Desiata: Deti utekajú domov. Prvé jedlo jedia až po prvých dvoch spojených hodinách.

Vyučovanie v rómskej osade: Svrab, blchy, agresivita

„Nerobím si ilúzie. Som rada, že sa vedia podpísať,“ hovorí učiteľka druháčikov z osady.

Svrab, blchy, zvyšujúca sa agresivita a poväčšine absencia záujmu o vzdelanie - to je len časť problémov, ktoré pred pár mesiacmi opísali dve učiteľky zo základnej školy v Dobšinej, kde pedagógovia vyučujú sociálne slabšie deti z rómskej osady. Dovolili si priamo pomenovať problémy, s ktorými sa stretávajú takmer všetci pedagógovia vyučujúci túto menšinu žijúcu na hranici chudoby. Ich otvorený list ministrovi školstva vyvolal obrovskú búrku i záujem kompetentných či rómskych aktivistov. Jedni ich podporili, druhí obvinili z rasizmu. Keď sme chceli na tejto škole stráviť jeden deň, aby sme na vlastné oči videli problémy, jej vedenie to odmietlo bez udania dôvodu. Preto sme si sadli do triedy inej školy, kde tiež majú samé rómske deti.

S meškaním

Pred základnou školou osady Angi Mlyn v Michalovciach je okolo trištvrte na osem ráno úplne ticho. Učitelia a asistenti sú vnútri a čakajú na žiakov, no tí sa do školy nijako zvlášť nehrnú. Len zopár ich príde pred zvonením - krátko pred ôsmou. Ostatní majú čas. Vyberáme si náhodne jednu z tried druhého ročníka, do ktorej má denne chodiť 27 žiakov. Vyučovanie je tu prispôsobené deťom z osady. Prvé dve hodiny sú spojené do jednej, potom nasleduje dlhšia veľká prestávka, ďalšia spojená dvojhodinovka a potom je na rade obed. Po ňom majú voľno.

Deťom vchádzajúcim do triedy by ste márne na chrbtoch hľadali školskú aktovku či v rukách desiatu. Bezstarostne odpovedajú na pozdrav učiteľky a sadajú si do voľných lavíc. Podaktoré zjavne ani netušia, akú hodinu budú mať. Obzerajú si spolužiakov a veselo medzi sebou komu nikujú. Učiteľka trpezlivo čaká na ďalších trúsiacich sa príchodzích. Hodiny ukazujú štvrť na deväť, v triede je však asi len polovica žiakov.

Zvyk: Na začiatku vyučovania je iba hŕstka žiakov, prichádzajú postupne. Foto: RUDOLF FELŠÖCI

8.15

Učiteľka vyberá šlabikáre a postupne ich rozdáva do lavíc. Žiačikovia sa pokúšajú predpísanú básničku prečítať nahlas. Horúčkovito spájajú písmenká a pomaly skladajú celé slovo - september. Kým sa vyvolaný chlapec snaží preslabikovať ďalšie slovo, väčšina ostatných detí sa začína mrviť. Nie preto, že by už mali celú stranu prečítanú, jednoducho ich to nebaví. Učiteľka rýchlo strieda vyvolaných a snaží sa udržať pozornosť aj zvyšku triedy. Medzitým sa počet detí zvyšuje. Prichádzajú ešte ospalé, väčšinou bez pozdravu. Posledný žiak dorazí niečo po pol deviatej. Snaha pedagogičky prečítať viac ako jednu básničku sa rýchlo rozplýva, deti o to nemajú záujem. Radšej vykukujú z okna, sledujú, čo robia spolužiaci a obzerajú všetko, čo je v ten deň v triede nové.

8.25

Učiteľka preto prechádza na inú tému. Dá pozbierať šlabikáre a rozdá do lavíc učebnice slovenského jazyka. „Tak deti, otvoríme si učebnice. Aké sú to učebnice?“ pýta sa. Niektoré z detí vykríkne, že je to šlabikár. „Včera sme skončili pri pozdravoch. Otvorte si učebnicu na strane päť,“ ukazuje stranu pedagogička a cestou k tabuli sama deťom v laviciach otvára učebnice. „Erika, včera si celý deň vyrušovala, dnes chceš tiež? Tu v triede sa pracuje a nezabáva,“ napomína jednu z najhlučnejších žiačok. Narýchlo sa snaží zopakovať látku z predchádzajúceho dňa, pozdravy. Deti sa živo zdravia a smejú sa z používania pozdravov ahoj a dobrý deň.

Možnosť, aby si deti prečítali z učebnice zadanie úlohy, ktorú by mali vyriešiť, učiteľka z praktických dôvodov zamieta a predčíta ju sama. Potom im trikrát vysvetlí, čo sa vlastne od nich vyžaduje, a zadá konkrétny príklad. „Keď prídeš do Tesca, zdravíš všetkých ľudí? Nie, pozdravíš iba tých, ktorých poznáš. Tak, aká bude odpoveď, kedy a kde sa zdravíme?“ pýta sa trpezlivo. Deti sa prekrikujú a po pár minútach s pomocou pedagogičky prídu na správnu odpoveď. Podobne vyriešia aj ďalšie dve úlohy. Je niečo po pol deviatej a deti už zas zaujíma všetko dookola. „Ešte spíš? Zobuď sa! Do školy si sa prišla niečo naučiť. Spať si mohla ostať i doma,“ napomína učiteľka ďalšiu žiačku. Zvyšní spolužiaci sa chichúňajú.

