Zakliaty hrad: Opravu Krásnej Hôrky zničenej požiarom sprevádzajú ďalšie problémy

Nad aktuálnou situáciu okolo hradu Krásna Hôrka by jeho pôvodní majitelia, rod Andrássyovcov, veru poriadne zaplakali. Pamiatka, ktorú pred vyše piatimi rokmi zničil rozsiahly požiar, akoby bola zakliata.

Nie a nie ju opraviť a opätovne sprístupniť verejnosti. Od samého začiatku sprevádzajú rekonštrukciu veľké problémy. Nuž a zdá sa, že to nie je inak ani pri poslednej, tretej etape jej obnovy. Na aktuálne dianie upozornil architekt Peter Kucharovič, s ktorým Slovenské národné múzeum (SNM) vlani v marci podpísalo zmluvu na projekt komplexnej revitalizácie hradu za vyše milióna eur.

Architekt Kucharovič: Otvorene prehovoril o zlej spolupráci so Slovenským národným múzeom.
Architekt Kucharovič: Otvorene prehovoril o zlej spolupráci so Slovenským národným múzeom.
Foto: DAVID DUDUCZ

Foto: David Duducz

Otvorene hovorí o tom, že čosi také ako pri spolupráci s vedením SNM - Múzea Betliar, pod ktoré spadá Krásna Hôrka, počas svojej dlhoročnej praxe nezažil.

Proti sebe

O probléme sa architekt rozhodol prehovoriť po tom, ako riaditeľ Múzea Betliar Július Barczi nedávno pre náš časopis uviedol, že sa nestotožňuje s návrhom budúcej podoby hradu, ktorú vlani v marci predstavil práve Peter Kucharovič. „Nie, nie, nie! Našou úlohou je dotlačiť projektanta do toho, aby Krásna Hôrka bola taká, ako si predstavujeme my, respektíve taká, aby to zodpovedalo významu tohto objektu a samotného múzea, ktoré sa tu nachádza…“ povedal Barczi päť rokov od zničenia pamiatky. Architekta Kucharoviča sa tieto vyjadrenia dotkli a ostro sa proti nim ohradzuje.

Rovnako mu vraj nie sú ľahostajné protesty občanov Krásnohorského Podhradia. Vzhľadom na všetky okolnosti je preto podľa neho nutné informovať verejnosť o skutočnom stave veci. „Na žiadnej stavbe nemôže žiadny architekt presadzovať vlastné „nápady“ proti vôli investora, objednávateľa. Svoje návrhy vytvára podľa jeho zadania. Nikdy a nikde to nemôže byť inak,“ vysvetľuje Kucharovič. Znamená to, že aj pri tvorbe súťažného návrhu budúcej podoby Krásnej Hôrky vychádzal z podkladov a konceptu, ktorého „otcom“ bol vraj práve Július Barczi. „Súťažný návrh bol vypracovaný podľa súťažných podmienok vypracovaných ministerstvom kultúry a predlohou bola aj koncepcia pána riaditeľa Barcziho,“ hovorí architekt a dodáva, že tento návrh nie je podkladom pre definitívnu verziu riešenia komplexnej revitalizácie.

Pôvodný vizuál: Nepáči sa riaditeľovi Múzea Betliar, hoci architekt pri jeho tvorbe vraj vychádzal aj z Barcziho koncepcie a požiadaviek. Do nového návrhu by už nemalo byť zakomponované prestrešenie 5. nádvoria ani cafe bar v západnej veži.
Pôvodný vizuál: Nepáči sa riaditeľovi Múzea Betliar, hoci architekt pri jeho tvorbe vraj vychádzal aj z Barcziho koncepcie a požiadaviek. Do nového návrhu by už nemalo byť zakomponované prestrešenie 5. nádvoria ani cafe bar v západnej veži.
Foto: VLADO BENKO JR.

Foto: Vlado Benko Jr.

Je to len materiál, ktorý posudzuje odborná komisia vyberajúca v súťaži profesionálne najzdatnejšieho a z hľadiska zákazky najvhodnejšieho architekta pre proces obnovy. Podľa Kucharoviča samotné vedenie múzea pôvodnú koncepciu už niekoľkokrát menilo, pričom poslednú verziu odovzdalo 15. februára tohto roku, teda takmer rok od podpísania zmluvy.

