Oficiálny?: Stránka úradu sa podobá webom štátnych inštitúcií.

Vymyslený úrad? Odborová organizácia používa štátne symboly

Úrad, ktorý je odborovou organizáciou, používa štátne symboly a v pôsobnosti má takmer všetko.

Honosný názov Úrad pre národný rozvoj Slovenskej republiky (ÚNR SR) navádza dojem, že ide o serióznu štátnu inštitúciu. Aj internetová stránka „úradu“ sa nápadne podobá na stránky oficiálnych inštitúcií, svoje miesto tam má aj štátna vlajka a znak. Podľa priložených stanov je to inštitúcia nesmierne významná - nielenže koordinuje tvorbu štátnej politiky, ale interpretuje aj činnosť vlády, vyhodnocuje činnosť prezidenta, Národnej rady a ministerstva kultúry. Jej vedenie tvoria známe postavičky zo šoubiznisu z politických ministrán. S oficiálnou štátnou ustanovizňou však „úrad“ nemá nič spoločné. A za neoprávnené a v tomto prípade zavádzajúce používanie štátneho znaku môže dostať pokutu.

Naozaj?

Ministerstvo vnútra „úrad“ eviduje ako odborovú organizáciu v Registri odborových a zamestnávateľských organizácií. Podľa Romana Juríka z Katedry ústavného práva Trnavskej univerzity táto inštitúcia na svoj vznik využila právo na združovanie, dané ústavou. „Zdá sa však, že ‚úrad‘ má zmysel len sám pre seba, pre iných nie. Jeho internetová stránka je značne zavádzajúca. V neznalom človeku musí vyvolať dojem stránky nejakého štátneho orgánu,“ hovorí právnik. Používanie slov ako národný či Slovenská republika v názve organizácie podľa neho nie je v rozpore so zákonom. Horšie je to už so štátnymi symbolmi, za ktoré by mohlo združenie vyfasovať aj pokutu. „Zákon o štátnych symboloch a ich používaní určuje, že fyzická a právnická osoba smie používať štátny znak len takým spôsobom, aby jeho použitie bolo dôstojné a zodpovedajúce jeho postaveniu ako štátneho symbolu. Použitie na stránke ‚úradu‘ sa javí ako problematické, obvodný úrad by mu za takéto konanie mohol uložiť pokutu do 6 638 eur,“ myslí si Jurík. Použitie štátneho symbolu v rámci vtipu, karikatúry či recesie je však dovolené. „V demokratickej spoločnosti je recesia dovolená a opačný výklad by mohol výrazne zasahovať do režimu základných práv. Ak by sa ukázalo, že úmysel členov ‚úradu‘ je zlomyseľný, išlo by o porušenie zákona.“ Možný zámer zakladateľov organizácie - pobaviť návštevníka stránky - naznačujú aj pojmy, ktoré združenie uvádza vo svojom štatúte a ktoré právo nepozná. Medzi najvtipnejšie patrí „štátna operatíva“, „vnútroodborová demokracia“ či „štatút pozorovateľa“. „Takéto pojmy sa v právnych predpisoch platných na Slovensku nepoužívajú. No ide o vnútornú vec občianskeho združenia, ich použitie nie je protiprávne,“ dodáva Jurík. Politológ Miroslav Kusý upozorňuje, že zameranie „úradu“ je megalomanský program zasahujúci do všetkých sfér života krajiny. „Úrad s úlohami, ktoré si na svojej stránke vytyčuje, je čímsi, čo stojí nad všetkými inštitúciami republiky. Z tohto hľadiska to vyzerá ako čistá recesia alebo ako výmysel nejakého pochabého mozgu, ktorý to môže myslieť vážne, ale výsledok je recesistický,“ tvrdí Kusý.

Chce rokovať s premiérom

Predsedom samozvaného úradu je Martin Jakubec, výstredný spevák repeťáckych pesničiek. Odmieta, že by organizáciu zakladal v rámci recesie, naopak, jej pôsobenie vníma smrteľne vážne a má s ňou veľké plány. „Úrad existuje už od roku 2001, odkedy vykonáva činnosť ako občianske združenie. Vtedy som ho zakladal s cieľom združovať mladých ľudí a ľudí, ktorí sa chceli nejakým spôsobom venovať politike. Od roku 2008 sme profesijná odborová organizácia a v rámci tohto štatútu idem žiadať predsedu vlády, ministra kultúry a hospodárstva o to, aby s nami nadviazali rokovania, dialóg,“ sebavedomo nám povedal pán predseda. Jeho cieľom je získať štatút rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie, hoci práve existenciu týchto inštitúcií mieni vláda Roberta Fica kvôli šetreniu prehodnocovať. „Chceme, aby tu konečne niekto otvorene hovoril nie ako agentúra, ale ako poradný orgán pri vláde, čo tu dobré je, čo tu dobré nie je, čo treba a čo netreba odporúčať a zamietnuť,“ vysvetlil Jakubec. „Táto konštelácia vládneho zoskupenia, ktoré momentálne je, bude od nás získavať odporúčania, ale nebudeme šetriť nikoho. Ak uvidíme, že je zo strany Smer záujem rokovať a dať dobrý návrh na stôl, my sa vyjadríme a pred občanov predstúpime s odporúčaním, či ten návrh alebo rozhodnutie bolo v tom čase v súlade s vôľou ľudu. Ja sa budem pasovať do úlohy predĺženej ruky verejnosti,“ skromne vyhlásil repeťácky spevák.

