Znovuzrodení kresťania: Majú charizmatické hnutia sektárske prvky?

Zničili mi dcéru, sťažuje sa na praktiky Apoštolskej cirkvi na Slovensku zúfalá matka

„Cirkev by mala mať iné poslanie než zneužívanie a rozbíjanie rodiny,“ so slzami v očiach hovorí Bratislavčanka Anna. Pred vyše rokom jej jediná dcéra začala navštevovať Apoštolskú cirkev na Slovensku a zmenila sa na nepoznanie. Z mladej ženy plnej života sa podľa slov jej mamy stala vychudnutá, strhaná náboženská fanatička, ktorá stratila záujem o okolitý svet. Na svojrázny charakter charizmatických náboženských hnutí nás upozornilo aj zopár odborníkov. Využívajú sektárske prvky?

Kresťanský entuziazmus

„Apoštolská, respektíve novoapoštolská cirkev patrí k charizmatickým cirkvám, ktoré sú špecifické zdôrazňovaním pôsobenia Ducha Svätého a výrazným emocionálnym nábojom. Typickým prejavom ,charizmatickej‘ emocionality je entuziazmus, ktorý môžeme chápať ako špecifický prejav náboženskej skúsenosti, umožňujúci bezprostredný a veľmi intenzívny kontakt s transcendentnom,“ vysvetľujú odborníci cirkevného odboru Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (MK SR).

Fenomén: Píšu o ňom aj odborníci.
Fenomén: Píšu o ňom aj odborníci.
Foto: EMIL VAŠKO

Fenomén: Píšu o ňom aj odborníci. Foto: EMIL VAŠKO

Apoštolská cirkev na Slovensku (ACS) sa začala formovať začiatkom 20. storočia. Prívlastok charizmatické vyjadruje, že využívajú „dary“ Ducha Svätého, takzvané charizmy. Napríklad prorokovanie, uzdravovanie či hovorenie jazykmi - glosolalia. Čo to znamená? Nie, nehovoríte zo dňa na deň po anglicky, ale zvláštnou rečou alebo modlitbou v mystickom, neznámom jazyku.

Počas komunizmu boli niekoľko rokov považovaní za ilegálnu sektu, ale dnes sú jednou z osemnástich registrovaných cirkví na Slovensku. Napriek tomu mnohým nevoňajú ich vyhranené názory a postoje. ACS sa ostro stavala proti dogmám katolíckej cirkvi - tak ako iné evanjelikálne cirkvi neuznáva pápeža ani nepoškvrnené počatie. Veria, že vďaka znovuzrodeniu v Duchu Svätom a v Ježišovi budú mať účasť na nebeskom kráľovstve. Na svojich bohoslužbách vraj pravidelne zažívajú zázraky - či už obrátenia, alebo uzdravenia.

Zmenili jej dcéru

„Pochádzam z evanjelickej rodiny, môj strýko bol farár. Manžel je katolík. Dcéra občas išla do kostola. Vlani sme sa od jej priateľa dozvedeli, že sa z nej stala náboženská fanatička. Zmenila sa povahovo aj fyzicky,“ opisuje nešťastná matka.

Vedela, že navštevuje bohoslužby Apoštolskej cirkvi na Slovensku, ale spočiatku na tom nevidela nič zlé. Lenže jej dcéra začala chudnúť, bola čoraz strhanejšia a od príbuzných sa dozvedela, že aj ich lanárila do tohto spoločenstva. „Začala striktne dodržiavať všetko, čo je písané v Biblii. Darmo sme jej hovorili, že kňazi majú vysvetľovať metafory, ktoré tam sú. Celé dni študuje Bibliu. Predtým sa venovala športu a iným záľubám, teraz všetko nechala. Nie som proti normálnej zdravej viere, ktorá ľuďom pomáha. Ale tuto keď ide človeka s problémami, ešte ho dorazia,“ krúti hlavou.

