Ďalší registračný poplatok: Ako povedal minister financií pán Kažimír, bude sa týkať prezervatívov. Podobne ako pri autách však bude diferencovaný, aby čo najmenej postihol tých najslabších.

Ďalší registračný poplatok sa bude týkať prezervatívov

Po registračných poplatkoch na automobily našlo ministerstvo financií ďalší zdroj financií na zníženie deficitu. Naša fikcia.

Nepriaznivo sa vyvíjajúci schodok štátneho rozpočtu núti ministerstvo financií hľadať ďalšie a ďalšie dodatočné finančné zdroje na jeho naplnenie. Po registračnom poplatku na automobily predstavil pán minister opatrenie, ktoré by podľa odhadov odborníkov malo priniesť ročne do štátnej kasy približne 16 miliónov eur.

„Od prvého novembra zavádzame registračný poplatok na každý predaný kondóm. Základná sadzba bude 30 centov za kus a podobne ako v prípade áut aj tu bude poplatok progresívne rásť. Kritériom však tentoraz nebude výkon, ale veľkosť. Pri tých najväčších môže poplatok dosiahnuť až dve eurá. Naši odborníci v týchto dňoch pracujú na presnej kategorizácii, pričom rátajú aj so špeciálnym zdanením rôznych netradičných typov, ako napríklad fosforeskujúcich, anatomických, chladivých či hrejivých, ktoré možno bez zveličenia považovať za luxusný typ tovaru,“ povedal minister Peter Kažimír.

Ako ďalej uviedol, ani toto opatrenie sa v žiadnom prípade nedotkne tých najchudobnejších. „Naši terénni pracovníci zistili, že sociálne najviac odkázaní občania, najmä vo vysokom dôchodkovom veku, si prezervatívy príliš nekupujú ani dnes, pretože dávajú prednosť základným potravinám. No v snahe vyjsť v ústrety tejto skupine uvažuje vláda, že by občania starší ako 75 rokov mohli nakupovať kondómy v počte tri kusy mesačne bez registračného poplatku. Stačí, keď predložia príslušnému daňovému úradu žiadosť o jeho vrátenie podpísanú rodičmi.“

Návrh zavedenia registračného poplatku na nové kondómy prerokovala aj Rada solidarity a rozvoja. Zástupcovia zamestnávateľov a živnostníkov boli ako vždy proti, naopak, odbory sú jednoznačne za. Zástupcovia cirkví v podstate tiež súhlasia, no pod podmienkou, aby cirkev bola od jeho platenia oslobodená podobne, ako je oslobodená od platenia daní z peňazí vybraných do zvončeka. Podľa najnovších informácií z kuloárov uvažuje vláda kvôli podpore výroby aj o zavedení takzvaného šrotovného, ktoré občan získa v prípade, ak pri kúpe nového výrobku predloží potvrdenie o odbornej likvidácii toho starého.


  • Plus 7 dní
    Článok bol spracovaný a publikovaný redakciou Plus7 dní. Svoje pripomienky, návrhy a tipy môžete adresovať priamo na adresu [email protected].
VIDEO Plus 7 Dní