Komentár: Dnes zakážu nahotinky, zajtra diskotéky

Pán poslanec Škripek, ktorý sa do parlamentu dostal na kandidátke Matovičovej rôznorodej zmesi obyčajných ľudí a osobností, má zrejme od prírody nastavený podstatne vyšší prah sexuálneho vnímania než bežná populácia. To, čo normálneho človeka necháva v podstate ľahostajným, v ňom vyvoláva sexuálne emócie.

Aspoň tak by sa mohlo zdať pri čítaní návrhu zákona z jeho tvorivej dielne, ktorý by mal v duchu stredovekých tradícií zakázať v tlači okrem iného všetko, čo by mohlo v jedincovi vyvolať sexuálne vzrušenie. Keďže však pán poslanec Škripek je rodený demokrat, nechce takéto noviny zakázať úplne. Iba by mali byť označené slovom „erotický“. Prípadne by sa mali predávať rovnako ako tá najtvrdšia pornografia len vo vyhradených priestoroch a iba osobám starším ako osemnásť rokov.

Pán poslanec sa pri tom oháňa potrebou chrániť našu mládež pred hlbokým úpadkom mravnosti, ktorú podľa neho spôsobujú tlačené médiá. Je trochu paradoxné, že takýto zákon predkladá človek, ktorý sa nie tak dávno v našom týždenníku verejne pochválil, že on za mladi aj so svojimi kamarátmi, hoci nemali ešte ani osemnásť rokov, popíjali alkohol a fajčili.

Treba si asi položiť otázku, čo v tom čase ešte nedospelého chlapca tak skazilo a priviedlo na scestie alkoholu a nikotínu. Veď to bolo v období budovania socializmu, keď nevychádzala žiadna nemravná tlač. A len tak mimochodom, čo môže normálnemu rodičovi prekážať viac - keď si jeho dieťa ničí zdravie a vytvára nebezpečnú závislosť od alkoholu a cigariet alebo zazrie v novinách odhalený ženský prsník? Možno pán Škripek naozaj vidí väčšie nebezpečenstvo v tom prsníku. Ale nech láskavo tento svoj názor nevnucuje iným.

Samozrejme, v každej spoločnosti žijú extrémisti, tmári, farizeji i bigotní fanatici. Keď ich je väčšina alebo získajú vplyv a moc, je zle. Dnes zakážu obnažené ženy v novinách, zajtra to budú diskotéky, pozajtra kiná a o týždeň budeme povinne chodiť do kostola a na spovede a nebudeme smieť kritizovať vrchnosť, pretože niekto vydá zákon, že to je nemravné.

Podstatným problémom totiž vôbec nie je to, či v novinách môžu, alebo nemôžu byť nejaké nahotinky. Napokon, ohrozovanie mravnosti mladistvých, a týka sa to, samozrejme, aj novín, upravuje Trestný zákon. Ak ho niekto poruší, tak ho za to môžu stíhať. Tu ide o niečo oveľa podstatnejšie - potichu sa pripravuje jeden z najzávažnejších útokov na slobodu prejavu od novembra 1989.

Ako komentoval návrh tejto normy poslanec Viskupič, zhodou okolností pochádzajúci z rovnakého klubu ako novodobý inkvizítor Škripek: „Vieme si my predstaviť, do akej obrovskej témy sa púšťame? Iné národy, iní ľudia bojovali a zomierali často za to, aby slovo šíriť a niečo povedať mohlo byť obsahom ústavy... Ak by sa stalo to, že budeme nejakým spôsobom obmedzovať pri dosť vágnych formuláciách to, čo je mravnosť, vydáme sa zlou cestou, to môže byť škaredo zneužité akýmkoľvek režimom, ktorý v našej krajine môže prísť.“

Keby tento zákon, patriaci skôr do stredoveku, podporovalo len zopár bigotných poslancov, nič by sa nedialo. Napokon, už aj väčšie hlúposti odzneli v našom parlamente. No ak ho chcú presadiť aj mnohí poslanci za Smer, teda socialisti, ktorí sa v Európe radi hrdia, že sú nositeľmi pokroku, tak už je to vážne.

V praxi by to znamenalo, že štátni úradníci by mohli ukladať pokuty, ak by noviny zverejnili niečo, čo podľa ich názoru môže ohroziť mravnú výchovu mládeže. Kto však naozaj objektívne dokáže posúdiť, čo je ešte mravné a čo už mravné nie je?

Ministerstvo školstva vedené nominantom Smeru Dušanom Čaplovičom už paradoxne odporučilo takýto zákon schváliť a, ako sa píše v jeho stanovisku, odporúča „upraviť navrhovanú definíciu pojmu ohrozenie mravnosti. Navrhujeme, aby definícia tohto pojmu nebola tak taxatívne určená, nakoľko je zameraná iba na problematiku veci s erotickým obsahom a neberie do úvahy ostatné prípady, čo by malo za následok nemožnosť deklarovania skutočnosti, že bola ohrozená mravnosť, a teda aj následnú nemožnosť uloženia sankcie. Navrhujeme preto rozšíriť jej vymedzenie príkladmo aj na iné prípady, napríklad násilie... Naopak, pozitívom sa javí možnosť opakovaného ukladania sankcií či zákaz predaja a distribúcie škodlivého obsahu“.

Takže už nie iba za erotiku budú hroziť finančné sankcie či zákaz predaja.

Dnes sa poslanec Kuffa rozčuľuje, že na jednej strane novín bola fotografia emeritného biskupa Sokola a vedľa neho holá žena. Nazval to perverznosťou. Podľa navrhovaného zákona by sa to už zrejme nemohlo zopakovať. Ak áno, vydavateľ zaplatí pokutu, prípadne bude musieť noviny predávať v priestoroch vyhradených pre pornografiu.

V posledných rokoch sa akoby roztrhlo vrece s odhaleniami kňazov, ktorí zneužívajú malých chlapcov. Vari to nie je oveľa väčšia perverzita, než nahá žena na jednej strane s biskupom? A čo sa stane po prijatí zákona navrhovaného Škripekom? Logicky z neho vyplýva, že tlač by o pedofilných kňazoch písať nemala, aby tým neohrozila mravnosť detí. A keď to urobí, bude za to niesť zodpovednosť. Ak budú politici chcieť umlčať kritické médium, štátni úradníci mu môžu ukladať pokutu za pokutou. Postačí správa o lúpežnom prepadnutí či, nedajbože, článok o výčinoch sexuálneho maniaka.

A sexuológ vám potvrdí, že nie všetci sme rovnakí a v niekom vyvolá sexuálne vzrušenie aj pohľad na výfuk auta. Takže to bude koniec autorubriky alebo budú povolené fotografie vozidiel len spredu?

  • Plus 7 dní
    Článok bol spracovaný a publikovaný redakciou Plus7 dní. Svoje pripomienky, návrhy a tipy môžete adresovať priamo na adresu [email protected].