Prednostne: ÚVN v Ružomberku sudcom, prokurátorom, zamestnancom súdov a prokuratúr a ich rodinám ponúka špecifickú starostlivosť.

Vojenská nemocnica v Ružomberku automaticky ponúka sudcom, prokurátorom nadštandard

Ústredná vojenská nemocnica v Ružomberku automaticky ponúka sudcom, prokurátorom a ich rodinným príslušníkom nadštandard, aby sa „eliminoval“ kontakt s inými pacientmi.

Špičková vojenská nemocnica prichádza s ponukou takzvanej špecifickej zdravotnej starostlivosti, a to pre sudcov, prokurátorov, zamestnancov súdov a prokuratúr a dokonca aj ich rodinných príslušníkov. Protežovanej skupine ponúka niečo, o čom sa bežnej verejnosti môže iba snívať.

Bez čakania

„V rámci špecifickej zdravotnej starostlivosti ponúkame pre našich klientov možnosť vyšetrenia vo všetkých ambulanciách lekárov špecialistov vo vopred dohodnutom čase podľa želania a potrieb klienta. Garantujeme našim klientom, že budú ošetrení do troch dní, odkedy sa kontaktovali s poverenou osobou z ÚVN Ružomberok,“ stojí v informačnom letáku, ktorý sme poštou dostali do redakcie.

Ústredná vojenská nemocnica SNP v Ružomberku je štátne zdravotnícke zariadenie na vysokej úrovni.

Robia tam napríklad jedinečné operácie nádorov cez nos, ktoré sú aj vo svete medicínskym luxusom, k dispozícii je tam, ako na jedinom pracovisku na Slovensku, i nová takzvaná nanoknife technológia terapie malígnych tumorov. V areáli sa už niekoľko rokov buduje aj protónové centrum. Jeho dokončenie môže Slovensku priniesť v oblasti liečby onkologických pacientov protónovými lúčmi významné miesto minimálne v Európe, ak nie vo svete.

Garancia vyšetrenia u špecialistu na požiadanie a do troch dní je pritom pre obyčajného pacienta ťažko splniteľným snom.

V Ružomberku napríklad vykonávajú okrem iného aj najmodernejšie operácie chrbtice na svete, a to šetrnou miniinvazívnou metódou, po ktorej je kratšia rehabilitácia a pacient sa rýchlejšie zotavuje. Ide o náročné zákroky prístrojom za milióny eur, nemocnica je zároveň školiacim centrom pre Európu a Stredný východ.

Operáciu možno podstúpiť na neurochirurgickej klinike. Približná čakacia lehota len na vyšetrenie v tamojšej špecializovanej ambulancii je dva mesiace!

Teda, ako pre koho. Sudcovia a prokurátori, ale aj ich rodiny majú mať prednosť. Práve oni by pritom mali mať s čakaním svoje skúsenosti. Veď dlhoročné prieťahy v súdnych konaniach sú kľúčovým problémom slovenskej justície.

Lepšia kasta?

Informačný leták na troch stranách rozpisuje aj ďalšie služby, ktoré môžu tieto osoby využiť. Stačí uhradiť ročný poplatok 150 eur a venovať sa im budú dohromady v 77 ambulanciách vo viacerých mestách na Slovensku.

Pod vojenskú nemocnicu totiž spadá aj poliklinika v Trenčíne, Bratislave a v Sliači. Tam navyše získajú sudcovia a prokurátori ďalší bonus v podobe možnosti „využitia profesionálneho komplexne zariadeného rehabilitačného centra… Všetci naši klienti majú v spomínanom centre 50-percentnú zľavu na všetky poskytované služby. Náš personál vám poskytne starostlivosť na profesionálnej úrovni“.

Ďalšie, opäť päťdesiatpercentné zľavy z cenníkových cien sa vzťahujú na všetky nadštandardné výkony. „Pri operácii kŕčových žíl laserovou metódou je cenníková cena 300 eur a pre našich klientov je cena 150 eur,“ uvádza leták.

Aby si azda po výpočte všetkých predošlých ponúkaných výhod plebs predsa len nemyslel, že si je s touto skupinou obyvateľstva rovný, ako to tvrdí ústava, nemocnica im prináša ešte jeden servis.

„V prípade hospitalizácie budú klienti automaticky umiestňovaní v nadštandardných jedno- alebo dvojlôžkových izbách s televízorom, so sociálnym zariadením a sprchou. Nadštandardná izba bude poskytnutá bez doplatku a eliminuje sa možnosť kontaktu s inými osobami.“

Vážení sudcovia, prokurátori, ich manželia či manželky, ale ani detičky sa teda nemusia obávať, že by prišli do styku s inými hospitalizovanými.

Sú azda ostatní pacienti prašiví? A zabudli vari v tejto fakultnej nemocnici, že pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti sa nielen v ústave, ale aj v charte práv pacienta, ktorú majú vyvesenú aj na svojej internetovej stránke, vyslovene zakazuje akákoľvek diskriminácia?

Zvýhodnení

Pacienti v ankete súkromnej zdravotnej poisťovne viackrát zaradili v rebríčku kvality fakultných nemocníc práve ružomberské zariadenie medzi najlepšie. Nečudo. Veď aj sama nemocnica sa na svojej internetovej stránke označuje za „veľkoryso budovanú“.

Najväčšie vojenské zdravotnícke zariadenie lieči predovšetkým vojakov a pracovníkov rezortu obrany, pričom v minulosti bola ustanovená ako koncová nemocnica na komplexnú liečbu ústavných činiteľov, otvorená je však i verejnosti.

„Vzhľadom na vysokú úroveň služieb jednotlivých oddelení nemocnice ju pre jej výsledky a dobrý ohlas navštevujú pacienti z celej SR,“ stojí na jej webe. A hoci priemerný Slovák so svojím platom nemôže vyskakovať, isto by si mnohí za automatický nadštandard bez doplatkov, príjemné výhody a najmä vyšetrenia na najmodernejších pracoviskách bez čakania ochotne tých 150 eur ročne priplatili. Keby mali takú možnosť.

Veď čo je to oproti súkromným klinikám, kde členské stojí aj vyše štyristo eur - a tie navyše neposkytujú úkony spojené s hospitalizáciou. Nedá sa povedať, že práve sudcovia a prokurátori by pritom boli na takéto zvýhodnenie finančne odkázaní.

Navyše, isté benefity majú sudcovia dané už zo zákona, a to nárok na preventívne rehabilitačné pobyty zdarma. Prepláca sa im na ne aj cesta, samozrejme, v prvej triede.

Potichu

Riaditeľom Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku je od augusta minulého roka poslanec za vládny Smer MUDr. Jozef Ježík. ÚVN pod vedením tohto sociálneho demokrata koncom vlaňajška ohlásila prepúšťanie približne 120 zamestnancov, ktoré sa malo udiať v rámci balíka „racionalizačných“ opatrení.

Či aj nové benefity pre sudcov, prokurátorov a ich rodiny spadajú medzi kroky potrebné na dosiahnutie vyrovnanejšieho financovania nemocnice, sme sa nedozvedeli, kompetentní sa k téme bližšie nevyjadrili. Hovorca nemocnice Valér Ferko informáciu potvrdil s tým, že služba je vraj ešte „v štádiu technických príprav“, a preto je priskoro o nej hovoriť.


  • Plus 7 dní
    Článok bol spracovaný a publikovaný redakciou Plus7 dní. Svoje pripomienky, návrhy a tipy môžete adresovať priamo na adresu [email protected].