Pozemky: Orná pôda, ktorú od ľudí minulý rok kupoval bývalý starosta, sa nachádza v blízkosti obývanej časti obce.

Starostove kšefty v Kalinkove. Obabral vlastných občanov!

Netušia, čo si majú počať. Pred časom predali svoje pozemky človeku, ktorému maximálne dôverovali, veď ich ubezpečoval, že všetko vybaví a zariadi, zdá sa však, že im spôsobil len problémy.

Kauzy

Ľudia, ktorí vlastnili hektáre ornej pôdy v obci Kalinkovo neďaleko Bratislavy, sa dostali do nezávideniahodnej situácie. Niekoľko mesiacov po tom, ako sa minulý rok k ich majetkom dostal tamojší exstarosta Štefan Božík, zisťujú, že sa dejú čudné veci. Opäť sa totiž stali vlastníkmi už predaných pozemkov.

„A to teraz čo sa bude diať?! Však peniaze, ktoré nám zaplatil starosta, sme minuli!“ ledva lapá po dychu staršia pani, ktorej syn je jednou z dotknutých osôb. Čo má robiť, neviem ja ani on. Akoby aj mohol, keď doteraz netušil, že pozemky, ktoré vlani predal, už niekoľko mesiacov zase patria jemu. Odpoveď právnika ich pritom rozhodne nepoteší. Nech sa stalo čokoľvek, peniaze, ktoré pri predaji pozemkov získali, musia vrátiť. V opačnom prípade by z ich strany išlo o bezdôvodné obohatenie.

Podvedení štátom. Štyri roky im zadržiavali zálohu za pozemok, aby im ho nakoniec nepredali

Obvinený starosta

Kalinkovo je malebná obec ležiaca ani nie dvadsať kilometrov od hlavného mesta. Navonok pokojný život tam pred vyše štyrmi mesiacmi narušil príchod policajného komanda, ktoré v skorých ranných hodinách rovno spred domu bralo tamojšieho starostu Štefana Božíka.

Krátko nato sa po dedine začalo šepkať kadečo, lebo podľa niektorých ľudí mala toho hlava obce za ušami skutočne dosť. Povrávalo sa o kšeftoch s pozemkami, o pôvode rôznych finančných darov, ktoré vraj pán starosta vyberal akože pre obec, ale tiež o jeho praktikách pri schvaľovaní povolení. Sám policajný prezident Tibor Gašpar napokon prezradil, že vyšetrovateľ obvinil starostu z prijímania úplatku.

VIDEO Kopy spílených stromov na Podbanskom zatienia aj Kriváň

„V Kalinkove starosta obce v súvislosti s podanou urbanistickou štúdiou žiadal od zástupcu vlastníka nehnuteľností na viacerých osobných stretnutiach úplatok buď dvadsaťtisíc eur, alebo prevod vlastníckych práv pozemkov v katastri za to, že predloží danú urbanistickú štúdiu do obecného zastupiteľstva,“ informoval policajný prezident a dodal, že Štefanovi Božíkovi rozšírili obvinenie o ďalší skutok.

Vraj ho spáchal ešte v roku 2011 a súvisel so stavebným konaním. Od vlastníka dotknutých pozemkov údajne žiadal hotovosť najmenej 330-tisíc eur, respektíve dvadsať percent z hodnoty nešpecifikovaných pozemkov. Počas akcie polícia zaistila listinné dôkazy a nosiče internetových údajov.

Rozhodnutie prokuratúry

Lenže ani jeden z uvedených skutkov akosi nesúvisí s problémami obyčajných ľudí, ktorí aktuálne zisťujú, že sa opäť stávajú vlastníkmi už predanej ornej pôdy.

Odpoveď na to, čo sa vlastne deje, nám poskytol hovorca prokurátorov v Bratislavskom kraji Michal Šúrek, ktorý uviedol, že ide o záležitosť z minulého roka. „Vecou sa zaoberal netrestný úsek Okresnej prokuratúry Bratislava III ako podnetom na preskúmanie zákonnosti postupu Okresného úradu Senec, katastrálneho odboru pri povolení vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, konkrétne ornej pôdy v katastrálnom území Kalinkovo. Išlo o päť konaní, pričom prokurátor podnet vyhodnotil ako dôvodný,“ povedal nám.

Exprezident Gašparovič protekčne vybavil lukratívne kancelárske priestory pre seba aj pre svoju ženu

Jednoducho, prokuratúra začala konať, lebo dostala podnet, že orná pôda mohla byť na starostu v katastri prepísaná nie celkom zákonným spôsobom. A keďže vyhodnotila, že sa tak zrejme stalo, vydala protest, na základe ktorého sa pozemky postupne vrátili pôvodným vlastníkom.

