Ženy zarábajú menej ako muži. Vraj preto, lebo zostávajú dlho na rodičovskej dovolenke. Kam však majú dať deti?

Aj my sme jasličkové deti a nezanechalo to na nás nejaké stopy - tvrdí Oľga Pietruchová z odboru rodovej rovnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Na Slovensku stále vládnu rodové stereotypy. Hoci pri vstupe na pracovný trh nie je medzi finančným ohodnotením mužov a žien veľký rozdiel, vekom sa značne zvyšuje. Hovorí to správa Chudoba, rod a prelínajúce sa nerovnosti, ktorú Európsky inštitút pre rodovú rovnosť pripravil pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ. A prečo je to tak?

Ženy to majú ťažšie

„Nie je to tak, že ženy zostávajú doma, lebo zarábajú menej ako muži, ale naopak - zarábajú menej, lebo zostávajú doma na materskej a rodičovskej,“ hovorí Oľga Pietruchová. „Za ten čas čo sú matky tri roky a niekedy aj šesť rokov doma s dieťatkom, muži kariérne napredujú. Po skončení rodičovskej dovolenky si ženy často zvolia prácu, ktorá je menej časovo náročná, aby sa mohli viac venovať deťom a rodine. A už nikdy nedobehnú ten rozdiel," vysvetľuje riaditeľka odboru pre rodovú rovnosť a rovnosť príležitostí na Ministerstve práce sociálnych vecí a rodiny.

Znevýhodnené: "Ženy zarábajú menej práve preto, že zostávajú doma na rodičovskej," hovorí Oľga Pietruchová.
Znevýhodnené: "Ženy zarábajú menej práve preto, že zostávajú doma na rodičovskej," hovorí Oľga Pietruchová.
Profimedia

Znevýhodnené?: Ženy vraj dlho zostávajú s deťmi doma. Kam ich však umiestniť, keď jaslí je stále málo? Foto: Profimedia

Muži na rodičovskú!

Ženy s deťmi sa skrátka na trhu práce uplatnia ťažko. Len polovica žien s tromi a viac deťmi má na Slovensku platenú prácu. S každým ďalším dieťaťom sa ekonomická nezávislosť žien znižuje. To, že sú primárne zodpovedné za starostlivosť o deti, svojich rodičov alebo ďalších členov rodiny, im často sťažuje účasť na trhu práce. A má zároveň dlhodobé dôsledky pre ich pracovné aj osobné príležitosti, finančnú situáciu a neskôr aj výšku dôchodku,“ vysvetľuje Zuzana Maďarová z Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť (EIGE).

Riešením je napríklad podpora mužov - zo strany štátu ale aj rodiny - , aby sa aktívne podieľali na starostlivosti malých detí tým, že ženy vystriedajú na rodičovskej dovolenke. V severských štátoch aj v Nemecku je až štvrtina takýchto otcov. „Odráža sa to aj na ich vzťahu k dieťaťu. Dokonca výskumy hovoria, že takéto deti potom dosahujú lepšie študijné výsledky,“ vraví Pietruchová.

Oľga Pietruchová: "Na ženu, ktorá nezostane s dieťaťom do troch rokov doma, sa pozerá cez prsty," upozorňuje.
Oľga Pietruchová: "Na ženu, ktorá nezostane s dieťaťom do troch rokov doma, sa pozerá cez prsty," upozorňuje.
Tony Štefunko

Oľga Pietruchová: Tvrdí, že stále sa mnohí na ženu, ktorá nezostane s dieťaťom do troch rokov doma, pozerajú cez prsty. Foto: Tony Štefunko

Jasličkové deti

Pietruchová vidí stereotypný pohľad aj v tom, že matka by mala byť s dieťaťom do veku troch rokov doma. „Hoci nič neodporuje tomu, aby sa po roku vrátila do práce. My sme vyrástli v jasličkách, sme jasličkové deti a nezanechalo to na nás nejaké následky," zdôrazňuje. Myslí si, že najmä mimo Bratislavy sa ľudia na matku, ktorá sa priskoro vrátila do práce, pozerajú ľudia cez prsty.

Problém je iste však aj v tom, že na Slovensku dnes jasle prakticky neexistujú a matky - ak chcú ísť pracovať skôr - sú odkázané v najlepšom prípade na babičky, najčastejšie však na opatrovateľky alebo súkromné jasle. Tie sú ale pre mnohé ženy finančne nedostupné.

Pietruchová tvrdí, že by sa to malo zmeniť. Plánuje sa výstavba 80 zariadení pre deti do troch rokov. Budujú sa v rámci štrukturálnych fondov a zahŕňajú nielen jasle, ale aj materské centrá či detské kútiky, kde by mohli na nejaký čas postrážiť deti počas matkinej práce.

„Pripravujeme výzvu, kde budeme podporovať detské kútiky aj zamestnávateľa, aby umožnil matkám flexibilnú formu práce,“ dodáva Pietruchová.