Presvedčivý: Dankove kázne oslovili aj bývalého londýnskeho starostu Borisa Johnsona.

FIKCIA Kazateľ Danko zachraňuje EÚ

Šéf Slovenskej národnej strany zakladá náboženské zoskupenie - Štandardnú cirkev vzájomnej úcty.

Národniar Andrej Danko sa už nedokázal pozerať na všadeprítomnú zlobu, závisť a nenávisť a založil vlastnú cirkev. Chce sa pokúsiť o skultivovanie slovenskej politiky a morálnu obrodu ľudstva. Ako sa podarilo zistiť týždenníku PLUS 7 DNÍ, náboženské učenie šéfa Slovenskej národnej strany vychádza z kresťanstva, ale nesie v sebe aj prvky hnutia hippies a dotvorili ho vlastné úvahy predsedu parlamentu. Vyzerá to tak, že jeho slová zatiaľ zjavne padajú na úrodnú pôdu.

„Len priateľstvo, porozumenie, láska a vzájomná úcta zachránia Európsku úniu,“ povedal Danko v jednej zo svojich prvých kázní pred nadšenými ovečkami z novovzniknutej Štandardnej cirkvi vzájomnej úcty. „Harmónia, porozumenie, súcit, dôvera nás spasia. Osloboďme svoje mysle,“ nabádal národniar dav, ktorý sa postupne dostával do vytrženia.

Keď v kostole zavládol náboženský tranz, politik a kazateľ v jednej osobe porozprával tichým, ale rozhodným hlasom podobenstvo o dobrom Maďarovi. „Dlhé roky žili dva národy vedľa seba bez toho, aby sa pokúsili o vzájomné porozumenie a pochopenie. Snaha o podmanenie viedla k urážkam, ku konfliktom, k slovám o krpatých ľuďoch s krivými nohami. K biede ducha, k chudobe slova, jednoducho k vzájomnej neúcte,“ kázal Danko. „A vtedy sa objavil šľachetný Béla, ktorý našiel v sebe dostatok pokory, aby ponúkol priateľstvo a lásku. Do jeho srdca prenikli slová Pána, ktoré nachádzame v Evanjeliu podľa Lukáša, že kto sa ponižuje, bude povýšený. Dnes vďaka tomu môžeme byť príkladom v komunikácii Slovákov a menšín.“

Šéfa SNS sme sa opýtali, či posolstvo lásky a vzájomnej úcty neplatí pre predstaviteľov opozície, keďže sa na ich adresu v poslednom čase dosť tvrdo vyjadroval. Prerušil nás v polovici otázky: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia,“ siahol opäť po zjavne svojom obľúbenom Evanjeliu podľa Lukáša. A pokračoval v rovnakom duchu: „Žiadny sluha nemôže slúžiť dvom pánom, lebo buď bude jedného nenávidieť a druhého milovať, alebo bude oddaný jednému a druhým bude pohŕdať. Ale netreba strácať nádej, dúfajme, že raz aj do nich vstúpi slnečný lúč poznania.“

Slová predsedu parlamentu zjavne padajú na úrodnú pôdu v celoeurópskom meradle. „Brexit bol určite chyba, teraz sa kajám, že som zaň tak veľmi bojoval,“ povedal v týchto dňoch miestnej tlači bývalý londýnsky starosta Boris Johnson a jeden z najprominentnejších zástancov odchodu Veľkej Británie z Európskej únie. „Až keď som si vypočul slová Andreja Danka, pochopil som veci v širších súvislostiach. Áno, zvažujem, že sa stanem členom Štandardnej cirkvi vzájomnej úcty.“


VIDEO Plus 7 Dní