Už žiadne hrúbky: V dobových kostýmoch z rokov meruôsmych, keď ešte ypsilon nešpatil slovenčinu, odštartovali naši činitelia kampaň za rekodifikáciu slovenského jazyka.

Fikcia: Už žiadne hrúbky, vláda a prezident chcú zrušiť ypsilony

Vládny Smer spolu s prezidentom pripravujú rekodifikáciu slovenského jazyka.

Doslova primitívne posmešky z hlavy štátu si robili rôzni pisálkovia len preto, že pán prezident Gašparovič do knihy hostí na výstave bonsajov v Nitre opísal svoje dojmy nasledujúcimi slovami: „Som rád že som mohol navštíviť tento dom krási“.

A donekonečna mudrovali, že pán prezident nielenže napísal namiesto ypsilonu mäkké i, čo by nespravil ani žiačik základnej školy, ale že urobil v texte aj ďalšie dve gramatické chyby - keď akosi zabudol dať čiarku za slovo rád a na konci neurobil bodku.

Vo svojom zápale škodiť za každú cenu si však nevšimli, že to je šikovný začiatok kampane, prostredníctvom ktorej chce hlava štátu docieliť zrušenie ypsilonu. Ten, ako povedal, je pre krásny slovenský jazyk úplne zbytočný a iba mätie tých rozhodujúcich voličov. A rovnako zbytočné sú aj čiarky a bodky.

„Povedzte akí víznam má tvrdé i a všetky tie čiarki a bodki pre život nášho človeka? Je vďaka tomu chlieb lacnejší? A nám politikom musí ísť hlavne o ten lacní chlieb najmä politikom misliacich sociálne a cítiacich národne neraz preto milne označovaních za národních socialistov. Vidíte vôbec som nepoužil ipsilon ani čiarky a bodky a všetko ste mi rozumeli,“ povedal pán prezident na úvod improvizovanej tlačovej konferencie venovanej príprave rekodifikácie slovenského jazyka, ktorá ho má zjednodušiť a zatraktívniť najmä pre široké vrstvy.

Do akcie sa zapojil aj vládny Smer. Minister školstva predpokladá, že zjednodušenie pravopisu umožní znížiť počet učiteľov slovenčiny o pätnásť percent a ušetrené prostriedky bude môcť rezort využiť na nákup značkového alkoholu a prenájom limuzín.

Premiér Robert Fico túto iniciatívu víta ako návrat k našim dávnym tradíciám, keď sa ypsilon, až následne prevzatý od Čechov, dovtedy nepoužíval. Napríklad niet jediného hodnoverného dôkazu, že by Starí Slováci v písomnom či hovorenom styku využívali y. Nevyskytuje sa ani v memoároch nášho prvého kráľa Svätopluka.


  • Plus 7 dní
    Článok bol spracovaný a publikovaný redakciou Plus7 dní. Svoje pripomienky, návrhy a tipy môžete adresovať priamo na adresu [email protected].
VIDEO Plus 7 Dní