Lomnica. Časť domov v obci ani v 21. storočí nemá kanalizáciu napojenú na čističku odpadových vôd. Ľudské exkrementy a odpadové vody z domácností, ubytovacích a stravovacích prevádzok tak končia v potoku.

Smrad z nich obzvlášť v teplých dňoch cítiť všade. Potok je oficiálne lososový a pstruhový revír, otázne však je, či by ryby z takejto zamorenej vody, ak tam aj nejaké žijú, mohli skončiť na tanieri bez toho, aby konzumentovi spôsobili zdravotný problém.

Ako v stredoveku?

„Na zápach šíriaci sa z koryta tohto tatranského potoka, ktorý vyteká z perly Vysokých Tatier, zo Skalnatého plesa, som upozornila ešte ako členka komisie výstavby a územného plánovania staronového starostu obce Petra Dudu už v roku 2012.

Po záhadnom úsmeve a dôvetku, že príroda si so všetkým poradí, som sa o problém nezaujímala. Lenže toto leto bola hladina vody v potoku mimoriadne nízka a horúčavy vysoké. Zápach bol neskutočný, v záhrade nášho domu sa nedalo žiť, nedalo sa vetrať v dome,“ píše v podnete na Slovenskú inšpekciu životného prostredia obyvateľka obce Elena Farkašová.

Tá od úradu chcela, aby preveril podľa nej protizákonné odvádzanie splaškov do potoka. Sťažovateľka sa najprv snažila zistiť, ako to vlastne s kanalizáciou v obci je. Podtatranskú vodárenskú spoločnosť požiadala o preverenie prípadnej poruchy na kanalizačnom zberači a revíznych šachtách, ktoré spoločnosť spravuje.

„Na naše veľké prekvapenie pracovníčka technického útvaru zistila, že v lokalite vedľa Skalnatého potoka ich spoločnosti nikdy neodovzdali žiadny kanalizačný zberač, ktorý ústi do čističky odpadových vôd. Zistili sme, že splašky sa drzo vypúšťajú do potoka.

Ide zhruba o šesťdesiat nehnuteľností - rodinných domov, penziónov, reštaurácií, ubytovní provizórneho charakteru s vývarovňami. Tie sú buď napojené na betónovú kanalizačnú rúru, ktorá ústi do potoka plastovou koncovou rúrou, alebo jednotlivé domové výpusty ústia rovno do potoka.

Doň vypúšťa svoje splašky dokonca aj samotný pán starosta, ktorý mal vo volebnom letáku motto Žime v lepšom, krajšom prostredí. No nie je to absurdné?“ pýta sa syn sťažovateľky.

Horúci zemiak

„Za obdobie ostatných minimálne ôsmich rokov Stavebný úrad vo Veľkej Lomnici vydal niekoľko stavebných povolení na nové stavby, prípadne na rekonštrukcie objektov v tejto lokalite, rovnako vydával kolaudačné rozhodnutia. Ako sa vyrovnali s odkanalizovaním týchto objektov?“ pýtajú sa sťažovatelia, s ktorými sme sa osobne stretli.

Viacerí z nich sa obávajú o svoju bezpečnosť a požiadali nás, aby sme ich nemenovali. Farkašovci strach nemajú, aj keď na „veľké ústa“ už doplatili. Neznámi páchatelia im hodili do dvora delobuch, ktorý vybuchol.

Aj nám sa pri fotografovaní na mieste stala zaujímavá vec. Najprv si nás fotila pani, ktorá je vicestarostkou obce, a o pár minút boli na mieste aj policajti z Kežmarku, ktorí pristavili auto a neskrývane si nás obzerali.

„Väčšinu našich podaní na políciu a prokuratúru v Kežmarku zmietli zo stola. Je určite náhoda, že od leta je na úrade zamestnaný manžel zástupkyne okresného prokurátora v Kežmarku pán Nadányi,“ konštatuje Ľuboš Farkaš.

Poukazuje na viaceré neštandardné veci, ako je napríklad vyfakturovaný, ale neexistujúci kanál z Veľkej Lomnice do Matejoviec, za ktorý vraj obec zaplatila štyri milióny korún. Alebo na desaťmiliónový úver, ktorý si obec zobrala na vybudovanie čističky odpadových vôd. „Keď sme ju hľadali, našli sme iba dieru, v ktorej plávali žaby,“ dodáva.

Rieši, lebo musí

Problém si začali kompetentné orgány prehadzovať zo stola na stôl. Sťažovateľka sa obrátila na odbor životného prostredia v Kežmarku. Začiatkom novembra prebehlo vyšetrovanie na mieste, kde bol aj zástupca okresného úradu Vladimír Vráblik.

Spolu so starostom obce Petrom Dudom a sťažovateľkou Elenou Farkašovou zisťovali, ako to s odkanalizovaním objektov naozaj je. Stanovisko zo životného prostredia do uzávierky sťažovateľom nedoručili. Keď sme kontaktovali so žiadosťou o informácie starostu obce, ako prvé ho zaujímalo, kto sa sťažoval.