„Meškanie celého procesu spôsobilo nielen menenie koncepcie spracovávanej pánom riaditeľom Barczim a jeho neobhájiteľné časové meškanie, ale aj ignorovanie zmluvných záväzkov podľa platnej zmluvy z hľadiska spolupôsobenia investora. Existuje niekoľko písomných upozornení, konkrétne sedem, do novembra 2016, že pán riaditeľ Múzea Betliar túto zmluvu neplní,“ zdôrazňuje Peter Kucharovič.

Neopodstatnené sťažnosti

Vedenie Slovenského národného múzea, v ktorom sa medzičasom už tretíkrát od vyhorenia hradu menil generálny riaditeľ, aktuálne ním je Branislav Panis, prekvapujúco tvrdí, že od projektanta Kucharoviča neevidujú ani jednu sťažnosť či reklamáciu.

Tieto vyjadrenia však nie sú len v rozpore s vyjadrením architekta, ale i s materiálom, ktorý má naša redakcia k dispozícii. Ide o správu vypracovanú Národným múzeom vlani v septembri a podpísanú jeho vtedajším šéfom Viktorom Jasaňom. Okrem iného sa v dokumente uvádza, že „SNM eviduje niekoľko reklamácií od projektanta, ktoré sa týkajú meškania plnenia zmluvných podmienok zo strany SNM, konkrétne organizačnej zložky SNM Múzeum Betliar. Dôvodom je neodovzdanie potrebných podkladov projekčnej činnosti“. Podľa súčasného vedenia múzea architekt len pripomienkoval podklady, ktoré mu odovzdali.

Extrémisti v osade v Krásnohorskom Podhradí
Extrémisti v osade v Krásnohorskom Podhradí
Foto: Norbert Grosz

Foto: Norbert Grosz

Jeho výhrady pritom považujú za neopodstatnené. „Výhrady sa týkali existujúcich projektových dokumentácií a spôsobu poskytovania archívnych dokumentov. Výhrady boli neopodstatnené, keďže vydanie archívneho dokumentu sa riadi osobitným režimom, čo projektant nechcel akceptovať. SNM - Múzeum Betliar mu však ponúklo možnosť štúdia dokumentov v študovni múzea, čo projektant nevyužil,“ konštatuje vedenie SNM a dodáva, že z dostupných materiálov preto vyhotovili skeny a architektovi ich odovzdali. Na margo menenia koncepcie využitia hradu Krásna Hôrka generálny riaditeľ Národného múzea Branislav Panis konštatuje, že základná koncepcia sa nemenila.

„Materiál s názvom Hrad Krásna Hôrka - koncepcia budúcej prevádzky bol vždy deklarovaný ako návrh. Predpokladali sme jeho dopracovanie v súčinnosti s architektom a zmeny v ňom sú prípustné ešte aj počas realizácie stavby. SNM - Múzeum Betliar koncepciu vypracovalo samostatne a zmeny v nej možno označiť za drobné úpravy, ktoré zásadným spôsobom nemenili charakter využitia hradu. Od začiatku bolo jasne definované, kde budú expozície, zázemie pre prevádzku múzea a zázemie pre návštevníkov. Mimochodom, bola to dobrá vôľa a nie povinnosť takýto materiál vypracovať a projektantovi odovzdať,“ bráni sa Branislav Panis.

Kde sa dvaja hádajú…

Vyzerá to teda tak, že ani tretia, záverečná etapa obnovy požiarom zničeného hradu Krásna Hôrka sa nezaobíde bez problémov, hoci všetci kompetentní sľubovali opak. Na obzore sa totiž opäť črtajú nepríjemnosti, ktoré môžu pokojne skončiť na súde.

Čo je však najhoršie, tento fakt akoby absolútne netrápil ministra kultúry Marka Maďariča. Až sa môže zdať, že osud jednej z našich najkrajších pamiatok ho vlastne ani nezaujímal. Nuž a verejnosť len krúti hlavou a pýta sa, ako je to vôbec možné.


  • Článok bol spracovaný a publikovaný redakciou Plus7 dní. Svoje pripomienky, návrhy a tipy môžete adresovať priamo na adresu [email protected].