Prísne pravidlá

Podľa našich informácií sa Štefan Božík k hektárom ornej pôdy dostal „vďaka“ potvrdeniu, ktoré sám sebe vystavil ako starosta Kalinkova, pričom nie je vylúčené, že v ňom zavádzal. Pri obchodovaní s ornou pôdou totiž na Slovensku platia isté predpisy. Tie neumožňujú, aby sa k takýmto pozemkom dostal len tak hocikto. „V prípade prevodu poľnohospodárskeho pozemku platí špeciálny režim upravený zákonom,“ potvrdil právnik Róbert Bános. Spresnil, že prísne pravidlá predaja a nadobúdania majú aj istú výnimku. A práve ňou sa zrejme inšpiroval starosta Kalinkova.

„Výnimkou pomerne komplikovaného prevodu poľnohospodárskej pôdy, keď vlastník takéhoto pozemku môže previesť vlastnícke právo bez obmedzenia, je prevod na blízku osobu, spoluvlastníka alebo osobu, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu ako podnikanie najmenej tri roky pred dňom uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku v obci, v ktorej sa nachádza. Prípadné výnimky je, samozrejme, nutné preukázať, či už rodným listom v prípade blízkych osôb, alebo potvrdením o vykonávaní poľnohospodárskej výroby. Také potvrdenie vydáva obec, v ktorej má potenciálny kupujúci sídlo, alebo obec, na ktorej území tento subjekt reálne vykonáva poľnohospodársku výrobu,“ vymenúva právnik.

Kauza klobásy: Keď je šesťdesiat viac ako deväťdesiat

Falošné potvrdenie?

Nuž a práve potvrdenie o vykonávaní poľnohospodárskej výroby ako podnikania vraj starosta Kalinkova Štefan Božík vydal občanovi Kalinkova Štefanovi Božíkovi. Na základe tohto dokumentu mohol skupovať ornú pôdu od jej vlastníkov. Lenže zistilo sa, že potvrdenie nie celkom korešponduje so skutočnosťou. Štefan Božík totiž údajne žiadnu takúto činnosť nevykonával, keďže podľa našich informácií identifikačné číslo podnikateľa mu pridelili až v apríli tohto roka, nuž a daňové identifikačné číslo nemá pridelené doteraz.

A to si zrejme všimla prokuratúra, pričom jej hovorca Michal Šúrek nám dal vedieť, že „prokuratúra z vlastnej činnosti vyťažila nové veci, v rámci ktorých sa toho času preskúmavajú ďalšie konania v podobných veciach, kde vlastníctvo k ornej pôde nadobudol menovaný JUDr. Štefan B. na základe zhodných potvrdení ako v iných protestovaných veciach“.

Nie je teda vylúčené, že predaná pôda sa bude vracať aj ďalším bývalým vlastníkom.

Aj keď aktuálne už bývalý starosta Štefan Božík sa po vznesení obvinení svojej funkcie vzdal, zrejme podniká všetky kroky na to, aby tento stav zvrátil. Výdatne mu v tom vraj pomáha jeho bývalý zástupca a dnes nástupca Michal Poláček, ktorý mu v máji tohto roka údajne vystavil rovnaké potvrdenie o podnikaní v poľnohospodárstve, aké si pred časom podpísal samotný Štefan Božík.

Reklamný les: Keď Vysoké Tatry nevidíte pre bilbord, môžete si ich pozrieť na bilborde!

Jedna ruka

Mimochodom, o Štefanovi Božíkovi a Michalovi Poláčkovi sa vo všeobecnosti hovorí, že vždy boli a stále sú jedna ruka. Nasvedčuje tomu pohľad na faktúry Kalinkova, z ktorých vyplýva, že v posledných rokoch si obecný úrad mimoriadne obľúbil služby miestneho stavebníka Michala Poláčka. Získal zákazky za desaťtisíce eur. Okrem iného opravoval kostol, presnejšie, prednú časť jeho fasády a vežu, a najnovšie rekonštruoval tamojšie námestie. Akým spôsobom sa však živnostník Poláček k prácam dostal, je otázne, keďže zmluvy sme na stránke obce hľadali márne.

On sám priznáva, že čo sa týka námestia, presnejšie projektu Revitalizácie centrálneho priestoru obce Kalinkovo, zákazku dostal na základe ponuky v rámci verejného obstarávania, pričom fakt je, že žiadna zmluva uzatvorená nebola. Podobne sa dostal k oprave kostola. Poláček však tvrdí, že v tomto prípade bola podpísaná zmluva. Čo sa týka potvrdenia, ktoré v súvislosti s poľnohospodárskou činnosťou podpísal svojmu predchodcovi, informácie vraj overovala pracovníčka obecného úradu.