Zúfalá matka: Podľa nej dcéru zmanipulovala sekta.
Zúfalá matka: Podľa nej dcéru zmanipulovala sekta.
Foto: MONIKA MIKULCOVÁ

Zúfalá matka: Podľa nej dcéru zmanipulovala sekta. Foto: MONIKA MIKULCOVÁ

Annu po dlhých rokoch práce v zdravotníctve hnevá aj prístup cirkvi k lekárskej pomoci. „Tvrdia, že sú vyvolení a dokážu liečiť ľudí. Dcéra teraz lanári našich známych, ktorí majú ťažké zdravotné problémy, aby išli do ACS, že tam im pomôžu. Dokonca jednu známu poslala, aby sa išla modliť do miestnosti uzdravenia, ale, samozrejme, nepomohlo jej to. Ani ďalšiemu rodinnému známemu s rakovinou - nedávno zomrel. Keď som sa pýtala dcéry, či vlastne pozná niekoho, komu pomohli, váhala. Až potom dodala, že ju kedysi pálila záha a už ju nepáli. Ale na to netreba takúto cirkev, aby to prestalo,“ vysvetľuje zúfalá žena.

Podľa Bratislavčanky využíva táto cirkev sofistikované postupy na manipuláciu ľudí. „Títo ľudia vedome a deštruktívne pôsobia na ľudí, ktorí tam idú v dobrej vôli. Dcéra má 34 rokov a zničili jej život. Úplne zmenila identitu, nikdy nebola taká neurotická, melancholická, stratila záujem o všetko,“ hovorí so slzami v očiach. Navyše jej dcéra vraj začala klamať. „Máme úplne narušený vzťah. Kde je to biblické: Cti otca a matku?“ pýta sa.

Pochodila psychológov i psychiatrov, ale bez dcérinej ochoty jej nemajú ako pomôcť. A tá sa na návštevu takýchto odborníkov necíti. „Je to strašný boj. Legislatíva mi nedovolí násilne ju priviesť a ona dobrovoľne nepôjde,“ povzdychne si.

Sídlo v Bratislave: Veriaci sa pravidelne schádzajú v tomto rodinnom dome, podľa slov matky jednej členky k najväčšej manipulácii veriacich dochádza práve tam.
Sídlo v Bratislave: Veriaci sa pravidelne schádzajú v tomto rodinnom dome, podľa slov matky jednej členky k najväčšej manipulácii veriacich dochádza práve tam.
Foto: TONY ŠTEFUNKO

Sídlo v Bratislave: Veriaci sa pravidelne schádzajú v tomto rodinnom dome, podľa slov matky jednej členky k najväčšej manipulácii veriacich dochádza práve tam. Foto: TONY ŠTEFUNKO

Slobodné a dobrovoľné

„Príbeh, ktorý opisujete, neznie ako príbeh kohokoľvek z našej cirkvi,“ reagoval na naše otázky biskup ACS Ján Liba. „Apoštolská cirkev na Slovensku je štátom uznaná cirkev, ide o protestantskú, evanjelikálnu kresťanskú denomináciu. Je časťou celosvetovej denominácie Assemblies of God, vo svete sa k nej hlási približne 67 miliónov ľudí. Apoštolská cirkev na Slovensku má dobré denominačné vzťahy s ostatnými kresťanskými cirkvami, hlási sa k historickému apoštolskému vyznaniu viery, dôraz kladie na Božie slovo. Nie je však totožná s charizmatickým hnutím,“ tvrdí biskup.

Brazílski veriaci: Stretli sa v septembri 1997 na záverečnom ceremoniáli kongresu The Assembly of God pár dní pred návštevou pápeža.
Brazílski veriaci: Stretli sa v septembri 1997 na záverečnom ceremoniáli kongresu The Assembly of God pár dní pred návštevou pápeža.
Foto: profimedia.sk

Brazílski veriaci: Stretli sa v septembri 1997 na záverečnom ceremoniáli kongresu The Assembly of God pár dní pred návštevou pápeža. Foto: Profimedia.sk

Pri našich otázkach ohľadom poplatkov a zháňaní nových členov mal pocit, že hovoríme o inej cirkvi. „Naši členovia nemajú povinnosť hľadať nových členov, nerozumieme, čo myslíte pod pojmom ,určený počet‘ a nikto za privedenie svojho známeho nedostáva žiadne ohodnotenie. Táto črta skôr pripomína multilevel marketingovej spoločnosti a nie slobodné vierovyznanie, ktorú Apoštolská cirkev na Slovensku podporuje,“ reagoval. Takisto poprel, že by členovia mali povinnosť platiť poplatky. „Dávanie v ACS je dobrovoľné a vychádza zo štedrosti ľudí, pri zbierkach je anonymné,“ upresňuje.