8.37

Do triedy konečne vstupuje posledný žiak. Suverénne si sadá do lavice. Dôvod svojho meškania nemá v úmysle vysvetliť. Prichádza tak ako všetci pred ním, bez jediného pera, zošita či učebnice. Učiteľka opäť musí zaujať ich pozornosť. Dá pozbierať učebnice slovenského jazyka a prechádza na iný predmet - písanie. Najprv rozdá zošity a potom i ceruzky a perá. Každá ceruzka má nalepený štítok s menom konkrétneho žiačika. „Z domu si nedonesú. V triede mám dvadsať detí v hmotnej núdzi, ktoré majú na pomôcky nárok. No z celej triedy si pomôcky nedonesie jeden jediný žiak. Všetci čakajú, že ceruzku i zošit dostanú v škole,“ krčí plecami pedagogička.

Píše na tabuľu vetu: Keď sa zoznamujeme s ľuďmi, ktorých nepoznáme, zvyčajne sa predstavíme. Prečíta ju nahlas, nabáda k tomu i deti a prikáže ju odpísať do zošita. Žiačikovia sa však vrtia. Jednak vete nerozumejú a navyše si ju poriadne nevedia ani len prečítať, nieto napísať. Škrtia ceruzky neprirodzeným spôsobom a usilujú sa aspoň o pár písmeniek. Učiteľka chodí medzi ne a vedie im ruky. Nepomáhajú ani cvičenia na uvoľnenie prstov a zápästia. „Koľko máš rokov, že nevieš napísať dve písmenká? No vidíš, že to pôjde, trošku sa snaž,“ usmerňuje žiačku. Väčšina detí z triedy, žiaľ, ani za dvadsať minút nedokáže odpísať vetu do zošita. Deti sa mrvia na stoličkách, chcú ísť piť, začínajú sa sťažovať, že sú hladné. Učiteľka trpezlivo prechádza pomedzi lavice a pomáha napísať aspoň jedno, dve slová. Jej snahy utíšiť triedu sú márne. „Emilka, cez prestávku nech príde za mnou tvoja mama. Ty absolútne nič nerobíš. Nenapísala si ešte ani jedno slovo,“ napomenie strapaté dievčatko. To sa len pousmeje, pokarhanie neberie vážne. Učiteľka vyzve žiakov, ktorí sú hotoví, aby odovzdali zošity. Deti sa ostýchajú, najprv utekajú tí, čo už niečo v zošite napísané majú. Nakoniec na učiteľkinom stole pristanú aj písanky so samými machuľami.

9.15

Trieda je opäť mimoriadne hlučná, pedagogička preto znova mení vyučovanie a začínajú si opakovať písmenká abecedy. Každé jedno písmenko má básničku. Deti sa pridávajú hneď, ako počujú prvé veršíky. Konečne sa síce prebrali, no ani recitovanie ich nadlho neupúta. Radšej by si zaspievali. Učiteľka preto siahne po takých piesňach, ktoré vysvetľujú význam písmeniek. Nakoniec aj tak končia pri rómskych. „No, aká je to pesnička? Dúfam, že je slušná. Keď ju dospievame, kto mi ju preloží?“ pýta sa. Drobci sľubujú, že preložia. No po zaspievaní ostane ticho. Niežeby deti nechceli, jednoducho nevedia a už na to hádam aj zabudli. Ich brušká a celá myseľ sú totiž sústredené len a len na jedno - desiatu.

9.25

Deti sú neposedné, všetky snahy o vzdelávanie padajú, učiteľka ich preto vyzve, aby sa pekne zoradili do dvojstupu a vyvedie ich pred školu na desiatu. Rozpŕchnu sa domov. Vyučujúca sa vracia do triedy, sadá za stôl, robí dochádzku, opravuje zošity a pripravuje sa na ďalšiu hodinu - matematiku. Na rozdiel od bežného vyučovania majú deti v osade nárok na dlhšiu prestávku. Dôvod? Riešenie problému so stravou. „Viete, ony ráno nejedia, ich rodičia majú problém zobudiť sa a poslať ich do školy. Prvýkrát majú stravu až teraz. Aspoň sa najedia. Čo jedia, to radšej nerozoberáme. Máme však istotu, že budú sýte a vydržia ďalšiu dvojhodinovku do obeda,“ vysvetľuje pedagogička, ktorá v tejto škole učí už osem rokov. Zvykla si na zvýšený zápach i časté parazity v hlavách svojich žiakov. Zvyká si aj na ich mentalitu a snaží sa ich naučiť čo najviac.