Chceli sme osloviť aj Štefana Božíka, odmietol však s nami komunikovať. Prečo, to nám prišla vysvetliť jeho manželka, podľa ktorej je všetko úplne inak a vraj to máme zatiaľ nechať tak. Na otázku, odkiaľ jej manžel zobral desaťtisíce eur na kúpu pozemkov, len odvetila, že si požičal v banke. Na to, že žiadny pozemok ani nehnuteľnosť nie je zaťažený úverom, však odpoveď nemala. O tom, že ornú pôdu, ku ktorej sa jej manžel dostal vlani, aktuálne štát vracia bývalým vlastníkom, údajne nič nevie.

Majú obavy

Atmosféra v obci Kalinkovo je značne napätá. Ľudia sú rozdelení do dvoch táborov. Jeden bývalého starostu podporuje, druhý verí, že všetky podozrenia sa poriadne vyšetria. Aj keď majú isté obavy. Vyplývajú z toho, že bývalý policajný funkcionár Štefan Božík údajne má konexie na najvyšších miestach Generálnej prokuratúry, ktorá si podľa miestnych Božíkov spis už vyžiadala od špeciálnej prokuratúry.

Hovorkyňa Generálnej prokuratúry Andrea Predajňová však uisťuje, že to nie je tak. „Generálna prokuratúra SR ani generálny prokurátor si spisový materiál týkajúci sa prípadu exstarostu obce Kalinkovo Š. B. nevyžiadali. Prieskumnému oddeleniu Generálnej prokuratúry spisový materiál predložil Úrad špeciálnej prokuratúry riadnym služobným postupom v súlade s internými predpismi z dôvodu rozhodnutia o návrhu obvineného Š. B. zo 7. júna 2017 smerujúcom proti uzneseniam orgánov činných v trestnom konaní, súvisiacich s jeho trestným stíhaním. O podanom návrhu bude rozhodnuté v zákonnej lehote.“ Tak uvidíme, či sa skutky stali.

Názor právnika

O prípade z obce Kalinkovo, kde starosta obce minulý rok skúpil od tamojších ľudí ornú pôdu, pričom podľa všetkého tak urobil na základe potvrdení, ktoré nekorešpondovali so skutočnosťou, sme sa rozprávali s advokátom RÓBERTOM BÁNOSOM.

Čo tento stav znamená pre ľudí, ktorí vlani predali pozemky starostovi a teraz ich na základe rozhodnutia úradov opäť vlastnia?

Ak im pozemky vrátili v stave, v akom ich previedli na nového vlastníka, vyžaduje sa, aby vrátili plnenie, ktoré im za ne bolo poskytnuté, v opačnom prípade ide o bezdôvodné obohatenie.

Musia vrátiť peniaze, aj keď ich starosta zrejme uviedol do omylu?

Ak majiteľom pozemky vrátili, pre prípad, že by si vyplatenú kúpnu cenu ponechali, mohlo by ísť o bezdôvodné obohatenie, teda majetkový prospech získaný plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol. Také plnenie sa v zmysle zákona musí vrátiť.

Čo im hrozí, keď peniaze nevrátia?

Ak by takto získaný majetkový prospech dobrovoľne nevydali, bolo by možné pristúpiť k jeho vymáhaniu súdnou cestou.

Mal by ich na vrátenie peňazí niekto vyzvať? Kto a dokedy?

Zákon síce výslovne neustanovuje povinnosť zasielať výzvu na vydanie bezdôvodného obohatenia, no ak nedochádza k jeho dobrovoľnému vydaniu, je vhodné, aby ten, kto kúpnu cenu za pozemky vyplácal - v tomto prípade buď starosta ako fyzická osoba, alebo obec, ak pôdu vyplácali z obecného rozpočtu -, požadoval jej vrátenie. Právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia sa totiž premlčuje, a to za dva roky odo dňa, keď sa oprávnený, teda ten, kto sumu vyplatil, dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor obohatil. Na druhej strane, v danom prípade tiež platí, že ak sú účastníci neplatnej alebo zrušenej zmluvy povinní navzájom si vrátiť všetko, čo podľa nej dostali, prihliadne súd na námietku premlčania len vtedy, ak by aj druhý účastník proti takémuto premlčaniu namietal.

Kauzy
  • Článok bol spracovaný a publikovaný redakciou Plus7 dní. Svoje pripomienky, návrhy a tipy môžete adresovať priamo na adresu [email protected].