Novinke z dielne Apple sa darí dobre, v Európe síce konkurenciu netromfla, zato na americkom trhu dominuje.

Apple žne úspechy, iPhone 5 v USA prevalcoval Androidy

Spoločnosť Apple vďaka úspechu piatej verzie svojho mobilného telefónu iPhone predstihla na americkom trhu chytrých telefónov prístroje s operačným systémom Android od firmy Google. Za 12 týždňov do konca októbra sa v USA podiel telefónov Apple na softvérovej platforme iOS zvýšil v medziročnom porovnaní viac ako dvojnásobne na 48,1 percenta. Oznámila to výskumná firma Kantara WorldPanel.

PodielApplusa vďakaiPhone5priblížilk svojmuamerickémurekordu49,3percentazo začiatkutohto roka.Podielsmartphonovso softvéromAndroidv sledovanomobdobíklesolna46,7percentazo63,3percentaorok skôr.

Európa je verná Androidu

PlatformaAndroidvšaknaďalejdominujevEurópe.VNemeckumala74percent,v Španielsku82percentacelkovýpodielAndroidunapiatichnajväčšícheurópskychtrhochvzrástolna64percentzminuloročných51percent.PodieliOSsazaminulétrimesiacezvýšilo jedenpercentuálny bodna21percent.

BlackBerry stagnuje

ŤažkostrácaprístrojBlackBerryodkanadskejfirmyResearchInMotion(RIM),ktorýbol donástupuiPhonovnajpopulárnejšímkomunikačnýmzariadenímmedziamerickýmimanažérmi.Jehopodielklesolna takmervšetkýchsledovanýchtrhoch,ztohovUSAna1,6percentaz8,5percentapredrokom,a vBrazíliiošesťpercentuálnychbodov na2,7percenta.LenvNemeckupodielBlackBerrynatrhustúpolo0,9percentuálnehoboduna 2,5percenta.

Vosveteako celkudominovalv treťomštvrťrokusystémAndroid,ktorýovládaltrištvrtinyglobálnehotrhuchytrýchmobilnýchtelefónovoprotipodielu57,5percentapredrokoma68percentámv druhomštvrťroku.PodielsystémupreiPhonyodApplusazvýšilmedziročneo1,1percentuálnehoboduna14,9percenta,oznámilanazačiatkutohto mesiacavýskumnáfirmaIDC.


  • ČTK
    Článok bol spracovaný a publikovaný redakciou Plus7 dní. Svoje pripomienky, návrhy a tipy môžete adresovať priamo na adresu [email protected].
VIDEO Plus 7 Dní