Načúva im: Ale vysviacku žien ani aktuálny Svätý Otec zrejme nezavedie.

Pokrokový pápež: Ospravedlnil sa homosexuálom, vyzýva na rešpekt k islamu, bude bojovať aj za práva rehoľníčok?

Umožní pápež František nežnému pohlaviu vysviacku?

Starajú sa o chudobných a chorých, venujú sa katechéze, v mnohých krajinách vedú spoločné modlitby pri absencii kňazov. A predsa majú ženy v cirkvi iné postavenie ako silnejšie pohlavie. „V cirkvi je úrad trvalého diakonátu otvorený iba mužom, či už ženatým, alebo neženatým. Čo prekáža cirkvi, aby zahrnula ženy medzi trvalých diakonov práve tak, ako sa to udialo v prvotnej cirkvi?“ pýtali sa rehoľníčky na májovom stretnutí s pápežom Františkom.

To, čo im vtedy hlava katolíckej cirkvi len naznačila, stalo sa začiatkom augusta skutočnosťou: vymenovala komisiu, ktorá preskúma diakonát žien. Pokrokový pápež sa už ospravedlnil homosexuálom a vyzýva na rešpekt k islamskej viere. Bude bojovať aj za väčšie práva žien rehoľníčok v katolíckej cirkvi?

V komisii aj ženy

Už v máji hovorca Svätej stolice P. Federico Lombardi upozorňoval, že slová Svätého Otca o ochote ustanoviť komisiu na preskúmanie problematiky diakonátu žien neznamenajú, že by mal v úmysle zavádzať vysviacku žien. Ale už to, že sa tejto problematike venuje, v spoločnosti silne zarezonovalo.

„Rozhodnutie Svätého Otca zriadiť túto komisiu je odpoveďou na podnet, ktorý mu predložili rehoľníčky na stretnutí 12. mája v Ríme. Je to jeho slobodný a legitímny krok. So záujmom budeme sledovať výsledky práce tejto komisie a rešpektovať ďalšie rozhodnutia, ktoré v danom smere prijme Svätý Otec,“ povedal nám hovorca Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Martin Kramara.

Komisia, ktorú pápež František pred pár dňami vymenoval, pozostáva z trinástich členov, z toho šiestich žien - štyroch laičiek a dvoch rehoľníčok. Mužskí členovia komisie sú kňazi. Predsedom komisie je Luis Ladaria Ferrer, sekretár Kongregácie pre náuku viery.

Budú skúmať niektoré nejasnosti postavenia rehoľníčok v cirkvi a v histórii. „Existujú nejaké publikácie o diakonáte v cirkvi, nie je však zrejmé, ako to bolo,“ vysvetlil na stretnutí.

Nesťažujú sa

Hovorca biskupov Slovenska Martin Kramara nám povedal, že na Slovensku sa osobne nestretol so žiadnymi snahami rehoľníčok o vysviacku za diakonky. Čo vlastne z tohto úradu vyplýva? „Diakon krstí, sobáši, pochováva, káže pri liturgii. Kňaz oproti nemu navyše slávi svätú omšu, spovedá, vysluhuje sviatosť pomazania chorých a keď ho biskup poverí, môže v určitom prípade udeliť aj sviatosť birmovania,“ vysvetlil nám hovorca.

Aj keď sa niektorým vysviacka žien za diakonky javí ako spravodlivý a dobrý nápad, katolícka cirkev zrejme zostane pri starom. Aj v článku, ktorý vyšiel vo vatikánskych novinách, pápež upozorňuje na riziko klerikálneho zmýšľania tých, ktorí žiadajú vysviacky pre všetkých, napríklad pre laikov, ktorí oddane pracujú pre farnosť a cirkev.

A čo naše rehoľníčky? „Za seba môžem povedať, že máme toľko práce, že nepotrebujeme ešte aj vysvätenie za diakonky. V našej službe máme naozaj dosť možností realizácie,“ povedala nám rehoľníčka z Kongregácie sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy.

Iste, ženy o prácu v cirkvi nemajú núdzu. Lenže zaslúžia si aj viac - úctu a rešpekt. A tú im pápež František prejavil už tým, že sa o ne zaujíma a pomocou vymenovanej komisie hľadá odpovede. Či už z nich raz budú diakonky, alebo nie…


VIDEO Plus 7 Dní