Tradičné legové kocky sú na ústupe. Dánsky výrobca sa chce prispôsobiť digitálnemu trendu.

Legendárne lego podlieha digitálnej ére

Dánsky výrobca hračiek Lego očakáva v najbližších rokoch spomalenie rastu predaja stavebníc kvôli slabým ekonomickým podmienkam na kľúčovom európskom trhu. Plánuje sa preto viac sústrediť na digitálne aktivity, ako sú napríklad počítačové hry.

"Jenevyhnutnéchopiťsadigitálnejrevolúcieaurobiťz nejnašuvýhodu,"povedalgenerálny riaditeľ spoločnosti Jorgen Vig Knudstorp."Mojím cieľomjepokračovaťvpretváraníspoločnostiLego,"dodal.

Stavebnice nekončia

CelosvetovýhračkárskytrhpodľaodhadovfirmyLegovtohtoročnomprvompolrokuklesolopribližneštyripercentákvôlispomaleniurastusvetovejekonomikyakonkurenciizostranyvideohier. Legoužvoblastivideohierpôsobíadúfa,že vďakanimpodporízáujemo svojestavebnice."Verím,žedokážemepokračovaťvovýrobefyzickýchhračiek,"uviedolKnudstorp.

Legovzniklovroku1932ako výrobcadrevenýchhračiek.Celosvetovohopresláviliažstavebnicezumelohmotnýchkociek.Časťpríjmovfirmy tvoriatiežlicenčnépoplatkyzpočítačovýchhier.


  • ČTK
    Článok bol spracovaný a publikovaný redakciou Plus7 dní. Svoje pripomienky, návrhy a tipy môžete adresovať priamo na adresu [email protected].
VIDEO Plus 7 Dní