Okrem toho pripomína, že členovia nezanedbávajú lekársku starostlivosť a nikdy ich na to nikto nevyzýva. „Máme medzi sebou veľa vysokokvalifikovaných lekárov aj iný zdravotný personál. V Apoštolskej cirkvi na Slovensku s vďakou prijímame a podporujeme vymoženosti súčasnej medicíny, ako aj veríme v modlitby za uzdravenie. Za ľudí sa modlíme na verejných bohoslužbách,“ vysvetľuje.

Spievajú a platia

Išli sme sa na vlastné oči presvedčiť, ako prebieha bohoslužba tejto cirkvi. V nedeľu dopoludnia prichádzali do bratislavského Istropolisu desiatky ľudí. „Slávu tebe vzdám, aby tvoj duch prúdil mnou, aby uzdravený bol, kto sa skloní pred tebou,“ znie oduševnený spev vo veľkej sále kultúrneho domu. Kapela s dynamickou modernou hudbou a so slovami chvály Bohu sa postarala o silný zážitok prítomných. Väčšina z takmer stovky ľudí stála, ich ruky vztýčené nad hlavou sa pohybovali v rytme piesní. Nasledoval pastorov emotívny prejav. „Nie že by sme si to zaslúžili, že Kristus pre nás zomrel, dostali sme to ako dar. On ťa túži očistiť,“ prihovára sa prítomným. Na mnohých vidieť, že každé slovo a atmosféru na bohoslužbe prežívajú naplno, v akomsi duchovnom vytržení. Skrátka, bohoslužba nie je pre nich len formalita.

Foto: MONIKA MIKULCOVÁ

Na bohoslužbe Apoštolskej cirkvi na Slovensku: Po chválospevoch za sprievodu poprockovej skupiny vyzval pastor veriacich na finančné príspevky. Foto: MONIKA MIKULCOVÁ

Po prijatí „chleba a vína“ sa opäť spievalo, pastor poďakoval za uzdravenie. Duchovnú atmosféru umocnenú z nášho pohľadu narušila následná výzva na poplatky. Po skončení koncertu a osláv Boha sa na veľkoplošnej obrazovke objavili čísla bankových účtov, na ktoré majú veriaci poslať peniaze. Okrem toho začali medzi prítomnými kolovať prútené nádoby na peniaze. Mladý pastor Tomáš Štrba však upozornil, že príspevok je dobrovoľný, kto nechce, nemusí dávať. Nikto na nás nezazeral, keď sme nezaplatili. Nasledovala reklama na nové detské CD s kresťanskými pesničkami, ktoré si môžu pre ratolesti prítomní zakúpiť po bohoslužbách alebo v e-shope.

Môžu podať žalobu

„Problém nastáva, ak emocionalita a entuziazmus začnú prevažovať nad ostatnými zložkami. Objavuje sa tu aj určitý kultúrny pesimizmus, nedôvera k svetu a inštitúciám, ktoré vedú k určitým zvláštnostiam v správaní jednotlivcov. Prejavuje sa napríklad v konzervatívnom prístupe ku kozmetike, k obliekaniu, k niektorým politickým aktivitám, k značnej finančnej podpore spoločenstva a k snahám dištancovať sa od tohto skazeného sveta, do ktorého občas patria aj blízki priatelia a rodina,“ objasňuje Lucia Grešková z cirkevného odboru MK SR.

