5 znamení, že komunikujete so psychopatom. Poznáte takého človeka?

Je veľmi jednoduché nazvať nepríjemného kolegu či sexuálneho devianta psychopatom. Kde je však tá hranica, po ktorej prekročení je slovo psychopat psychiatrickým termínom?

Podľa profesora Roberta Harea sa dajú až 2 milióny Američanov nazvať pojmom psychopat. Zároveň však upozorňuje na to, že je len tenká hranica medzi niekým, koho môžeme pomenovať takto a tým, kto je len obyčajný blb. Správna diagnóza môže byť určená len odborníkov, a teda nasledujúce definície a indície berte s nadhľadom.

Nuda, nuda, nuda

Psychopat čelí chronickej nude vo všetkých aspektoch života. Či už súkromného, alebo pracovného. „Mozog psychopata je nastavený tak, že ho veľmi baví robiť zaujímavé a vzrušujúce veci. Ak sa dostane do obdobia, kedy žije v zabehnutých koľajách, občas až stereotypu, prahne po tom, aby opäť dosiahol hladiny vzrušenia, ktoré potrebuje.“ Ak teda máte kolegu, ktorého nebaví vypĺňať tabuľky a hrať sa s číslami, radšej ho pozorne sledujte. Najmä ak vás často volá na drink po práci či iné zážitkové akcie.

Očarujúci jedinec

Azda jednou z najčastejších povahových čŕt človeka psychopata je schopnosť skrývať svoju pravú tvár za úsmevom, komunikatívnosťou a šarmantným vystupovaním. „Psychopat má schopnosť presne odhadnúť, aké témy vás zaujímajú a aké príbehy vo vás vyvolajú ľútosť či akékoľvek emócie,“ hovorí psychiater. Často sa im darí strhnúť dav, ktorým sa radi obklopujú. Sú vodcovským typom. Aspoň navonok, v spoločnosti. Ich kvetnaté príbehy plné zážitkov a jedinečnosti však často nie sú pravdivé. Tu sa už plynule dostávame k ďalšiemu bodu.

Klamári

Neverte mu ani nos medzi očami! Na rozdiel od patologických klamárov, ktorí bez rozmyslu vypustia z úst čokoľvek, len aby zaklamali, psychopati sa oháňajú dobre premyslenými konštruktívnymi klamstvami, ktorými sa snažia docieliť niečo vo svoj prospech. „Klamať a podvádzať niekoho za účelom dosiahnutia svojho cieľa či už v práci alebo v súkromí a partnerskom živote je priam bezcitné a vypočítavé,“ hovorí psychiater. Jedna z charakteristických vecí psychopata.

Dlhodobé realistické ciele

Psychopati majú problém spojiť si realitu s plánovaním dlhodobých cieľov. Aj keď žijú „carpe dem“ a užívajú si každý deň a každú situáciu, konajú cielene aby dosiahli to, čo si zaumienili. A často je to niečo nereálne, vzdialené a surrealistické. Upnú sa na to a potom aj „cez mŕtvoly“ konajú, len aby dosiahli to svoje vysnívané.

Lepší ako ostatní

Presne to si o sebe psychopati myslia. Vyvyšujú sa nad ostatných, považujú sa za výnimočných a ľudí, ktorí majú vždy vo všetkom pravdu. Sú prehnane sebavedomí a pomáhajú jedine ľuďom, v ktorých majú dôveru, že by to mohli dosiahnuť vysoko a byť pre nich prospešní v budúcnosti.