Golfista Hossa: Už nebude musieť hrať na cudzích ihriskách, postaví si svoje vlastné.

Hossa buduje golfové ihrisko: Pozemok dostal zadarmo, návštevníci budú cvakať

Známy hokejista chce stavať golfové ihrisko, Trenčín mu lukratívne mestské pozemky požičia.

Hokejista Marián Hossa chce mať v Trenčíne golfové ihrisko. Ako vhodný pozemok si vytypoval parcelu na brehu rieky Váh, ktorá leží v susedstve jeho tenisových kurtov. Pozemky patria mestu Trenčín, ktoré ich investorovi nepredá, ale bezplatne zapožičia na sedemdesiat rokov. Po tom, ako investor na desatine plochy vo výmere päťtisíc štvorcových metrov vybuduje za stotisíc eur verejný relaxačný areál, sa urobí zámena.

Mesto získa do vlastníctva stavby v relaxačnom areáli a investor dostane zámenou do vlastníctva zvyšných 45-tisíc metrov. Malá drobnosť na záver - verejný relaxačný areál po dobudovaní golfového ihriska dostane do nájmu Hossova spoločnosť a za vstup do areálu bude môcť vyberať poplatky.

Osobitný zreteľ

Podlhovastý pás ležiaci za hrádzou pri rieke Váh má rozlohu zhruba päť hektárov. Dlhé roky ho ľudia využívajú ako oddychovú zónu, kam sa chodia poprechádzať či vyviesť svojich štvornohých miláčikov. Na brehu rieky posedávajú miestni rybári, používajú ho aj vodáci, ktorí splavujú Váh. Všetko sa zrejme čoskoro zmení. O voľnú plochu prejavila záujem akciová spoločnosť Hoss Corp, ktorá bezprostredne za hrádzou už prevádzkuje privátny tenisový klub. Za firmou stoja manželia Marián a Jana Hossovci.

K zámeru, že by pri Váhu mal vyrásť súkromný golfový areál, sa mesto stavia ústretovo. Fakt, že po dostavbe areálu sa de facto znemožní využívanie brehu rieky pre bežných ľudí na vychádzky, rybolov či vodácky šport, však nevyhovuje miestnym rybárom ani aktivistom. Nájdu sa aj triezvo zmýšľajúci poslanci, ktorým vadí, že mesto sa zbaví lukratívneho majetku bez súťaže a v kase zadlženého mesta nepribudne ani cent.

Manželia Hossovci majú úspešnú firmu. Trenčanom však vadí, že im pozemky od zadĺženého Trenčína padli do lona zadarmo. Foto: Marián Kunc

„Je to nahrávanie investorovi a používajú sa pri tom neštandardné spôsoby. Mesto označilo transakciu ako prípad hodný osobitného zreteľa,“ komentuje situáciu zástupca rybárskeho zväzu Anton Beták. Podľa zákona o majetku obcí sa prevody majetku musia robiť transparentne - buď cez verejnú súťaž, alebo priamy predaj - za cenu vo výške stanovenej hodnoty majetku. Ak sa však pozemková transakcia vyhlási za prípad hodný osobitného zreteľa, povinnosť vypísať verejnú súťaž odpadá. Stačí definovať onen „osobitný zreteľ“ - a to občas býva veľmi vágna definícia.

„Veď práve! Magistrát a primátor Rybníček definovali osobitný zreteľ okrem iného tak, že ide o investíciu v hodnote jedného milióna eur. Lenže toto nebude verejná investícia. Hossa predsa investuje do svojho vlastného golfového areálu, ktorý nebude verejný. Ďalším argumentom mesta je, že golf začína byť populárnym športom dostupným širokej verejnosti a cieľovou skupinou pre tento zámer sú bežní obyvatelia mesta,“ poukazuje na argumentáciu mesta Beták.

Kúpte si prilby!

Téma golfového ihriska priniesla do mesta nebývalé vášne. „Primátor zvolal vlani v marci verejné stretnutie s občanmi. Témou mala byť práve pobrežná oblasť Váhu a jej ďalšie využitie. Pritom sme zistili, že už v januári 2012 útvar hlavného architekta vydal odporúčanie pre Hossov golfový projekt. Potom prišli ďalšie zavádzajúce reči.

Pôvodne deklarovaná investícia do verejného areálu vo výške 150-tisíc eur sa scvrkla na stotisíc. Relaxačný areál sa pôvodne mal rozkladať na desaťtisíc metroch plochy, potom už len na polovici. Pýtali sme sa na to, aká je cena zamieňaného pozemku, ale aj na to, či je možné zamieňať verejný mestský majetok, ak nepoznáme jeho hodnotu.

Pýtali sme sa, aké výhody bude mať občan Trenčína z prenájmu pozemku na sedemdesiat rokov. Zaujímalo nás, či bude breh rieky voľne prístupný pre verejnosť, a ak áno, ako sa zabráni zraneniu ľudí napríklad letiacou golfovou loptičkou. A viete, čo nám povedal poslanec Vladimír Gavenda za Smer? Vraj si máme kúpiť prilby!“ opisuje ďalší z rybárov Zdeno Šťastný.

Rybári: Zdeno Šťastný, vľavo, a Anton Beták si myslia, že mestskí poslanci nerozhodli vo verejnom záujme. Foto: Marián Kunc

Druhá ponuka

Ak by primátor mesta Richard Rybníček nepostupoval podľa klauzuly o osobitnom zreteli, musel by vziať do úvahy aj druhú ponuku, ktorú mu dali práve rybári. „Mestu sme ponúkli zámenou za pozemok pri Váhu parcelu ležiacu v priemyselnej oblasti v susedstve závodu AU Optronics. Máme na ňu aj znalecký posudok, ktorý znie na 291-tisíc eur.

