Juraj Jakubisko: O epose z veľkomoravského obdobia Slovanská epopeja rozmýšľal už dávno. Od štátu naň dostal peniaze, ambiciózny projekt sa však nezrealizoval. No financie sa minuli.

Porazení Jakubiskovci: Ak chcú točiť Perinbabu 2, musia vrátiť štátu desaťtisíce eur

Deana Jakubisková chce v tichosti vrátiť peniaze štátnemu Audiovizuálnemu fondu.

Po búrlivých mediálnych prestrelkách Audiovizuálny fond (AVF) pritvrdil. Na pokračovanie kultovej rozprávky Perinbaba 2 nebol ochotný dať ani cent, kým Jakubiskovci a ich filmárske firmy nevrátia dotácie za nenatočenú Slovanskú epopeju - Zabudnutý epos. Nepomohli ani silné vyhlásenia producentky Deany Jakubiskovej, ani ľútostivé ponosy svetoznámeho režiséra Juraja Jakubiska, že štát odmieta podporovať jeho projekty.

Deana Jakubisková: Hnevala sa, že štát nechce prispieť svojmu veľkému režisérovi na ďalší film.
Deana Jakubisková: Hnevala sa, že štát nechce prispieť svojmu veľkému režisérovi na ďalší film.
Foto: Emil Vaško

Štátny fond trval na svojom rozhodnutí. Peniaze za nenatočený film chce naspäť - inak nebudú ďalšie dotácie. Najnovšie však patová situácia, zdá sa, speje k dobrému koncu. Deana Jakubisková cúvla a ako konateľka oboch produkčných firiem pristúpila na dohodu s fondom.

Strovené peniaze

Režisér Jakubisko začal o veľkolepom projekte z veľkomoravského obdobia Slovanská epopeja s pracovným názvom Zabudnutý epos uvažovať už pred mnohými rokmi. Ešte v roku 2011 mu Audiovizuálny fond podporil projekt dvomi dotáciami v celkovej sume 245-tisíc eur. Prvú dotáciu vo výške 135-tisíc eur získala v roku 2011 spoločnosť Jakubisko Film Slovakia, s. r. o., druhá v sume 110-tisíc eur išla o dva roky na účet tej istej spoločnosti. Realizáciu projektu však potom prevzala spoločnosť J&J Jakubisko Film Europe SR, s. r. o., ktorej konateľkou je režisérova manželka a tiež producentka Deana Jakubisková.

Juraj Jakubisko: O epose z veľkomoravského obdobia Slovanská epopeja rozmýšľal už dávno. Od štátu naň dostal peniaze, ambiciózny projekt sa však nezrealizoval. No financie sa minuli.
Juraj Jakubisko: O epose z veľkomoravského obdobia Slovanská epopeja rozmýšľal už dávno. Od štátu naň dostal peniaze, ambiciózny projekt sa však nezrealizoval. No financie sa minuli.
Foto: Július Dubravay

A práve tu nastal problém. Podľa vyjadrenia fondu táto firma neusporiadala svoj vzťah s fondom a nevyúčtovala financie od štátu. Dotácia z Audiovizuálneho fondu bola totiž určená vyslovene na zabezpečenie nakrúcania diela v rozsahu najmenej šesť filmovacích dní. „Prijímateľ dotácie preukázateľne žiadne nakrúcanie nezrealizoval a skutočne prijatú dotáciu v sume 71 500 eur použil prevažne na financovanie prevádzkových nákladov spoločnosti so sídlom v Prahe. V tejto súvislosti Audiovizuálny fond vyzval prijímateľa dotácie, aby vrátil uvedené finančné prostriedky v celej poskytnutej sume,“ konštatoval riaditeľ fondu Martin Šmatlák.

