Zakladateľ Facebooku Mark Zuckerberg urobil z portálu pre spolužiakov fenomén.

Zuckerbergovo dielo je životaschopné: Miliarda ľudí na Facebooku

Internetová sociálna sieť Facebook už prekročila miliardu aktívnych používateľov. Informoval o tom vo svojom príspevku na sieti šéf Facebooku Mark Zuckerberg. Miliardovú hranicu Facebook prelomil 14. septembra o 12:45 kalifornského času (21:45 SELČ).

"Pomáhaťjednejmiliardeľudíjeneuveriteľné.Človek to napĺňapokorou.Jetoniečo,načosomvosvojomživotenajviacpyšný,atosveľkýmpredstihom,"uviedolZuckerberg.

ZuckerbergzaložilFacebookvo februári2004s niekoľkýmištudentmizHarvardovejuniverzityako miestoprestretávanie sa spolužiakovaučiteľovzjehoškolynainternete.V septembri2006saFacebookotvorilvšetkýmzáujemcom apočetjehoužívateľovpotomzačalrýchlorásť.

Facebook v číslach

FacebookmánajviacpoužívateľovvUSA(asi153miliónov),vIndii(43,5),Indonézii(43,1),Brazílii(37,9)aMexiku(32).Minulý rok bolFacebookdostupnýv68jazykoch vrátaneslovenčiny. Dennenavštívitúto sieť okolo 250miliónovľudí a 250 tisíc ich denne pribudne. Každý deň si užívatelia nahrajúnasvoje stránkyasi300miliónovfotiek. Minuloročnétržbyspoločnostipredstavovali3,7miliardydolárov,kukoncumarcamala spoločnosťasi3500zamestnancov.

Utrpel i straty

PodľaminuloročnejštúdieMarylandskejuniverzitysoftvérové​​firmyvytvárajúcepočítačovéprogramy určenépreFacebookvytvorilipriamoalebo nepriamonajmenej182 tisíc pracovnýchmiesta napumpovali doamerickejekonomikymiliardydolárov.

Tento rok vmájiFacebookvstúpilvUSAnaburzu.Jehoakciesa všakprepadliz hodnoty38dolárovza akciuažnapolovicu.Zuckerbergktomuvtedypovedal,žesifinančnétrhyneuvedomujú,akýpotenciálsociálnasieť môžemať vďakamobilnýmzariadenímspripojenímnainternet.


  • ČTK
    Článok bol spracovaný a publikovaný redakciou Plus7 dní. Svoje pripomienky, návrhy a tipy môžete adresovať priamo na adresu [email protected].
VIDEO Plus 7 Dní