Chcete zarábať viac? Tu sú rady, ako si vyjednať vyšší plat

Ženy, zarábajú menej, pretože si boja vypýtať viac, viac pracujú v odvetviach, kde sa všeobecne zarába menej, majú deti, chýbajú v riadiacich funkciách a doma ich čaká „druhá šichta“. Čo s tým?

Podľa analýzy medzinárodného portálu Paylab, ženy zarábajú na rovnakých pozíciách v jednotlivých krajinách strednej a východnej Európy (CEE) v priemere o 2 až 11 percent menej ako muži. Na Slovensku je to 9 percentný rozdiel. Platové rozdiely sú zväčša najmenšie pri administratívnych pozíciách.

Keď spriemerujeme všetky mesačné príjmy žien a mužov v jednotlivých krajinách CEE, zistíme, že rozdiely sú oveľa markantnejšie ako rozdiely na pozíciách. Na Slovensku ženy vo všeobecnosti zarábajú o 23 percent menej ako muži.

Najväčšie platové disproporcie sú z hľadiska celkových priemerných príjmov medzi mužmi a ženami spomedzi krajín strednej a východnej Európy v Estónsku a štátoch Višegrádskej štvorky (Slovensko, Česká republika, Poľsko a Maďarsko). Najmenšie v balkánskych krajinách. Tieto rozdiely sú dlhodobé a vo väčšine krajín medziročne neklesajú.

Spravodlivejšie a zmysluplnejšie je však porovnávať platy medzi pohlaviami pracujúcimi na rovnakej pozícii.

O koľko zarábajú ženy menej v porovnaní s mužmi v jednotlivých krajinách Európy?

O koľko zarábajú ženy menej v porovnaní s mužmi v jednotlivých krajinách Európy?
O koľko zarábajú ženy menej v porovnaní s mužmi v jednotlivých krajinách Európy?
Foto: Profesia.sk

Mesačný plat navyše

Ženy a muži majú zväčša po skončení školy vyrovnané možnosti. Avšak muži sú oveľa asertívnejší pri vyjednávaní o výške platu, keďže aj ich platové ambície sú v porovnaní so ženami vyššie.

Z analýzy portálu Paylab.com vyplýva, že muži na Slovensku majú pri hľadaní práce v otázke platu vo všeobecnosti o 15 percent vyššie očakávania. Ak napríklad žena akceptuje plat na úrovni 900 eur v hrubom a muž si na rovnakej pozícii vyjedná vyšší plat napríklad o 10 percent, za rok zarobí muž o 1080 eur viac ako žena, čo je približne ďalší mesačný plat navyše.

Čo sa stane, ak nevyjednávate o plate.
Čo sa stane, ak nevyjednávate o plate.
Foto: Profesia.sk

Platová priepasť

Platové rozdiely medzi mužskými a ženskými zamestnancami v rovnakom veku sa časom zväčšujú a najvýraznejšie sú vo veku 35 až 44 rokov. „Do veľkej miery to súvisí aj s tým, že ženy kvôli materstvu prerušujú kariéru, čo dosť výrazne ovplyvňuje ich ďalší plat, ak sa do pracovného procesu vracajú po dlhšom období. Muži rovesníci získavajú platový náskok, ktorý už ženy ťažko dobiehajú,“ hovorí Miroslav Dravecký, produktový manažér portálu Platy.sk.

Platové rozdiely medzi mužskými a ženskými zamestnancami v rovnakom veku sa časom zväčšujú a najvýraznejšie sú vo veku 35 až 44 rokov. „Do veľkej miery to súvisí aj s tým, že ženy kvôli materstvu prerušujú kariéru, čo dosť výrazne ovplyvňuje ich ďalší plat, ak sa do pracovného procesu vracajú po dlhšom období. Muži rovesníci získavajú platový náskok, ktorý už ženy ťažko dobiehajú,“ hovorí Miroslav Dravecký, produktový manažér portálu Platy.sk.
Platové rozdiely medzi mužskými a ženskými zamestnancami v rovnakom veku sa časom zväčšujú a najvýraznejšie sú vo veku 35 až 44 rokov. „Do veľkej miery to súvisí aj s tým, že ženy kvôli materstvu prerušujú kariéru, čo dosť výrazne ovplyvňuje ich ďalší plat, ak sa do pracovného procesu vracajú po dlhšom období. Muži rovesníci získavajú platový náskok, ktorý už ženy ťažko dobiehajú,“ hovorí Miroslav Dravecký, produktový manažér portálu Platy.sk.
Foto: Shutterstock

Ženy pritom dosahujú najvyššie priemerné zárobky vo vekovej skupine 35 až 44 rokov. „Paradoxné je, že vo veku, kedy ženy najviac zarábajú, je medzi pohlaviami aj najväčšia platová priepasť.“

Rozdiel v mesačných platoch žien voči mužom v závislosti od veku na Slovensku v roku 2017.
Rozdiel v mesačných platoch žien voči mužom v závislosti od veku na Slovensku v roku 2017.
Foto: Profesia.sk

Plný úväzok doma, skrátený v robote

Ženy vykonávajú oproti mužom väčší objem neplatenej práce – starostlivosť o deti, príbuzných, domácnosť. Častejšie preto vyhľadávajú skrátené úväzky.