„Každé z nich by potrebovalo individuálny prístup, no rodičia nedovolia, aby boli zapísané do špeciálnych škôl, považujú to za urážku, a tak ich nechajú trápiť sa tu. Nerobím si žiadne ilúzie, že ako druháci by mali vedieť prečítať text a pochopiť ho. Som rada, keď ich dokážem naučiť aspoň sa normálne podpísať a aby vedeli aspoň zhruba čítať,“ objasňuje situáciu. Problémom totiž je, že tieto deti sa doma vôbec neučia. A to, čo sa jeden deň v škole snažia do ich hláv natĺcť, je na druhý deň fuč. Pedagogička vyvetrá triedu a rýchlo kreslí matematické príklady na tabuľu. Deti tomu, čo je v učebniciach, nerozumejú. Vždy im to musí názorne ukázať.

10.00

Žiaci by sa už mali vrátiť z prestávky z domu do školy. No trieda je prázdna. Prvý sa dostaví až po piatich minútach. Lavice sa pomaly plnia. Väčšina z nich žuje žuvačku. Napomenutia, že ju majú vyhodiť do koša, ignorujú. Ešte sa poriadne nezačala hodina a dvere otvára niekto z rodičov. Akási príbuzná prináša papier, že jedno z detí nebude chodiť do triedy. Sťahujú sa do Anglicka. Usmernenie učiteľky, nech príde po vyučovaní, žena prepočuje. Rozhodla sa vyriešiť svoj problém okamžite. Učiteľka sa len sama pre seba pousmeje. Už sa zobudili.

Hodina sa začína opäť ako tá prvá, deti sa trúsia do triedy ešte dobrú polhodinu, medzitým im vyučujúca rozdá pomôcky, pracovné zošity, každému na meno a, samozrejme, ceruzky. Pre lepšie pochopenie látky a množín sa rozhodne pre vymaľovanie políčok ceruzkami. Deti sa preto zhŕknu okolo jej stola a tešia sa z toho, že môžu strúhať pastelky. Nanovo a nanovo opakuje text zadania a vysvetľuje im ho, deti napodiv chápu a rátajú. Matematika ich baví. Žiaľ, iba desať minút, potom sa už len nudia. Zo žuvačiek robia bubliny a rozprávajú sa medzi sebou. Situácia začína byť kritická, a tak sa učiteľka rozhodne toho najväčšieho krikľúňa poslať preč. „Odovzdaj zošit a choď domov!“ rázne prikazuje učiteľka. Chlapec sa neochotne dvíha z lavice a odchádza. V triede nastane zázračný pokoj. Nik z nich nechce ísť domov. Relatívne ticho rušia ďalší rodičia. Jeden sa chcel len prísť porozprávať, ten za ním zas potrebuje nejaké potvrdenie. Učiteľka ich posiela preč. Deti zívajú alebo sa bavia medzi sebou. Vstávajú z lavíc, chodia si umývať ruky a pijú vodu z vodovodu. Upozornenia sú zbytočné.

Obľúbená matematika: Ani tá neudržala pozornosť triedy. Zdvihli sa počas vyučovania a hromadne si začali umývať ruky. Foto: RUDOLF FELŠÖCI

11.10

Po pár minútach sa vracia do školy i chlapec, ktorého pedagogička vyhodila. Tentoraz aj v spoločnosti svojej mamy. Keď sa dozvedá, že jej syn neposlúcha, pred všetkými dieťaťu uštedrí facku a odchádza. Chlapča ostáva do konca vyučovania. No ak by ste si mysleli, že prahne po vzdelaní, tak sa mýlite. Dôvod je iný - na konci vyučovania totiž deti čaká suchý obed, ktorý si môžu vziať so sebou. Prichádza ďalší rodič, teraz bol zvedavý na to, či jeho dcéra dala peniaze na obed. Spokojný s odpoveďou odchádza. Deti už o matematiku definitívne stratili záujem, učiteľka dá pozbierať pracovné zošity a snaží sa ich zaujať nanovo spievaním. To je asi jediný predmet, ktorý milujú, po rómsky by vedeli spievať stále.

Tesne po pol dvanástej sa deti postavia k dverám a netrpezlivo čakajú na odchod z triedy. Je im jedno, čo sa naučili, ich pozornosť vzbudzuje iba obed. Na tento bonus majú nárok za desať centov. Mnohé peniaze nemajú, no sľubujú, že donesú nabudúce. Zídu dole do výdajne jedla, kde dostane každé z nich balíček - dva rožky, vlašský šalát, jabĺčko a sladkosť. Ich vzdelávací proces je v tento deň na konci. Deti sú spokojné, rodičia tiež. Školáci dostali to, na čo majú ako sociálne znevýhodnená komunita nárok. To, že ich vedomosti sú mizerné, trápi väčšinou iba pedagógov. Túto krutú realitu vzdelávania však vidia len učitelia. Tí, ktorí tento systém pre obyvateľov osád vytvárajú, sú až príliš ďaleko.

  • Plus 7 dní
    Článok bol spracovaný a publikovaný redakciou Plus7 dní. Svoje pripomienky, návrhy a tipy môžete adresovať priamo na adresu [email protected].