Silný hráč: Jozef Brhel patrí medzi najsilnejších hráčov v lukratívnom energetickom biznise.

Energetický kartel: Rozdávajú sa miliónové zákazky vyvoleným?

Miliónové zákazky v energetike vraj získavajú iba vyvolené firmy. Jedna má blízko k Jozefovi Brhelovi a v druhej pôsobil minister hospodárstva Tomáš Malatinský.

Ľubomír Jurika sa v energetickom biznise pohybuje už roky a dôverne pozná všetkých dôležitých hráčov na trhu. Sám je riaditeľom spoločnosti Power Service, ktorá aktuálne zažalovala Úrad pre verejné obstarávanie, pretože je presvedčený, že inak nemá možnosť férovo sa zúčastniť na súťaži o miliónovú zákazku, ktorú vyhlásila štátna Slovenská elektrizačná a prenosová sústava (SEPS). Víťaz získa kontrakt v odhadovanej hodnote 15 až 20 miliónov eur.

Ide o diaľkové riadenie elektrickej stanice Rimavská Sobota a výmenu transformátora. Štátna SEPS jeho firmu spojenú v konzorciu s veľkou nadnárodnou spoločnosťou vylúčila už v predkvalifikácii pre nesplnenie podmienok.

Ľubomír Jurika je presvedčený, že to bola iba zámienka, aby v lukratívnej súťaži zostali len tie „správne“ firmy - Alter Energo, ktorá patrí do sféry vplyvu podnikateľa Jozefa Brhela spájaného so Smerom, SAG Elektrovod, kde donedávna pôsobil súčasný minister hospodárstva Tomáš Malatinský, a VÚJE. Druhá strana tieto obvinenia zásadne odmieta.

Minulosť: Tomáš Malatinský, vľavo, ešte ako riaditeľ Elektrovodu odovzdával minulý rok zákazku pre SEPS. Foto: TASR

Všade sú tí istí

„Vidíme, že vo veľkých štátnych zákazkách v energetike, ktoré robí SEPS, sa točia v zásade tri firmy - VÚJE, Elektrovod a Alter Energo, čo zaváňa kartelovou dohodou,“ otvorene prehovoril Ľubomír Jurika.

„Často to funguje tak, že oficiálne vyhrá súťaž napríklad Elektrovod, ale Alter Energo robí desiatky percent subdodávok, ako to bolo pri minulom tendri na elektrickú rozvodňu v Stupave alebo vo Vôli.“

Jurika je jediný človek, ktorý je ochotný otvorene povedať to, čo mimo záznamu rozpráva mnoho ľudí pôsobiacich v lukratívnom energetickom biznise. Ide o úzku komunitu, kde sú ľudia navzájom prepojení a veľkú časť zákaziek za desiatky miliónov eur berú tie isté firmy s vplyvnými mužmi v pozadí.

Juraj Puchý ako mediálny zástupca Alter Energa to označuje za „výmysly konkurencie“ a dodáva, že všetky zákazky pre SEPS získali v medzinárodných otvorených súťažiach, do ktorých sa mohol prihlásiť ktokoľvek. „Zároveň by sme radi poukázali na skutočnosť, že vo verejných súťažiach žiadne kartelové dohody nie je možné vytvárať,“ hovorí Puchý a dodáva, že s Elektrovodom spolupracujú ako dodávatelia len v jednom prípade.

Svoju povesť transparentného obstarávateľa si bráni aj štátna SEPS. Len na tento rok si naplánovala preinvestovať cez verejné zákazky takmer sto miliónov eur, čo je dvojnásobok oproti vlaňajšku. „K tvrdeniu Ľubomíra Juriku sa nám neprináleží vyjadrovať, pretože nijakým spôsobom nesúvisí s procesmi obstarávania v našej spoločnosti,“ reaguje hovorca SEPS-u Norbert Deák.

Predpokladá, že Jurika narážal iba na jednu zákazku na elektrické vedenie Gabčíkovo - Veľký Ďur, ktorú tri spomínané firmy vyhrali spoločne ako skupina dodávateľov. Podľa neho je však takýto postup v súlade so zákonom.

V rovnakom duchu reagoval aj Jozef Vido zo spoločnosti SAG Elektrovod. Ján Klocok z VÚJE na otázku o možnom karteli odpovedal len toľko, že stavajú množstvo energetických diel a momentálne evidujú viac ako tisíc dodávateľov.

Ako v Zimbabwe

„Poznám viacero renomovaných zahraničných firiem, ktoré sa po skúsenostiach s verejným obstarávanim v SEPS-e už ani nechcú prihlasovať do slovenských tendrov v energetike, pretože sú znechutené. Takéto pomery vraj nezažili ani v Zimbabwe,“ hovorí Ľubomír Jurika.

Naráža na dôvody, pre ktoré SEPS vylúčila jeho spoločnosť z možnosti uchádzať sa o vybudovanie diaľkového riadenia elektrickej stanice Rimavská Sobota. Štátna SEPS neuznala predložené referencie o vykonaných prácach v zahraničí, ktoré uskutočnila dcérska spoločnosť Empower AS, ale zmluva bola napísaná na materskú firmu Empower OY. Ide vraj o dva samostatné právne subjekty, a tak ich referencie nie je možné prenášať.

Takéto stanovisko si osvojil aj Úrad pre verejné obstarávanie, ktorý sťažnosť Power Service na vylúčenie z tendra zamietol. Zákon totiž jasne hovorí, že uchádzač musí pri dokladovaní referencií predložiť zmluvu s tým, kto reálne práce vykonával, a má potrebné kapacity. Nemyslí však na situáciu, ak práce vykonala dcéra, ale zmluvu na ne podpísala matka.

Podľa Juriku tak vzniká úplne nová situácia pri verejnom obstarávaní na Slovensku. V budúcnosti tak môže zo súťaží vypadnúť množstvo zahraničných firiem, ktoré fungujú na princípe matky a dcéry.

„Samotní predstavitelia SEPS-u na pojednávaní na ÚVO potvrdili, že Empower je spoločnosť, ktorá má všetky potrebné kapacity, aby zákazku vedela zabezpečiť. Preto výsledok vnímam iba ako formálny dôvod na naše vylúčenie, ktorý museli nájsť.“ Kto má v spore pravdu, rozhodne súd, ktorý by mal čoskoro vytýčiť prvé pojednávanie.


  • Plus 7 dní
    Článok bol spracovaný a publikovaný redakciou Plus7 dní. Svoje pripomienky, návrhy a tipy môžete adresovať priamo na adresu [email protected].
VIDEO Plus 7 Dní