Vojna s fondom

Tento rok na jar sme o štátnych dotáciách a o spore s fondom hovorili aj s producentkou Deanou Jakubiskovou. Reagovala veľmi impulzívne a stanovisko fondu o strovených peniazoch označila za „kecy“ a zákulisné intrigy proti jej manželovi. „My sme oznámili fondu, že je to obrovský projekt a nemôžeme to urobiť za šesť dní. Žiadali sme podporu v regulách fondu. V priebehu tohto doťahovania, lebo oni nechcú podporovať Jurajove filmy, a o ničom inom to nie je, zomrel americký investor, oznámili sme im, že nebudeme čerpať dotáciu na realizáciu, len na prípravu, a že nebudeme fiktívne točiť. Žiadali sme o odklad. Vedeli, že investor zomrel, je to takzvaný zásah vyššej moci, je to v zmluve a v takom prípade nemusíte nič vracať. My sme im oznámili, že investor umrel, nebolo tam nič neregulárne, mohli reagovať v rámci svojich právomocí. Oni tvrdia, že vyššia moc na realizáciu neplatí,“ tvrdila nám vtedy Deana Jakubisková. Na jej výroky reagoval aj riaditeľ fondu Martin Šmatlák. Prípad podľa neho preverovala dozorná komisia fondu, ktorá opakovane konštatovala, že nemožno uplatniť ustanovenia o vyššej moci a hodnotila to ako porušenie povinností uložených v zmluve. „Z rekapitulácie poskytnutých príspevkov jasne vyplýva, že Jakubiskovci prostredníctvom svojich či spriaznených firiem prijali od AVF doteraz takmer 250-tisíc eur, z ktorých väčšinu strovili vo svojej českej firme, pretože všetky vyúčtované výdavky boli nákladmi českej spoločnosti J&J. Na základe kontroly vyúčtovania AVF vyzval slovenského prijímateľa J&J Jakubisko Film Europe SR, s. r. o., na vrátenie všetkých prostriedkov, ktoré boli skutočne poskytnuté na realizáciu tohto projektu v sume 71 500 eur. Zároveň fond podľa zákona zastavil poskytovanie akýchkoľvek ďalších prostriedkov tomuto subjektu,“ konštatovalo sa v stanovisku fondu.

Perinbaba 2: Nakrúcanie pokračovania legendárnej rozprávky je už v plnom prúde. Zahrá si v nej Ľubo Paulovič aj Andrea Verešová.
Perinbaba 2: Nakrúcanie pokračovania legendárnej rozprávky je už v plnom prúde. Zahrá si v nej Ľubo Paulovič aj Andrea Verešová.
Foto: Július Dubravay

Podľa daných zistení prijímateľ dotácií na adrese svojho sídla v Bratislave na Panenskej ulici 8 nepreberal poštu a zásielky adresované tomuto prijímateľovi Slovenská pošta opakovane vracala do AVF označené ako „adresát neznámy“. Deana Jakubisková oponovala, že ona si poštu na adrese sídla preberať nemusí. Producentka sa pokúsila o právnickú kľučku. Dotácie za nenatočenú Slovanskú epopeju nevrátila a peniaze na Perinbabu 2 s podtitulom Sedemnohý Lukáš sa pokúsila získať otrepaným trikom - cez novú žiadosť prostredníctvom novej firmy. A tak Audiovizuálny fond dostal na stôl novú žiadosť od spoločnosti J&J Jakubisko Film Europe Production, s. r. o. Firma sa pôvodne volala Drevárska spoločnosť Manín a činnosti spojené s filmovou produkciou zapísala do Obchodného registra niekoľko dní pred podaním žiadosti. „Všetky práva sme z pôvodnej firmy J&J Jakubisko Film Europe SR previedli na J&J Jakubisko Film Europe Production,“ potvrdila vtedy informáciu Jakubisková, ktorej sa však ani trochu nepáčilo, že sme odmietli zverejniť jej verziu sporu so štátnym fondom.