„Výstavba v lokalite, o ktorej je reč, sa začala koncom šesťdesiatych rokov. Dom, v ktorom bývam ja, patril mojim rodičom. Na našom pozemku je vybudovaná kanalizácia, ktorá odvádza splašky z viacerých domov a ktorú budovali moji rodičia spolu s ostatnými stavebníkmi na vlastné náklady, išlo o domy na Tatranskej ulici a časti Skalnatej ulice.

Vtedy obec deklarovala, že neskôr túto kanalizáciu pripojí na čistiareň odpadových vôd. Občania majú vybudovaný kanalizačný zberač, niektorí majú na pozemkoch kanalizačné šachty,“ vysvetlil starosta zoširoka. Keď sme sa však zaujímali, kde sa končí táto „kanalizačná sieť“, bez obalu priznal, že v miestnom potoku.

Na podnet sťažovateľky poslal starosta majiteľom domov dotazník, v ktorom majú uviesť, ako riešia vypúšťanie splaškov. Peter Duda pripustil, že nevie, kam vypúšťajú splašky penzióny a reštaurácie. Napriek tomu, že je šéfom príslušného stavebného úradu vydávajúceho kolaudačné rozhodnutia.

Jednu z reštaurácií skolaudovali ako „doplnkovú stavbu k rodinnému domu“, penzión je ubytovaním v súkromí a ďalšia reštaurácia má údajne septik. Doklady o vývoze žumpy však starosta nemá. Pritom kontrolovať to smie.

„Mám takúto právomoc, aj okresný úrad životného prostredia ju má. Ak mi to občan deklaruje a povie, že mu septik vyváža nejaká firma, ale on z toho nemá doklad, lebo si ho nepýtal… Nikdy som nemal potrebu takýto doklad si vyžiadať. Riešil som iné problémy obce,“ vykrúca sa starosta.

Pripomíname mu, že doklady o vývoze septika firma jednoducho vystaviť musí, inak sa dopúšťa daňového deliktu, a vtedy starostovi argumenty už dôjdu. Napokon pred otázkami kapituluje a prizná, že problém so splaškami v potoku už riešiť musí. Viac-menej pre neodbytných sťažovateľov. Inak by riešenie kanalizácie, ktorá pod jeho nosom nesmrdí, nebolo prioritou.

Chutné rybky

Skalnatý potok je oficiálne lososový a pstruhový revír. „Pre mňa je toto, čo mi hovoríte, novinka. My sme mali informáciu, že majú čističku.

Ryby v období trenia idú smerom proti prúdu, teraz je už neskoro, ale na jar urobíme kontrolný ichtyologický odlov,“ hovorí šéf miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Štefan Kolcún a s ďalšími otázkami nás odkazuje na Správu Povodia Dunajca a Popradu, ktorá patrí pod Slovenský vodohospodársky podnik (SVP).

„Pokiaľ ide o súčasný stav splaškovej kanalizácie v obci Veľká Lomnica, samozrejme, že to nie je v poriadku. Malo by byť povinnosťou obce tento stav riešiť.

Odporúčame však kontaktovať predovšetkým obec Veľká Lomnica a odbor starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu v Kežmarku, ktorý je ako príslušný štátny orgán oprávnený viesť správne konanie a ukladať sankcie,“ odpovedal hovorca SVP Ľuboš Krno.

Prípad fekálií v potoku zaujal aj hygienikov. „Z odpadovej vody, ktorá sa odvádza z bytového domu do potoka, by teoreticky mohlo hroziť zvýšené mikrobiologické, prípadne chemické znečistenie potoka.

Priame ohrozenie zdravia obyvateľov ochoreniami prenosnými vodou, ako je hepatitída, brušný týfus, dyzentéria a enteroviróza, by vzniklo v prípade, ak by sa obyvatelia v potoku kúpali alebo voda z potoka by sa využívala ako zdroj pitnej vody.

Zároveň, ak by sa konzumovali ryby, ktoré by mohli byť kontaminované. V prvom rade by sa mali urobiť laboratórne rozbory vody, aby sa zistilo, čím by mohli byť ryby kontaminované. Podstatné je nekonzumovať takéto ryby.

V takýchto prípadoch je potrebné a dôležité informovať kompetentné orgány a podať sťažnosť, podnet. Ak tak verejnosť neurobí, my nemáme informácie o tom, že sa niečo v ich okolí deje,“ napísala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva Lenka Skalická.

Paradoxne, sťažovatelia doručili ešte v lete podnet aj na Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Poprade. Ten ich však odkázal na obec. Čierny - či skôr smradľavý - Peter teraz zostal v rukách pána starostu.

  • Plus 7 dní
    Článok bol spracovaný a publikovaný redakciou Plus7 dní. Svoje pripomienky, návrhy a tipy môžete adresovať priamo na adresu [email protected].