Neskolaudovaná vila: Betón v bazéne je popraskaný a zvetraný.

Karma je zdarma? Syn prezidenta si postavil vilu načierno, teraz sa mu začala rúcať

Čierna rekonštrukcia čiernej stavby. Vila Iva Gašparoviča sa rúca a ohrozuje svoje okolie.

Načierno postavená honosná vila Iva Gašparoviča, syna exprezidenta Ivana Gašparoviča, sa rúca. Oporné múry týčiace sa vysoko nad terénom a v rozpore so všetkými stavebnými regulatívmi v obytnej zóne pod bratislavským Bôrikom neudržali tlak navezenej zeminy a popraskali. Majiteľ doposiaľ neskolaudovanej stavby začal múry opravovať svojským spôsobom. A opäť načierno.

Rozvalina

Viac ako svojím medicínskym renomé je syn exprezidenta a lekár Ivo Gašparovič známy problematickou výstavbou dizajnovej rodinnej vily pod bratislavským Bôrikom. Pôvodne to mala byť pekná kompaktná moderná stavba, ktorá mohla byť skutočným architektonickým skvostom. Podľa stavebného povolenia, ktoré vydali stavebníkovi v roku 2011, mala mať vila jedno podzemné a dve nadzemné podlažia. V jej podzemí sa malo ukrývať relaxačné a technické zázemie domu. Presnejšie, garáž, sauna, hobby miestnosť, sklady a práčovňa. Dom so zaoblenou fasádou mal na prízemí presklenú terasu so vstupnou časťou a obytné priestory, na poschodí sa nachádzali spálne.

Ivo Gašparovič: S vilou má od začiatku samú oštaru.
Ivo Gašparovič: S vilou má od začiatku samú oštaru.
Michal Smrčok

Už na začiatku výstavby však bolo jasné, že teoretické plány, ktoré sú súčasťou povolenia, sú v príkrom rozpore s tým, čo na pozemku úspešného lekára začalo vyrastať. Staviteľ si totiž prácu uľahčil. Podzemné podlažie vily nevykopal do zeme. Postavil ho na zemskom povrchu a prihrnul ho obrovskou masou zeminy. Aby hromada držala pokope, obstavali ju železobetónovými múrmi. V konečnom dôsledku sa tak kompaktná rodinná vila týči vysoko nad svojím okolím ako mimoriadne ohyzdná betónová bradavica. Najnovšie už však nie je iba ohyz-dná, je aj mimoriadne nebezpečná pre svoje okolie.

Zastavená stavba

Stavebný úrad v bratislavskom Starom Meste mal s takýmto spôsobom výstavby, aký predviedli stavebníci Ivo a Aneta Gašparovičovci, problém od samého začiatku. Územné regulatívy v zóne Bôrik - Kráľovské údolie totiž povoľujú plot vo výške maximálne jeden meter. V prípade vily Gašparovičovcov sa však oporný múr týči do výšky tri, miestami až päť metrov. Zväčšil sa pôdorys domu, a tým aj percento zastavanosti. Nepovolené sú i terénne úpravy, ide o umelo navŕšený násyp. Stavebník zdvihnutím objektu zmenil charakter stavby z rodinného domu na budovu na bývanie a to územný plán v danej lokalite nepovoľuje.

Drobnosť, ako je výstavba nepovolenej vinárne, už naozaj v tomto výpočte pochybení nehrá úlohu. Staromestský stavebný úrad urobil na mieste niekoľko kontrol. Zistil, že ide o čiernu stavbu a stavebníka vyzval, aby zastavil práce. Syn prezidenta na výzvu úradu nereagoval a staval ďalej. Po viacerých námietkach, odvolaniach či dovolaniach susedov, ktorým prominentný lekár zatienil celú ich záhradu aj s vinohradom, sa vec vyriešila takpovediac po slovensky. Prípad si atrahoval - rozumej nasilu prevzal - vtedajší krajský stavebný úrad. A ten zamietol všetky protesty a námietky.