Predseda: Auto má k dispozícii 24 hodín denne. Keďže býva unavený z vystúpení, má aj šoféra.Foto: Plus 7 dní

Chcete sa zapojiť?

Šancu stať sa pozorovateľom, poradcom či dobrovoľníkom pri ÚNR SR má vraj každý. Stačí osloviť kanceláriu „úradu“, aspoň tak to uvádza jeho stránka. My sme takúto ambíciu mali, a tak sme to skúsili. Podmienkou bol životopis a fotografia. Naša uchádzačka bola čerstvou absolventkou fakulty verejnej správy s ročnou praxou na úrade sociálnych vecí a rodiny. Zápal pre prácu, chuť pomáhať a zveľaďovať našu krajinu či zlepšovať životné podmienky na Slovensku však nestačili. Vedenie úradu má zrejme vysoké požiadavky na svojich pozorovateľov, veď na spravovaní vecí verejných sa nemôže podieľať hocikto. Pritom sme sa od predsedu dozvedeli, že medzi členov „úradu“ patrí vyše štyritisíc dôchodcov, okrem ktorých organizácia združuje aj fyzické osoby, podnikateľov, investorov, dokonca aj zahraničných Slovákov v americkej Pensylvánii. Aké zručnosti sú teda potrebné na získanie štatútu pozorovateľa, hoci tento pojem v oblasti verejnej správy neexistuje? „Štatút pozorovateľa pri ÚNR SR získavajú občianske združenia, nadácie, fyzické a právnické osoby, samosprávy, obce a mestá, ktoré požiadajú o možnosť pracovať pri ÚNR SR. Zručnosti predkladajú v krátkej písomnej žiadosti, ktorú vyhodnocuje predseda a podpredsedovia spolu s kolégiom predsedu,“ uviedla hlava organizácie. Pracovnou náplňou pozorovateľov je napríklad podieľanie sa na činnosti „úradu“ či predkladanie svojich návrhov pre samosprávy v úlohe investora. „Konkrétnu náplň nemajú, pretože ide o čestnú funkciu, ktorá nie je honorovaná, je len o získaní zručností a prístupu k informáciám. Úrad im umožňuje sebarealizáciu v danom regióne,“ vysvetlil Jakubec.

Príspevky, dary, limuzína

V roku 2004 sa vyskytli podozrenia, že Jakubca vozí štátna limuzína. Využíval totiž rovnakú značku aj šoféra ako verejní funkcionári a fotografiu s nablýskaným bavorákom mal aj na stránke úradu. Jakubec tvrdil, že auto vlastnil jeden jeho pracovník, ktorý mu ho spolu so šoférom prenajímal na pracovné a reprezentačné účely. Aj dnes sa vozí na BMW so šoférom, no ide o novší model. „Mám šoféra, mám opäť značku BMW, a je to auto, ktoré mi slúži na základe zmluvy o službách. Je to z mojich peňazí, ktoré mesačne platím za to, aby som mal šoféra, sú to vyslovene súkromné aktivity, to vozidlo je moje, je reprezentačné a je mi k dispozícii dvadsaťštyri hodín denne,“ uzavrel Jakubec. Samotný „úrad“ je podľa jeho slov financovaný z členských príspevkov, zo sponzorských darov a z jeho osobnej dotácie.

Kto vedie "úrad"?

Martin Jakubec, predseda: Už v roku 2004 ho označovali ako internetovú superstar. Počas dvoch týždňov ho preslávila jeho osobná internetová stránka martinjakubec.sk, kde vtedy dvadsaťjedenročný mladík nešetril kvetnatými slovami na svoju osobu. Uvádzal, že „nielenže rád vyhráva, ale musí vyhrať“ a na adresu svojho hudobného nadania použil spojenie „lyrický trubadúr“. V tom čase už existovala aj stránka ÚNR SR, po hackerskom útoku sa premenovala na Úrad pre rozvoj narcizmu. Svoj aktuálny životopis má dnes Jakubec na stránke „úradu“, obsahuje množstvo kariérnych skúseností a povolaní od speváka až po producenta.

Peter Puškár, podpredseda: Líder neúspešnej strany Právo a Spravodlivosť, ktorá v uplynulých voľbách získala len 0,41 percenta hlasov.

Alexander Kernaševič, podpredseda: Hlava rovnako neúspešnej strany +1 Hlas, ktorej v marci neverilo ani pol percenta obyvateľov. Strana sa prezentovala bilbordmi, na ktorých sporo odetá dievčina držala v ruke samopal.

Jozef Darmo, člen kolégia predsedu: Niekdajší šéf STV za tretej vlády Vladimíra Mečiara. Počas jeho šéfovania bol na obrazovke niekoľkokrát, vo svojich prejavoch kritizoval prácu tvorivých redaktorov, obviňoval ich z hospodárskej kriminality a rozväzoval s nimi pracovný pomer z dôvodu nadbytočnosti.


  • Plus 7 dní
    Článok bol spracovaný a publikovaný redakciou Plus7 dní. Svoje pripomienky, návrhy a tipy môžete adresovať priamo na adresu [email protected].
VIDEO Plus 7 Dní