Tichá dohoda

Napriek navonok suverénnym vyhláseniam o intrigách ľudí zo štátneho fondu voči jej manželovi producentka Jakubisková napokon v tichosti a bez rozruchu pristúpila na dohodu o urovnaní. K podpisu došlo 15. augusta 2017. Audiovizuálny fond ju uzavrel s dvoma účastníkmi - firmami J&J Jakubisko Film Europe SR, s. r. o., ako prijímateľom číslo jeden a J&J Jakubisko Film Europe Production, s. r. o., ako prijímateľom číslo dva. Obe spoločnosti zastupuje ich konateľka Deana Jakubisková. Podľa znenia dokumentu Audiovizuálny fond ako poskytovateľ dotácie v sume 71 500 eur na Slovanskú epopeju vyzval prijímateľa číslo 1 - firmu J&J Jakubisko Film Europe SR - v januári tohto roku, aby dotáciu vrátil. Ten však vrátenie peňazí rozporoval. Navyše, žiadal aj stotisícovú dotáciu na natočenie druhého dielu Perinbaby. Po počiatočných ťahaniciach napokon došlo k zmieru.

Podstatou dohody o urovnaní je, že prijímateľ číslo jeden previedol všetky práva a povinnosti koproducenta v projekte Perinbaba 2 na prijímateľa dva. Zároveň sa prijímateľ číslo jeden - J&J Jakubisko Film Europe SR - zaviazal do 30 dní od podpísania zmluvy vrátiť fondu 71 500 eur. Tieto prostriedky sa však uhradia z účtu prijímateľa číslo 2, ktorý získa zmluvu o poskytnutí dotácie na projekt Perinbaba 2. Až celá transakcia prebehne, finančné vzťahy medzi štátnym fondom a firmami Deany Jakubiskovej sa budú považovať za vyrovnané. Producentku sme požiadali o vyjadrenie k dôvodom, prečo napokon predsa len pristúpila na dohodu o urovnaní. Ani tentoraz svojej povesti nekompromisnej obchodníčky neostala nič dlžná. „Ja sa s vami o tomto baviť nebudem,“ oznámila a položila telefón. Lehota na vrátenie financií sa končí v polovici septembra, prípad budeme sledovať.

Minuté tisíce

Z veľkofilmu Slovanská epopeja sa nenatočil ani meter filmového pásu, zato na produkciu a prípravu natáčania išli tisíce eur. Väčšina vyúčtovaných prostriedkov boli úhrady českej firme Jakubisko Film, s. r. o., respektíve J&J Jakubisko Film SE so sídlom v Prahe, s ktorou slovenská spoločnosť Jakubisko Film Slovakia, s. r. o., uzavrela koprodukčnú zmluvu. V oboch prípadoch išlo o spriaznené osoby, teda sa dá konštatovať, že Jakubiskovci prelievali štátne dotácie z jednej svojej firmy do inej. Míňalo sa aj za údajné historické kostýmy - oblečenie vo veľkomoravskom štýle sa nakupovalo v bežných obchodoch a butikoch s konfekciou. A na čo všetko sa v Slovanskej epopeji minuli peniaze z dotácie?

  • 51 015 eur - autorské honoráre, z toho Juraj Jakubisko dostal 16 500 eur za réžiu a výtvarný dizajn
  • 48 320 eur - náklady na produkčné zložky štábu
  • 1 200 eur - kamerová technika
  • 4 000 eur - prenájom priestorov pre produkciu (Jakubisko Film Praha)
  • 3 827 eur - výprava - z toho 264 eur nákup dámskej obuvi v predajni Reno, 2 513 eur nákup odevov na kastingy v predajni ZUNA Fashion a 1 050 eur na kostýmy na historický film z obdobia Veľkej Moravy
  • 13 375 eur - ekonomické služby, IT služby
  • 10 314 eur - doprava a cestovné náklady
  • 1 949 eur - ubytovanie
  • 1 000 eur - vyhotovenie kópií scenára