Ilustračná

Život lesieb, gejov, bisexuálov a transrodových ľudí na Slovensku. V kostole nie sme vítaní!

Slováci, hlásiaci sa ku skupine LGBTI to majú ťažké. Nemôžu uzatvárať zväzky, adoptovať deti.

To nie sú však jediné túžby, ktoré prechovávajú. Iniciatíva Inakosť zrealizovala koncom minulého roka najväčší prieskum v histórii samostatnosti, ktorý môže pomôcť pri chápaní ľudí hlásiacich sa k inej orientácii. So žiadosťou o vyplnenie dotazníka oslovili až 30 000 ľudí. „Na Slovensku sme v posledných desaťročiach zvyknutí neustále počúvať výzvy na celospoločenskú alebo aspoň odbornú diskusiu o postavení LGBT ľudí. Na to, aby sa takáto diskusia mohla viesť vo vecnom a konštruktívnom duchu a aby viedla k riešeniam na zlepšenie života LGBT ľudí je potrebné vychádzať z hodnoverných údajov o ich situácii. Takéto na Slovensku takmer vôbec nemáme, a preto sme sa rozhodli zrealizovať prieskum v samotnej komunite,“hovorí riaditeľ Iniciatívy Inakosť Martin Macko.

Čo im najviac prekáža?

Oblasti prieskumu sa vzťahovali k rôznym základným ľudským právam s dôrazom na skúsenosti s diskrimináciou, násilím a obťažovaním. Podľa autorky správy Jany Jablonickej Zezulovej z prieskumu vyplýva aj to, na čo by sa mali zamerať LGBT organizácie, ale aj verejné inštitúcie pri riešení záležitostí, ktoré sa týkajú LGBT ľudí: „Je to hlavne oblasť životných partnerstiev, právne uznanie párov rovnakého pohlavia, ktoré majú problémy s usporiadaním svojich právnych a životných vzťahov z dôvodu, že ich štát nerozoznáva ako pár. Zaujímavou je dôležitosť vnímania rovnakých práv v zamestnaní pre LGBT ľudí. Zastavenie nútených kastrácií v prípade transrodových ľudí považuje za významné (top priorita a veľmi dôležité) riešiť 83 % z tých, ktorí sa identifikovali v dotazníku ako transrodoví ľudia.“

Pochod LGBTI komunity
Pochod LGBTI komunity
Foto: ilustračné, archív SITA

Zákonnú možnosť, aby páry rovnakého pohlavia uzavreli životné (registrované) partnerstvo, podporuje 96,8 % (2 022) respondentov a respondentiek. Podľa 61,4 % respondentov a respondentiek by zlepšilo život LGBT ľudí na Slovensku možnosť vziať sa alebo uzavrieť životné partnerstvo. 54,1 % ľudí vyjadrilo presvedčenie, že by tomu pomohli verejné autority, napr. politici a mienkotvorné osobnosti, ktoré by vyjadrili podporu uznaniu práv LGBT ľudí. 48,2 % respondentov a respondentiek by uvítalo uznanie rovnakopohlavných partnerstiev v rámci celej Európskej únie, 44,8 % respondentov a respondentiek sa domnieva, že by výrazne pomohli aj rôzne osobnosti z oblasti kultúry, športu, politiky a hospodárstva, ktoré by hovorili otvorene o svojej príslušnosti k LGBT komunite. 31,8 % respondentov a respondentiek vníma ako dôležité opatrenia v škole pre LGBT ľudí. Podľa 81,1 % respondentov a respondentiek sú najzávažnejším problémom, ktorému LGBT ľudia v súčasnosti čelia, predsudky, stereotypy, nepochopenie a ignorancia LGBT ľudí. 66,7 % trápi najmä nedostatok všeobecnej rovnosti, akceptácie a chýbajúcich zákonných práv. 52,7 % považuje za najzávažnejší problém stigmu, nadávky, šikanu v škole a 47,1 % nemožnosť uzavrieť partnerský zväzok. 39,1 % respondentov a respondentiek zažilo diskrimináciu preto, že sú LGBT, z toho 15,2 % za posledných 12 mesiacov.

Diskriminácia a sexuálne obťažovanie

Z LGBT ľudí zažilo diskrimináciu najviac gejov, a to 41,1 %, lesby zažili diskrimináciu v 39,7 % a bisexuálni ľudia v 32,7 %. Ešte väčší stupeň diskriminácie zažili transrodoví ľudia, z toho až 75,1 % transrodových mužov, transrodové ženy v 53,8 % a rodovo variantní ľudia v 52,4 %. Až dve tretiny (58,9 %) respondentov a respondentiek bolo subjektom vyhrážok, nadávok alebo žartov preto, že sú LGBT. Jedna štvrtina (23 %) sa cítila sociálne izolovaná vo svojom živote preto, že je LGB. Jedna štvrtina (19,5 %) sa cítila nevítaná na mieste bohoslužby alebo v náboženskej organizácii a v 19 % bola ohrozovaná alebo fyzicky napadnutá. 12,3 % respondentov a respondentiek (257) bolo sexuálne obťažovaných. Až polovica respondentov a respondentiek (49,6 %) zažila nepríjemné skúsenosti (obťažovanie, nadávky, násilie a pod.) v súvislosti s tým, že je LGBT. Čo sa týka transrodových ľudí, tí zažívali nepríjemné skúsenosti vo vyššej miere ako LGB ľudia, najviac (75 %) ich zažilo transrodových mužov, 62,1 % rodovo variantných ľudí a 61,5 % transrodových žien. Z tých respondentov a respondentiek, ktorí zažili nepríjemné skúsenosti, v súvislosti s tým, že sú LGBT, ich 56,9 % zažilo na na ulici, na námestí, na verejnom priestranstve a 50,5 % zažilo takéto nepríjemné skúsenosti v škole, na univerzite. Až 93,9 % respondentov a respondentiek, ktorí zažili nepríjemnú skúsenosť, ju nenahlásilo žiadnej inštitúcii. Nepríjemný incident v súvislosti s tým, že sú LGBT, nahlásilo niektorej z inštitúcií len 6,1 % z tých respondentov a respondentiek, čo také niečo zažili, čo je veľmi malý počet. Len 3,7 % (38) z nich incident nahlásilo polícii a 1,1 % LGBT organizácii. 56,5 % opýtaných v našom prieskume sa domnieva, že miera prijatia LGBT ľudí zo strany spoločnosti na Slovensku je malá. 33 % respondentov si myslí, že stupeň akceptácie je len čiastočný.

Nespokojní

Len 1,4 % označilo mieru prijatia za veľkú. 76,4 % respondentov a respondentiek si myslí, že k väčšej akceptácii LGBT ľudí v spoločnosti prispieva, ak ľudia poznajú osobne niekoho, kto je LGBT. Podľa 53,6 % by pomohla otvorená podpora politikov a političiek, ktorí nie sú LGBT. Podľa 53,2 % by pomohli známe osobnosti, ktoré otvorene hovoria o svojej LGBT identite. Podľa 50,6 % by pomohlo prijatie zákona – právnej úpravy uznania párov rovnakého pohlavia. 42,3 % si myslí, že by veľmi pomohli školské osnovy a materiály obsahujúce informácie o rozmanitosti z hľadiska sexuálnej orientácie a rodovej identity. 27,3 % si myslí, že by pomohli verejné politiky a stratégie prijaté štátom na odstránenie diskriminácie.


  • bed
    Článok bol spracovaný a publikovaný redakciou Plus7 dní. Svoje pripomienky, návrhy a tipy môžete adresovať priamo na adresu [email protected].