Za túto budovu v Dunajskej Strede platí škola jej majiteľke astronomické nájomné. Pred školou je zaparkovaný Ozorákovej (na fotografii) Mercedes a na čiernom BMW jazdí jej syn a školský pokladník v jednej osobe.

Zriaďovateľka školy si preliala na účty viac peňazí, ako ročne zarobí americký prezident

Živým dôkazom, že chudobné školstvo je iba mýtom, je zriaďovateľka školy v Dunajskej strede Jolana Ozoráková.

O školstve sa hovorí, že ide o jeden z najchudobnejších rezortov. Situácia v Súkromnej strednej odbornej škole v Dunajskej Strede však dokazuje presný opak. Zriaďovateľka školy Jolana Ozoráková si môže dovoliť platiť za školské budovy státisícové nájmy či desaťtisíce eur za prenájom automobilov.

Pikantné na tom je, že zriaďovateľka školy Jolana Ozoráková je v civile fyzickou osobou Jolanou Ozorákovou, ktorá vlastní aj budovu školy, aj luxusné automobily.

A tak sa podstatná časť z miliónov eur, ktoré zriaďovateľke dá štát na prevádzku, preleje na jej súkromné účty. Mýtus o chudobnom školstve dostáva v tomto premyslenom biznismodeli parádne na frak.

Ročne tak podnikateľka Ozoráková zo svojej školy získava viac, ako zarobí americký prezident Barack Obama. Jeho oficiálny plat je totiž v prepočte len necelých tristotisíc eur.

Astronomické nájmy

Súkromná stredná odborná škola v Dunajskej Strede je jednou z najväčších stredných odborných škôl na Slovensku. V jej laviciach na viacerých detašovaných pracoviskách sedí vyše 1 300 študentov. V podstate je to hotelová a obchodná akadémia v jednom s bonusom štúdia kozmetiky a marketingu.

Zriaďovateľkou je bývalá učiteľka, dnes podnikateľka Jolana Ozoráková. Tá je však ako fyzická osoba zároveň aj majiteľkou viacerých školských budov, ktoré si škola prenajíma. Znie to absurdne?

„Školu zriadil začiatkom deväťdesiatych rokov jej dnes už nebohý manžel Michal Ozorák. Po jeho smrti sa stala zriaďovateľkou cez živnosť vdova Jolana. Od septembra 2003 získala škola právnu subjektivitu, no Jolana Ozoráková ako živnostníčka ostala vlastníčkou budov, ktoré prenajala škole."

"V nájomnej zmluve tak jedna a tá istá osoba de facto figuruje aj ako prenajímateľ, aj ako nájomca. A finančné prostriedky, ktoré prichádzali a prichádzajú z ministerstva školstva, sa menia na príjmy z prenájmu,“ vysvetľuje bývalý ekonóm školy, právnik Ján Czikhardt.

Ako dodáva, niekoľkokrát Ozorákovú upozorňoval, že tento stav nie je právne v poriadku. Od roku 2003 doteraz škola zaplatila za prenájom Jolane Ozorákovej zhruba 5,5 milióna eur. „V roku 2003 za september až december to bolo 4,7 milióna korún.

Za rok 2004 bolo nájomné 15 miliónov korún, v roku 2005 to už bolo dvadsaťdva miliónov korún. V rokoch 2006 až 2008 sa nájomné ustálilo na osemnástich miliónoch. Po prechode na euro sa ceny znížili. Škola odvtedy platí majiteľke budovy ročne zhruba pol milióna eur,“ konštatuje Czikhardt.

Hviezdne známosti?: Ozorákovej spolupracovník Zoltán Karkó, vpravo, zažiaril po boku Roberta Fica. Jeho učni pripravovali recepciu pre vládnu stranu Smer. Foto: archív J.C.

Od buka do buka

Podľa nájomnej zmluvy z roku 2009, ktorú má redakcia PLUS 7 DNÍ k dispozícii, stojí štvorcový meter prenájmu ročne 92,94 eura. Celkové mesačné nájomné za školské budovy tak dosahuje 41 504,39 eura. A čerešnička na záver. Za prenajímateľa aj za nájomcu zmluvu podpísala jedna a tá istá osoba - Jolana Ozoráková.

„Zmluva je od začiatku právne irelevantná. Je nielen nevýhodná, ale je aj podpísaná a dohodnutá tou istou osobou. V zmluve sú nadhodnotené štvorcové metre aj cena za ne je viac ako o päťsto percent vyššia v porovnaní s bežnými nájomnými zmluvami, ktoré má škola uzavreté s inými subjektmi,“ tvrdí Czikhardt.

Podľa neho napríklad za prenájom priestorov pre pobočku školy v Rimavskej Sobote, kde študuje zhruba rovnaký počet študentov, sa mesačne platilo 2 800 eur, čo je zlomok oproti 41-tisíc, ktoré vypláca Ozoráková sama sebe. Inú budovu v Dunajskej Strede, no ktorú nevlastní zriaďovateľka, bola škola schopná prenajať si iba za 17,50 eura za štvorcový meter ročne.

„V porovnaní s vyše deväťdesiatimi eurami je to riadny rozdiel,“ upozorňuje Czikhardt. Podľa neho si z prenájmu budov vytvorila Ozoráková dobre fungujúci systém. Ministerstvo posiela peniaze školskému úradu, ten ich pošle zriaďovateľke školy, odtiaľ sa presunú na účet školy a tam o nich rozhoduje štatutárny orgán, ktorým nebol až do septembra nikto iný ako Jolana Ozoráková. A peniaze sa cez zmluvy so sebou samou presúvajú na účet RNDr. Jolany Ozorákovej ako súkromnej osoby.

