Komentár Miloša Luknára: Čo to zase chystajú?

Typické slovenské Kocúrkovo - premiér chce dať dosť hlúpym spôsobom najavo, aký on je prešibaný právnik. A keď mu chýbajú argumenty, pokúša sa primitívne využívať medzery v zákonoch.

Nedávno krajský súd zrušil rozsudok, v ktorom okresný súd zaviazal Roberta Fica, aby sa ospravedlnil svojej predchodkyni v úrade predsedu vlády Ivete Radičovej za to, že ju bez dôkazov spojil s korupciou pri kauze Osrblie. Nevyšli najavo žiadne nové, závažné skutočnosti. Odvolací súd to zdôvodnil tým, že premiérovi Ficovi nedoručili predvolanie na pojednávanie.

Nie, nebola to lajdáckosť prvostupňového súdu. Skôr naopak - ten sa snažil Ficovi doručiť poštou zásielku najskôr na adresu, ktorú si uvádza ako trvalé bydlisko, ale v skutočnosti tam nebýva. A keď ju nepreberal, predsedníčka senátu požiadala políciu, aby mu ju doručila. Človek by povedal, že nie je nič jednoduchšie, ako nájsť predsedu vlády.

Pre našu políciu to je však zrejme neprekonateľná výzva. Napokon zásielku prevzal pre pána premiéra pracovník Úradu vlády. Ibaže sa objavila drobná chybička - nebol to človek, ktorý mal na to oprávnenie. Asi list zo súdu ten zlomyseľník zahodil, len aby spravil pánu premiérovi zle.

Proste typické slovenské Kocúrkovo, v ktorom takýmto dosť hlúpym spôsobom chce náš pán premiér dať najavo, aký on je prešibaný právnik - a keď mu chýbajú argumenty, pokúša sa primitívne využívať medzery v zákonoch.

Je totiž nepredstaviteľné, a až nehorázne, aby súdy nedokázali doručiť písomnosť človeku, ktorý je všeobecne známou osobnosťou, o ktorom sa vie, kde pracuje, ktorý viac-menej pravidelne verejne vystupuje na tlačových konferenciách či v televíziách.

Politikovi, ktorý by mal byť 24 hodín denne monitorovaný políciou, presnejšie pracovníkmi na ochranu ústavných činiteľov. A vďaka tomu, že sa mu za vyše roka nepodarilo doručiť zásielku zo súdu, bude sa musieť zopakovať celé prvostupňové konanie. A zaplatíme to my z našich daní.

Paradoxne, práve premiér a jeho vládna suita už roky koketne prevracajú oči nad tým, aké preťažené máme súdnictvo, ako rôzni vagabundi a kriminálne živly, pohybujúc sa na hrane zákona aj so svojimi mafiánskymi advokátmi, umelo preťahujú súdne konania a ako sa obyčajný človek nedovolá spravodlivosti.

A zrazu sa začali rodiť nové súdne kódexy, ktoré by mali, ako povedal Marek Števček z ministerstva spravodlivosti „… naše súdnictvo uviesť do aktuálneho tisícročia, odbremeniť súdy a urýchliť súdne konanie“. Poviete si, konečne dobrá správa. Aspoň dovtedy, kým si neprečítate, čo by tieto nové kódexy mali priniesť.

Aj z pohľadu laika sú niektoré návrhy doslova desivé. Napríklad doručovanie zásielok. Zodpovednosť za jej prebratie prejde na občana. „Ak mám niekde trvalé bydlisko, musím zaručiť, aby sa tam pošta preberala, je to môj problém,“ tvrdí ministerský úradník Števček.

Po uplynutí 18-dňovej lehoty sa zásielka vráti súdu ako nedoručená. Ten ju po troch dňoch bude považovať za doručenú bez ohľadu na to, či sa o nej dotyčný dozvedel, alebo nie.

Vskutku skvelý nápad. Niekto na vás podá žalobu, budete na dlhšej dovolenke a máte smolu - rozhodne sa o vás bez vás. Keď sa vrátite, môže byť už po všetkom a vy si môžete len poplakať. Alebo keď sa vám bude ťažiť vstať v nemocnici po operácii z postele, aby ste skontrolovali, či náhodou nemáte v schránke doručenku zo súdu.

Premiéra tejto krajiny nedokázali policajti nájsť viac ako rok, aby mu doručili zásielku, no bežný občan bude mať na to osemnásť dní. A koniec. Pre súd to bude doručené…

Rovnako absurdný je aj návrh, aby zodpovednosť za to, či príde svedok na pojednávanie, niesla tá strana sporu, ktorá ho ako svedka navrhne. Ak nepríde, dôkaz sa nevykoná a dotyčná strana príde o možnosť podporiť jeho výpoveďou svoje tvrdenia. Naozaj geniálny nápad.

Čo v prípade, ak svedok, ktorého chcete vypočuť, aby ste protistrane dokázali, že nehovorí pravdu, je jej blízky rodinný príslušník či priateľ? Veď on predsa nemá záujem vypovedať proti svojmu blízkemu - a tak jednoducho nepríde. A súdu to bude úplne jedno? Nie je náhodou prvoradou úlohou súdu zistiť pravdu a na jej základe rozhodnúť? A keď treba, dať svedka predvolať pod hrozbou pokuty či, ak to nepomôže, aj políciou?

Nový súdny kódex ráta aj s tým, že sudca bude môcť hocikedy povedať, že už žiadne ďalšie dôkazy nebude akceptovať. A čo keď sa počas pojednávania objaví taká závažná informácia, že úplne zmení pohľad na prípad? Nebudú ju akceptovať, pretože naše súdnictvo musí zrýchliť konania? Riešiť prípady ako na bežiacom páse? Hlavne, nech to pekne odsýpa, čo tam po hľadaní pravdy.

Čosi podobné však u nás funguje už niekoľko rokov. Ak sa odvoláte proti prvostupňovému rozsudku, odvolací súd môže tento rozsudok potvrdiť aj bez toho, aby nariadil odvolacie konanie, na ktorom by ste mohli zdôvodniť a vysvetliť argumenty, prečo s prvostupňovým rozsudkom nesúhlasíte.

Je to naozaj zvláštna prax, ktorá v konečnom dôsledku popiera práva na spravodlivý proces, ktorého súčasťou je aj neodňateľné právo každého účastníka konania zúčastniť sa na pojednávaní.

Máme s tým skúsenosti najmä v súdnych sporoch s vysokopostavenými politikmi či predstaviteľmi justície, keď odvolacie súdy bez pojednávania, potichu a promptne potvrdzovali rozsudky zaväzujúce vydavateľa zaplatiť nehorázne odškodné za neprimeraný zásah do ich osobnosti.

Po prijatí nových kódexov budú môcť páni politici trestať a vyciciavať kritické médiá ešte efektívnejšie a rýchlejšie. A dovolať sa spravodlivosti pre bežného občana bude ešte ťažšie než doposiaľ.


  • Plus 7 dní
    Článok bol spracovaný a publikovaný redakciou Plus7 dní. Svoje pripomienky, návrhy a tipy môžete adresovať priamo na adresu [email protected].
VIDEO Plus 7 Dní