Ako môže teda svojich blízkych ochrániť človek, ktorý vidí pochybenia takejto cirkvi? „Ak by takéto správanie bolo jednoznačne v rozpore s právnym poriadkom, porušovalo práva a slobody iných, je možné obrátiť sa na orgány činné v trestnom konaní, respektíve domáhať sa ochrany práv na súde alebo mimosúdnou cestou prostredníctvom mediácie, napríklad s vedením príslušnej cirkvi,“ dodáva Ján Juran, riaditeľ cirkevného odboru MK SR. Za posledné roky však táto inštitúcia nedostala žiadnu opodstatnenú sťažnosť na Apoštolskú cirkev na Slovensku.

Na bohoslužbe Apoštolskej cirkvi na Slovensku: Po chválospevoch za sprievodu poprockovej skupiny vyzval pastor veriacich na finančné príspevky.
Na bohoslužbe Apoštolskej cirkvi na Slovensku: Po chválospevoch za sprievodu poprockovej skupiny vyzval pastor veriacich na finančné príspevky.
Foto: MONIKA MIKULCOVÁ

Na bohoslužbe Apoštolskej cirkvi na Slovensku: Po chválospevoch za sprievodu poprockovej skupiny vyzval pastor veriacich na finančné príspevky. Foto: MONIKA MIKULCOVÁ

Z diskusií na internete aj z výpovede pani Anny vyplýva, že viacero ľudí považuje niektoré praktiky tejto cirkvi za sektárske. Lucia Grešková z cirkevného odboru MK SR však vysvetľuje: „Zdôrazňovanie výlučnosti spoločenstva, viera v duchovné či fyzické uzdravenie, vyhradenie sa voči svetu mimo cirkvi či finančná podpora spoločenstva je vo väčšej alebo v menšej miere súčasťou prakticky každej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti pôsobiacej na Slovensku.“

Sloboda vyznania

Apoštolská cirkev na Slovensku patrí medzi registrované cirkvi. Dá sa zrušiť toto oficiálne uznanie? „Podľa zákona je to možné len v prípadoch, ak jej činnosť je v rozpore s právnym poriadkom, ochranou bezpečnosti občanov, verejného poriadku, zdravia a mravnosti, so zásadami ľudskosti a znášanlivosti alebo ak sú ohrozené práva iných právnických osôb a občanov,“ objasňuje Ján Juran.

Ján Juran: Riaditeľ cirkevného odboru MK SR hovorí, že za posledné roky nedostali žiadnu opodstatnenú sťažnosť na Apoštolskú cirkev na Slovensku.
Ján Juran: Riaditeľ cirkevného odboru MK SR hovorí, že za posledné roky nedostali žiadnu opodstatnenú sťažnosť na Apoštolskú cirkev na Slovensku.
Foto: EMIL VAŠKO

Ján Juran: Riaditeľ cirkevného odboru MK SR hovorí, že za posledné roky nedostali žiadnu opodstatnenú sťažnosť na Apoštolskú cirkev na Slovensku. Foto: EMIL VAŠKO

Otázne je, ako a či sa vôbec dajú relevantne dokázať zhubné vplyvy. Podľa článku 24 odseku 2 Ústavy SR „každý má právo slobodne prejavovať svoje náboženstvo alebo vieru buď sám, buď spoločne s inými, súkromne, alebo verejne, bohoslužbou, náboženskými úkonmi, zachovávaním obradov alebo zúčastňovať sa na jeho vyučovaní“.

„Nikoho nemožno nútiť, aby zmenil svoje myslenie, náboženské vyznanie alebo vieru. Ochrana a rešpektovanie týchto práv vylučuje teda akýkoľvek nátlak alebo ovplyvňovanie myslenia, svedomia, náboženského vyznania alebo viery,“ dodáva riaditeľ cirkevného odboru MK SR.

Jediní vyvolení?

Keď sme sa odborníkov pýtali na náboženské skupiny, ktoré u nás najviac vykazujú sektárske praktiky, zhodli sa: „V posledom čase sú to skôr charizmatické spoločenstvá. Prichádza do nich veľa ľudí v adolescentnom veku alebo v strednom veku - napríklad matky s deťmi, ktoré sa necítili naplnené vo svojich rolách,“ hovorí psychologička a psychoterapeutka Tatiana Rusnáková.