Schizofrénia?

Prípadov, keď zriaďovateľka Jolana Ozoráková podpisuje zmluvy s fyzickou osobou Jolanou Ozorákovou, je viacero. K dispozícii máme napríklad kúpnu zmluvu, ktorou Súkromná stredná odborná škola predala pozemok s rozlohou 4 735 štvorcových metrov pod budovou školy kupujúcej RNDr. Jolane Ozorákovej za 86 446 eur.

Obe strany dohody podpísala tá istá osoba. Podobným prípadom je aj menovací dekrét z roku 2008. Ním zriaďovateľka Jolana Ozoráková vymenúva do funkcie riaditeľky školy samu seba.

„Upozorňoval som, že je to neprípustné. Vymenovanie samej seba za štatutárny orgán bolo absurdné, získala tak rozhodovacie práva a úplnú kontrolu, mohla svojvoľne rozhodovať a prelievať dotácie štátu na základe nájomnej zmluvy. Som presvedčený, že ako štatutárny orgán uzavrela sama so sebou nájomnú zmluvu, aby zo školy vytiahla čo najviac verejných peňazí. Až v tomto roku sa riaditeľkou školy stala oficiálne iná osoba. Či bolo výberové konanie, mi nepovedala,“ hovorí Ján Czikhardt.

Keď neprší, aspoň kvapká

Ďalšie peniaze z účtu školy odčerpáva aj nájom dopravných prostriedkov pre školu. Ako inak, vlastníčkou automobilov je Jolana Ozoráková. Tá škole prenajíma za dvetisíc eur mesačne napríklad aj kabriolet a terénne auto. Obe autá však parkujú vo dvore rodinného domu zriaďovateľky. Ona sama používa na prevážanie po meste svoj luxusný Mercedes.

Terénnym Land Roverom, ktorý prenajala škole, sa dopravuje napríklad aj na svoju chatu v neďalekej obci Ohrady. „V škole pracuje aj Ozorákovej syn Radoslav. Má funkciu pokladníka.

A skúste si tipnúť, kto platí pohonné hmoty do áut, ktoré parkujú vo dvore domu pani Ozorákovej. No, samozrejme, škola. Tak je to totiž uvedené aj v zmluve,“ krúti hlavou bývalý ekonóm.

Ministerstvu nesedia počty

Finančné hospodárenie školy už v minulosti preverovalo aj Ministerstvo školstva SR. Výsledok?

„Odbor kontroly ministerstva školstva vykonal v roku 2007 finančnú kontrolu. Bolo zistené porušenie finančnej disciplíny s povinnosťou vrátenia financií do štátneho rozpočtu v celkovej sume 17,9 milióna korún a porušenie finančnej disciplíny, ktoré nezakladá povinnosť odvodu finančných prostriedkov do štátneho rozpočtu v sume 31 miliónov korún,“ píše sa v stanovisku ministerstva.

V roku 2008 urobilo ministerstvo ďalšiu kontrolu a v roku 2011 uložilo škole povinnosť vrátiť do štátneho rozpočtu vyše 152-tisíc eur a k tomu pokutu a penále vo výške viac ako 33-tisíc eur za nehospodárne využitie verejných prostriedkov. Škola sa však proti rozhodnutiu odvolala a stále sa súdi. Doteraz peniaze nevrátila a pokutu nezaplatila.

Podľa ministerstva školstva má škola k 15. septembru 1 394 žiakov a dostáva na nich zo štátneho rozpočtu dotáciu 2 518 201 eur ročne. V strediskách praktického výcviku sa školia všetci do jedného. To sa však nezdá ani samotnému ministerstvu. V minulom školskom roku sa totiž prakticky školilo iba 382 učňov.

Protokol o počte učňov vo výcviku, ktorý dostalo ministerstvo, dokonca ani nepodpísala zriaďovateľka. „Vrátili sme ho na doplnenie a overenie, prípadne opravu v počte praxujúcich žiakov, lebo údaj sa nám javí ako nepravdepodobný,“ tvrdí ministerstvo.

Dodáme len, že aj na školiacich sa učňov dostáva škola extra peniaze. Úradníkov z ministerstva sme sa opýtali aj na to, či vedia o nájomnom vo výške 41-tisíc eur, ktoré škola platí majiteľke budovy Jolane Ozorákovej a zrejme tým porušuje ďalšie rozpočtové pravidlo. Podľa neho zhruba 80 percent peňazí z dotácií na žiaka má škola využiť na mzdové náklady a iba dvadsať percent môže použiť na prevádzkové náklady, medzi ktoré patrí aj nájomné.

„Odbor kontroly nemá relevantné informácie o súčasnom konkrétnom detailnom použití finančných prostriedkov štátneho rozpočtu menovanou školou. Je možné overiť ho novou kontrolou,“ znela odpoveď. Pokúsili sme sa kontaktovať aj so zriaďovateľkou školy Jolanou Ozorákovou.

Zaujímalo nás napríklad to, načo obchodná akadémia alebo študentky vizážistky potrebujú kabriolet alebo terénne auto. Telefón nám nezdvihla, na SMS nereagovala a na e-mail s otázkami zaslala späť iba prázdnu správu.


  • Plus 7 dní
    Článok bol spracovaný a publikovaný redakciou Plus7 dní. Svoje pripomienky, návrhy a tipy môžete adresovať priamo na adresu [email protected].
VIDEO Plus 7 Dní