Zaviazali sme sa okrem toho ponechať pozemok pri Váhu verejne prístupný a vybudovať na ňom oddychovorelaxačnú zónu. Chceme zachovať prírodný charakter územia, udržiavať ho prirodzeným spôsobom bez použitia ťažkej chémie, herbicídov a insekticídov, ktoré sa používajú pri budovaní a udržiavaní dokonalého golfového trávnika. Toto územie je cenné z hľadiska ochrany rýb, musí tu ostať zachovaný biokoridor. Toto nám prikazuje záväzok Európskej únii.

Hniezdi tu päť druhov chránených vtákov, ktoré prevádzka golfového ihriska vyženie. Navyše, mesto nemá ani poňatia, aká je reálna hodnota pozemku, ktorého sa ide zbaviť. Nedalo si naň totiž urobiť posudok. My sme si ho urobiť dali, ide o viac ako pol milióna eur!“ dodáva Beták.

Odklepnuté

Trenčianski mestskí poslanci reprezentujúci stranu Smer napokon predložený návrh na bezplatnú výpožičku lukratívnych pozemkov pre firmu Mariána Hossu počas zasadania mimoriadneho mestského zastupiteľstva odklepli. Nepomohol ani argument, že schvaľovací mechanizmus pre prípady „hodné osobitného zreteľa“ je veľmi sporný a pravdepodobne bude čeliť riziku napadnutia na súde.

„Rovnako vás upozorňujeme, že návrh je možné posudzovať aj ako neprimeranú štátnu pomoc v zmysle legislatívy EÚ. Odôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa, teda prípadu, v ktorom nie je potrebné vyhlásiť verejnú súťaž ani iný zákonom ustanovený spôsob prevodu majetku mesta, spochybňuje aj skutočnosť, že na toto územie bol podaný aj ďalší zámer od rybárskeho zväzu, ktorý je pre mesto finančne výhodnejší.

Táto skutočnosť vyvracia tvrdenie, že je potrebné využiť záujem investora, pretože mesto nemá prostriedky na udržiavanie pozemkov,“ vysvetlila poslancom právnička z Centra environmentálnych aktívít Elena Gogoláková, podľa ktorej je ďalším sporným momentom verejnoprospešnosť tohto projektu. „Verejnoprospešnosť golfového areálu určite nespočíva v tom, že Trenčania si v ňom môžu kedykoľvek zahrať golf. To by bolo verejnoprospešné aj podnikanie s reštauráciami,“ dodala Gogoláková.

Primátorovi Richardovi Rybníčkovi sme adresovali otázku, či mesto má znalecký posudok, a teda aspoň teoreticky pozná hodnotu pôdy, ktorej sa takto veľkodušne zrieka. „Nemá, lebo na to nie je dôvod. Je to záplavové územie, kde je jasne definované, že na ňom môžu byť relaxačnošportové aktivity a nesmú na ňom stáť žiadne stavby. Hovoríme o priestore, ktorý je rizikový pre investície. Myslím si, že aj samotné poisťovne budú mať problém s poistením akéhokoľvek zhodnotenia tohto územia,“ tlmočí postoj svojho šéfa hovorkyňa Trenčína Erika Sagová.

Táto odpoveď zarazila viacerých profesionálov pohybujúcich sa v oblasti predaja či prenájmov mestských nehnuteľností v mestách na Slovensku. Podľa nich nie je dôvod nepoznať hodnotu výpožičky či nevypísať súťaž, ktorá by priniesla do mestskej kasy potrebné peniaze. Dôvodom nie je ani fakt, že ide o záplavové územie, pretože aj to má vyčísliteľnú hodnotu a dá sa predať rovnako ako iné pozemky.

Otázku, či by bol Marián Hossa ochotný stavať golfový areál na daných pozemkoch aj v prípade, že by si ich musel kúpiť za cenu stanovenú znalcom, sme poslali aj manažérom spoločnosti Hoss Corp.

„Budovanie športovísk a miest na oddych, to sú väčšinou nenávratné investície. V súčasnosti, keď štát a mestá majú vôbec problém udržať prevádzkyschopné existujúce športoviská a o ďalšom rozvoji vôbec nemožno hovoriť, pokladáme našu ponuku za viac než ústretovú. Zároveň sme presvedčení, že celá táto naša investícia môže významne prispieť k naštartovaniu rozvoja nášho mesta a určite zvýšiť jeho atraktivitu pre obyvateľov, návštevníkov a nových investorov,“ odpovedal štatutár Hossovej firmy Miroslav Kubis po tom, ako už bolo jasné, že žiadne pozemky nebudú musieť kupovať, ale ich dostanú od mesta de facto do daru.

„My obhajujeme verejný záujem a ponúkli sme mestu reálny biznis získalo by do vlastníctva pozemky v hodnote 291tisíc eur. Ročne mestu Trenčín platíme do kasy zhruba šesťtisíc eur za rybárske lístky. Firma, ktorá chce golfový areál stavať, je údajne bohatá. Preto chce lacno získať od zadlženého mesta cenný majetok?“ pýtajú sa aktivisti, ktorí spolu s niektorými mestskými poslancami plánujú primátora Rybníčka verejne vyzvať, aby zmluvu s Hoss Corp nepodpísal.


  • Plus 7 dní
    Článok bol spracovaný a publikovaný redakciou Plus7 dní. Svoje pripomienky, návrhy a tipy môžete adresovať priamo na adresu [email protected].
VIDEO Plus 7 Dní