Ostatní sú posadnutí diablom

Okrem registrovanej Apoštolskej cirkvi na Slovensku je známe Kresťanské spoločenstvo Milosť a Slovo života. „V reálnom živote členovia Kresťanského spoločenstva Milosť neriešia rodinné problémy, celý týždeň sú zaneprázdnení spoločnými stretnutiami v zboroch. Ochudobňujú svoje rodinné rozpočty o značné čiastky - milodary, nákup cirkevnej literatúry a DVD, CD. Stále otravujú blízkych, aby prestúpili do ich spoločenstva a absolvovali krst,“ vymenúva jeden z našich čitateľov. „Zanedbávajú svoj vzhľad i zdravotný stav, starostlivosť o deti a domácnosť. Sú závislí od internetu - čo je nové u bratov a sestier. Nielen u seba doma, ale aj na návštevách osočujú iné cirkvi a odstraňujú symboly ako anjelikov a podobne. O neveriacich a o tých, ktorí nie sú členmi Milosti, hovoria ako o posadnutých diablom,“ dodáva.

Pastor Daniel Šobr z Kresťanského spoločenstva Milosť má na to vysvetlenie. „Podľa Biblie na to, aby sme uctievali Boha, nepotrebujeme žiadne predmety ani symboly. Naopak, tie môžu zvádzať k tomu, aby ich ľudia uctievali, čo je v rozpore s Bibliou. V tejto otázke zastávame postoj, ktorý je vlastný všetkým protestantským cirkvám,“ hovorí.

Lekárov neodmietajú

Často sa v súvislosti s náboženskými spoločenstvami hovorí o poplatkoch, ktoré do nich idú od členov. „Sme presvedčení, že cirkvi a náboženské spoločnosti by si mali svoju činnosť financovať samy. Naše aktivity sú financované výhradne z dobrovoľných darov účastníkov našich bohoslužieb. Nič také ako predpísaná výška príspevku neexistuje,“ zdôrazňuje pastor.

Povinné ani platené nie je podľa jeho slov ani hľadanie nových členov veriacimi z KS Milosť. „Pán Ježiš prikázal svojim nasledovníkom, aby mu ,získavali učeníkov zo všetkých národov, krstili ich a vyučovali‘. Toto poslanie sa spoločne s ostatnými kresťanskými cirkvami snažia napĺňať aj kresťanské spoločenstvá. Neexistuje nič také ako povinnosť pre ľudí z našich zborov získavať nových členov, no každého človeka povzbudzujeme, aby vo svojom okolí hovoril evanjelium,“ objasňuje.

Banskobystrické sídlo: „Spontánne uctievame Boha s použitím výrazových prostriedkov modernej doby,“ hovorí Daniel Šobr z KS Milosť.
Banskobystrické sídlo: „Spontánne uctievame Boha s použitím výrazových prostriedkov modernej doby,“ hovorí Daniel Šobr z KS Milosť.
Foto: EMIL VAŠKO

Banskobystrické sídlo: „Spontánne uctievame Boha s použitím výrazových prostriedkov modernej doby,“ hovorí Daniel Šobr z KS Milosť. Foto: EMIL VAŠKO

Vyvracia aj obvinenia, že zdravotné problémy riešia skôr na stretnutiach - takzvaných uzdravovaniach - než u lekára. „To, že sa modlíme za uzdravenie, je celkom normálne a bežné. Robia to všetky kresťanské denominácie a niektoré dokonca vykonávajú púte s cieľom uzdravenia. V žiadnom prípade neodmietame lekársku starostlivosť,“ zdôrazňuje.

Neuznaní

Prečo ich doposiaľ u nás štát oficiálne neuznal? V Českej republike sú kresťanské spoločenstvá štátom registrovanou cirkvou. „Túto otázku si kladieme aj my. Splnili sme všetky zákonné podmienky, podali sme žiadosť podporenú podpismi 27-tisíc sympatizantov a naša činnosť nie je v rozpore so zákonom,“ hovorí pastor Daniel Šobr. Stále prebieha registračné konanie tejto cirkvi.