Ženy zriedkavejšie obsadzujú vedúce riadiace pozície. Typicky ženské odvetvia, kde je proporčne viac žien ako mužov, sú administratíva, účtovníctvo, zdravotníctvo a sociálna starostlivosť, farmácia, školstvo, ľudské zdroje a personalistika, služby prvého kontaktu so zákazníkom (predavačka, klientska pracovníčka v banke, recepčná, zákaznícka podpora a pod.) a obchod.

Vzhľadom na nižšie príjmy sú ženy vystavované ohrozeniam a nevýhodám aj v starobe, keďže majú menšie úspory a nižšie dôchodky.

Ako vyjednať vyšší plat

V praxi by sa dali rozdiely v platoch medzi pohlaviami prekonať väčšou asertivitou žien v iniciovaní rozhovoru o plate v existujúcom zamestnaní a vyjednávaní výšky platu podľa aktuálnej trhovej hodnoty pozície zakaždým, keď si ženy hľadajú nové zamestnanie. Tú sú tipy ako si vyjednať lepší plat podľa portálu Platy.sk.

1. Spravte si prieskum a poznajte svoju trhovú hodnotu

Porovnajte si plat na danej pozícii na dostupných online platových portáloch.

2. Poznajte svoje ROI (Return on Investments)

Každý zamestnanec je pre firmu posila a prináša pridanú hodnotu, svoje znalosti a zručnosti. Buďte si vedomí svojich silných i slabých stránok.

3. Viac nároční pri výbere práce

Platové ohodnotenie na pozíciách sa líši aj podľa odvetvia, regiónu a veľkosti firmy. Viac zarobíte vo veľkých spoločnostiach so zahraničným vlastníctvom a vo väčších mestách.

4. Neprezrádzajte na pohovore výšku svojho súčasného platu

Povedzte, že to nepovažuje za potrebné, keďže to bola iná pozícia, iný región, iná situácia. Informovaním personalistu o výške platu sa dostávate do nevýhodného postavenia, bude sa orientovať práve podľa vášho predchádzajúceho platu a nie podľa aktuálnej trhovej hodnoty danej pozície.

5. Diskutujte o plate

Mnoho zamestnankýň tému ani neotvorí, pretože sa bojí negatívnych reakcií, zatiaľ čo muži vyjednávajú o plate bežne a oveľa suverénnejšie. Niekoľko minút nepohodlia a negociácie, ale stojí za to, aby vám v sms-ke z banky svietila vyššia suma.

Diskutujte o plate: Mnoho zamestnankýň tému ani neotvorí, pretože sa bojí negatívnych reakcií, zatiaľ čo muži vyjednávajú o plate bežne a oveľa suverénnejšie. Niekoľko minút nepohodlia a negociácie, ale stojí za to, aby vám v sms-ke z banky svietila vyššia suma.
Diskutujte o plate: Mnoho zamestnankýň tému ani neotvorí, pretože sa bojí negatívnych reakcií, zatiaľ čo muži vyjednávajú o plate bežne a oveľa suverénnejšie. Niekoľko minút nepohodlia a negociácie, ale stojí za to, aby vám v sms-ke z banky svietila vyššia suma.
Foto: profimedia

6. Majte pripravený NUMBER GAME PLAN

Majte jasnú predstavu o tom, čo je vaša najnižšia možná akceptovaná suma a aká je vaša žiadaná suma, s ktorou budete spokojní a vyslovte ju. Snažte sa o dohodu a vyjednať čo najvyšší možný základný alebo fixný plat, nezávisle od ponúkaných finančných a nefinančných benefitov.

Negociácia o plate
Negociácia o plate
Foto: Platy.sk

7. Vypýtajte si relevantný názov pozície

Ak máte niekoľkoročnú prax, nebojte sa požiadať o slovíčko Senior na svojej pozícii.

8. Snažte sa obmedziť a delegovať neplatenú prácu

Na pracujúce ženy zväčša čaká doma takzvaná „druhá šichta“ – starostlivosť o deti, príbuzných a domácnosť. Dohodnite si doma pravidlá a rozložte zdroje.


  • kor
    Článok bol spracovaný a publikovaný redakciou Plus7 dní. Svoje pripomienky, návrhy a tipy môžete adresovať priamo na adresu [email protected].
VIDEO Plus 7 Dní