Prevalený múr: Hrubý betón neudržal tlak zeminy.
Prevalený múr: Hrubý betón neudržal tlak zeminy.
Michal Smrčok

Komédia zvaná kolaudačné konanie

Napriek tomu, že išlo o čiernu stavbu, ktorá porušila všetky povolenia a ktorú stavebný úrad prikázal zastaviť, stavebníci sa pokúsili vilu skolaudovať. Urobiť tak mal okresný úrad. V spise sa nachádzala dokumentácia, ktorá však vôbec nezodpovedala skutočnému vyhotoveniu stavby.

Len detail, v spise sa hovorilo o zastavanej ploche dvesto metrov - ako to uvádzal projekt -, ale reálne bolo zastavaných 360 štvorcových metrov. Okresný úrad kolaudačné rozhodnutie vydal, námietkami stavebného úradu v Starom Meste sa vôbec nezapodieval, jednoducho ich zmietol zo stola. Okresný úrad odignoroval fakt, že prezidentov syn staval načierno, staval úplne inak, než to mal v dokumentácii, a postavil niečo iné, než postaviť mohol.

Zrušené kolaudačné rozhodnutie

Susedia Mrázovci sa nevzdali ani po tejto facke od úradov. Obrátili sa na ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, ktoré napokon kolaudačné rozhodnutie zrušilo. V kauze konala aj prokuratúra a dokonca samotný minister dopravy Ján Počiatek.

Neporiadok u susedov: Zeminu a sutinu naviezli na vedľajší pozemok. Hore trčia armovacie železá na zvýšenie steny.
Neporiadok u susedov: Zeminu a sutinu naviezli na vedľajší pozemok. Hore trčia armovacie železá na zvýšenie steny.
Michal Smrčok

Výsledkom týchto úradných naťahovačiek bolo, že vila ostala neskolaudovaná a Gašparovičovci sa do nej nasťahovať nemohli. Neskolaudovaná je podľa všetkého aj cesta, ktorá k vile vedie. A tak v honosnom dome býva iba strážny pes a ochranka.

Ruina

Na praskajúce betónové múry upozorňovali susedia Mrázovci už vlani. Podľa Jána Mráza, ktorý je stavebným expertom, už vtedy betónový „čínsky“ múr mal trhliny a jeho technický stav bol presným obrazom toho, ako sa stavba stavala. „O kvalitu a technické predpisy sa nedbalo. Vidíme, že prakticky nový oporný múr je po troch rokoch vychýlený v korune o osem až desať centimetrov a má vážne trhliny,“ukázal nám vlani Ján Mráz konštrukčné chyby viditeľné voľným okom. Upozornil aj na plynovú prípojku, na ktorú vôbec nebolo vydané stavebné povolenie, napriek tomu bola v múre plynová skrinka. Aktuálne je technický stav múra dezolátny.

Bradavica: Škaredá, vytŕčajúca, špatiaca a najnovšie aj ohrozujúca okolie. Takto vyzeral múr pred rokom.
Bradavica: Škaredá, vytŕčajúca, špatiaca a najnovšie aj ohrozujúca okolie. Takto vyzeral múr pred rokom.
Norbert Grosz

„Popraskali mu múry bazéna, popraskal a vydul sa aj celý múr od cesty, vytlačila ho ťarcha navezenej zeminy. Sused ho už stihol dať rozobrať a bordel navozili na susedný pozemok,“ konštatuje Ján Mráz. Upozornil aj na fakt, že remeselníci začali opravovať nosnú konštrukciu múra tým spôsobom, že ho ešte zvýšili. V hornej časti vidieť nové armovacie železá, ktoré zrejme zalejú betónom.

„Do nosnej konštrukcie oporného múra sa smie zasahovať iba so stavebným povolením. To, čo vidíme u suseda, je čierna stavba múra, ktorou sa opravuje čierna stavba vily. Úplný absurdistan. Ten oporný múr tam vôbec nemal byť a oni ho ešte idú zvyšovať,“ neveriacky krúti hlavou Ján Mráz. Keď si bol dezolátny havarijný stav susednej vily obzrieť, vyrútila sa na neho ochranka a podľa jeho slov ho slovne zastrašovala. „Bol to hrubý nátlak, kým som tam stál, jeden bavorák zatarasil dole uličku,“dodáva sused. S otázkou, či Ivo Gašparovič požiadal o povolenie opraviť oporné múry, sme oslovili aj staromestský stavebný úrad. Tam však o ničom nevedeli a stav nehnuteľnosti plánujú preveriť priamo na mieste.